The Cyberpunk Top 100 Sites
[http://new.topsitelists.com/area51/cyberjunk/topsites.html]
Bra utgångspunkt om man vill leta cyberpunkrelaterat material. Nästan alla dessa sidor tar upp material till det amerikanska rollspelet Cyberpunk, som är utmärkt inspiration till Neotech.

The BlackHammer CyberPunk Project
[http://www.ambient.on.ca/cpunk/]
Den här engelska sidan har allt till det amerikanska rollspelet Cyberpunk. Detta gör att man kan hämta mängder med inspiration från denna sida. Besök den gärna och sök i varje vrå efter inspiration!

cybRpunk
[http://gearheads.wirewd.com/cybrpunk/]
Denna amerikanska sida handlar om cyberpunk i allmänhet. Det är bara att leta sig igenom den snåriga navigeringen.

Rads Cyberpunk Page
[http://w1.111.telia.com/~u11102832/]
Här en sida från en f.d. Neotech-spelare. Inte så mycket mer än en massa vapen, men bilderna kan ni ju alltid använda som inspiration för att komma på nya vapen till N2.


Har du någon länk som du tycker borde ligga här? Tipsa då oss!Webproduktion av Martin "RipperDoc" Fröjdh.
Kontakta oss på ripperdoc@telia.com.
Copyright © NoGo 1998-2001.
Alla rättigheter är reserverade.