Detta är en arkiverad version av nogo.se

NoGo Wiki - Arketyper

Pilot

'''Arketyper'''

'''Civil pilot'''
STY XX, TÅL XX, RÖR XX, PER XX, PSY XX, VIL XX, BIL XX, SYN XX, HÖR XX.
Förflyttning XX m/runda, BF XX kg, Chockvärde XX, Mentalvärde XX, Cool XX, Skadetålighet X rutor, UK X rutor, TO XX, Grundskada ObXT6+X.

Beväpning: Varierar beroende på arbetsgivaren policy. Används vapen så är det en automatpistol.

Skydd: I stort sett aldrig.

Möjliga färdigheter:
Möjlig utrustning:
Möjlig cybertech:

'''Militär pilot'''
STY 12, TÅL 14, RÖR 13, PER 13, PSY 15, VIL 14, BIL 13, SYN 13, HÖR 13.
Förflyttning 9 m/runda, BF 13 kg, Chockvärde 13, Mentalvärde 14, Cool 13, Skadetålighet 6 rutor, UK 7 rutor, TO 54, Grundskada Ob1T6.
Beväpning: Standardpistol inom sin krigsmakt. Helikopter- och vektorjetpiloter kan ofta ha någon form av kpist. Militärpilot i rymden använder ett rymdanpassat vapen, se Rymdpilot.

Skydd: Inget under flygning. Annars standard för krigsmakten.

Möjliga färdigheter:

Möjlig utrustning:

Möjlig cybertech:

'''Rymdpilot'''
STY XX, TÅL XX, RÖR XX, PER XX, PSY XX, VIL XX, BIL XX, SYN XX, HÖR XX.
Förflyttning XX m/runda, BF XX kg, Chockvärde XX, Mentalvärde XX, Cool XX, Skadetålighet X rutor, UK X rutor, TO XX, Grundskada ObXT6+X.
Beväpning:
Skydd:
Möjliga färdigheter:
Möjlig utrustning:
Möjlig cybertech:

'''Operatör'''
STY 10, TÅL 10, RÖR 12, PER 10, PSY 14, VIL 13, BIL 13, SYN 12, HÖR 11.
Förflyttning 8 m/runda, BF 10 kg, Chockvärde 11, Mentalvärde 13, Cool 12, Skadetålighet 5 rutor, UK 6 rutor, TO 24, Grundskada Ob1T6.
Beväpning: I stort sett aldrig annars så används en automatpistol. En militär operatör använder sin krigsmakts standardpistol.
Skydd: I stort sett aldrig.
Möjliga färdigheter:
Möjlig utrustning:
Möjlig cybertech:
Last change: 11-08-31 14:58 | Locked Page | Help | Home | Recent Changes |