NoGos samarbeten

Att samarbeta
NoGo tycker samarbeten är bra. Det är alltid positivt att ena sina tankar och resurser och sedan hoppas på att något bättre kommer ut av samarbetet. Därför försöker NoGo samarbeta som mycket som möjligt, med alla som är intresserade.

Tidigare och planerade
Tidigare har NoGo samarbetat med AlfaWeb, men det avslutades på grund av att NoGo inte ansåg att AlfaWeb hade tillräckligt mycket att ge i utbyte. Fler samarbeten har diskuterats. Ett med Runan, men det har aldrig blivit av, eftersom mailkorrenspondens uppenbarligen var envägs; vi fick aldrig svar på våra mail. Ett annat samarbete med Rollspelskrönikan diskuterades men lades ner, för att RK hellre ville vara självständiga.

Vilka samarbeten?
Vilka samarbeten har då NoGo? Jo, tre stycken trevliga små samarbeten. Ett med Neogames. Det går enkelt ut på materialutbyte, men än så länge har inte mycket skett. Ett annat samarbete är med Emil Björnssons SID. Det har varit fruktsamt hitills, och SID är alltså numer en sektion i NoGo. Det sista samarbetet är med www.rollspel.nu. I grunden går det ut på att dela med sig av sina besökare, men behövs det så kan bra mycket mer än så göras. Det planeras dock om ganska stora samarbeten som i sin tur innebär stora förändringar, tillsammans med www.rollspel.nu.
Vi får inte heller glömma det viktigaste samarbetet, med 'vår' server, som styrs av Anders 'Puffpappan' Berg. Vi får passa på att tacka så mycket för det (än en gång).

Fler samarbeten!
NoGo är alltid suget på att samarbeta, så har du en sida eller en massa material, kontakta oss, så kan vi nog komma fram till något. Och, är du inte med i den här texten, fastän du tycker att du borde vara det, meddela då oss detta, så skall vi åtgärda det så snabbt som möjligt.Webproduktion av Martin "RipperDoc" Fröjdh.
Kontakta oss på ripperdoc@telia.com.
Copyright © NoGo 1998-2001.
Alla rättigheter är reserverade.