Kommande

  • Eventuell avveckling av frames.
  • Mer grafik.
  • Interaktiva databassystem, plus fler interaktiva möjligheter.
  • Ständigt mer material på Infocentralen. Främst utfyllnad av de ämnen som ännu inte har något material.
  • Projekt INKA. Läs mer på http://www.rollspel.nu/inka/index.shtml.


Webproduktion av Martin "RipperDoc" Fröjdh.
Kontakta oss på ripperdoc@telia.com.
Copyright © NoGo 1998-2001.
Alla rättigheter är reserverade.