Detta är en arkiverad version av nogo.se

NoGo Wiki - Channel 42

Channel 42


Dessa artiklar fungerade som ett stående inslag i en N2-kampanj där rollpersonerna arbetade som säkerhetsvakter med militär bakgrund. I en moddad världsbild där detta med företagssoldater just börjat uppmärksammas hamnar rollpersonernas handlingar sedan i medias fokus...

Channel 42 Newsletter 590628


'''Seretechs säkerhetsavdelning i eldstrid i centrala Le Havre igår kväll.'''
I går kväll sköts en man till döds och en sårades svårt när anställda vid mjukvaruföretaget Seretechs säkerhetsavdelning ingrepp mot två inbrottstjuvar på bar gärning i en av företagets anställdas bostäder. Säkerhetspersonalen befann sig enligt polisen på platsen för att kontrollera lägenheten eftersom den anställde inte hörts av och man tidigare drabbats av ett självmord inom företaget.
Vår utsände reporter Anni Lemon rapporterar från platsen: ''Jag står i ett hyresområde i centrala Le Havre. Det är nyrenoverade byggnader och lägenheterna kostar den som önskar bo här uppemot 75.000 Euro. Nu har lugnet dock störts för de boende i den annars så fridfulla stadsdelen. När jag tittar upp mot den lägenhet där skottdramat började under gårdagen ser jag trasiga fönster och en lång rad kulhål; totalt 18 stycken, i balkongräcket och väggen bredvid. Från balkongen på tredje våningen är det ett fall på nära sex meter, men det hindrade varken inbrottstjuvarna eller Seretechs säkerhetspersonal som kastade sig ned och fortsatte skjutandet nere på gården. Vid husets kortsida finns ett flertal kulhål i väggen. En gatlykta är sönderskjuten och gungorna i lekparken har träffats av flera skott. Marken är röd av blod som också har stänkt upp på den vita putsen. För de boende här blir tillvaron aldrig sig lik igen.''
Anni Lemon rapporterade direkt från Le Havre.

Vi har sökt Seretechs VD Emanuel Pern för en kommentar men han avböjer med hänsyn till den pågående utredningen. Såhär säger inspektör Golê:
- ''Vår bedömning är att Seresecs ingripande låg inom deras befogenheter. Både den avlidne och den gripne var beväpnade och det är vår bedömning att det mesta av skadorna orsakats av eldgivning från deras vapen.''
Åklagarmyndigheten att man börjat titta på fallet men ännu inte bestämt om man ska väcka åtal eftersom det inte är klargjort hur skottlossningen börjat. Marc Trebujö är Channel 43:s expert på företagsrätt:
'''Hur långt sträcker sig egentligen företagens befogenheter?'''
''Ja, nu ska vi ju ha klart för oss att denna typ av väpnade insatser visserligen blivit vanligare under de senaste 20 åren, men att det ändå knappast händer särskilt ofta att säkerhetspersonal från något företag vidtar denna typ av ”externa säkerhetsåtgärder”.''
'''Men har de verkligen rätt att skjuta och döda människor som de bedömer hotar deras företagssäkerhet? Vad räknas då som ett hot?'''
''Ja, i det här fallet har man ju tydligen åkt för att undersöka ett misstänkt självmord. Det framgår inte var den anställde man sökte finns nu, kanske var de omtalade inbrottstjuvarna dennes mördare, men det vet vi ej. Om så var fallet så ligger det inom deras befogenheter att gripa männen.''
'''Men de sköt dem ju!'''
''Ja, nu ska du veta att den typ av säkerhetspersonal som de stora företagen anställer...''
Seretech är en underleverantör till Joulianta.
'' …den typen av personal rekryteras ofta från militären. De är alltså experter på vapen, ja, på att döda helt enkelt. Därför svarar man ofta på hotbilder på ett sätt som vi upplever som överdrivet aggressivt.''
'''Men har de rätt till det?'''
''Ja och nej. De har liksom polisen inte rätt att använda mer våld än nöden kräver, men hittills har domstolarna oftast dömt i företagens favör. Dock är det oftast så att man vidtar åtgärder på företagets område. När man gör ingripanden av denna typ så står det oftast klart att det varit befogat.''
'''Men här har man ju skjutit två män i ett bostadsområde!?'''
''Ja. Det är dock så att de var i eller i anslutning till den anställdes lägenhet och de agerade i hans ställe, så att säga, för att bevaka hans rättigheter.''
'''Till sist, för mindre än en timme sedan gjorde personal från Seretech ett tillslag mot två rum på hotell Globe. Är inte detta polisens uppgift?'''
''Jo, det är det. Man behöver polisens tillstånd för att aktivt agera på det sättet.''
'''Vad görs för att förhindra att sådana här halvmilitära företagsstyrkor överskrider sina befogenheter?'''
''Polisens företagsavdelning arbetar särskilt med att undersöka företagens tillvägagångssätt.''
Tack Marc Trebujö.

Channel 42 Newsletter 590703


'''Spionage mot skandaldrabbade Seretech. Säkerhetspersonal skjuten av de egna. Andra läckan på två månader.'''
Mjukvaruföretaget Seretech erkänner för Channel 42’s reporter Anni Lemon att man haft ännu en läcka på säkerhetsavdelningen. I slutet av maj uppdagades det att personal på säkerhetsavdelningen sålt hemligstämplad information till högstbjudande. För två dagar sedan uppges två anställda vid Seresec, den paramilitära säkerhetsstyrkan som bevakar Seretechs intressen, ha skjutits till döds och ytterligare två jagas nu av företaget och InterPol.
Det blir vanligare och vanligare att de stora företagen råkar ut för informationsstöld och sabotage. Vid ett flertal tillfällen har andra företag visat sig ligga bakom, men de allra flesta förblir ouppklarade. Officiellt. I vår artikelserie om de nya militära företagsstyrkorna ska vi idag granska företagens agerande utifrån händelserna på Seretech under de gångna dagarna.

'''En säker källa vid franska polisen har berättat för Channel 42 om vad som skett.'''
''Vi fick ett larm om två fordon som färdades i hög hastighet på motorvägen öster om Le Havre. De var ej uppkopplade mot vägnätet.''
'''Varifrån kom larmet?'''
''Från en passerande bilist.''
'''Vid vilken tid på dygnet var detta?'''
''Mitt i natten, strax efter 0300 på morgonen. Vi skickade en bil från Le Havre och när vi kom till platsen fann vi de två misstänkta fordonen vid sidan av vägen.''
'''Befann sig någon på platsen?'''
''Ja. Personal från Seresec. Detta visste vi inte då, utan vi såg bara fyra beväpnade män, varav en uppenbart skottskadade. De lade ned sina vapen och lydde våra instruktioner.''
'''Ingen gjorde motstånd?'''
''Nej.''
'''Fanns det ingen mer på platsen?'''
''Jo, en femte man. Vi fann honom liggande i vägkanten, död, skjuten med ett flertal skott.''
'''Kunde ni identifiera honom?'''
''Ja, med hjälp av de Seresec-personalen och Joulianta. Han var också anställd vid Seresec.''
'''Vad gav man för förklaring från Seresecs sida?'''
''Att man jagat honom och att man skjutit verkanseld som svar på beskjutning från dennes sida.''
'''Vad var anledningen till att man jagat honom?'''
''Att han varit delaktig i mord och mordförsök på anställda vid företaget.''
'''Man misstänkte honom för detta?'''
''Nja, man var nog ganska säkra?''
'''Ganska säkra? Måste inte en anklagelse prövas i domstol?'''
''Jo, egentligen.''
'''Nu har de ansvariga fått betald semester och ej kunnat nås för en kommentar, men det rör sig enligt säkra källor om samma män som sköt ihjäl en inbrottstjuv för fyra dagar sedan i Le Havre.'''
''Det stämmer.''
'''Och de kommer inte att straffas för detta?'''
''Åklagare kommer att avgöra om de agerat rätt.''
'''Tror du att de kommer att fällas?'''
''Nej, det tror jag inte.''

Channel 42’s expert på företagsrätt, Marc Trebujö, kommenterar intervjun.
''Jag tror att vi bara ser början på våldet från företagens sida. Polisen står ofta oförmögen att gripa in mot denna typ av våld mellan militära styrkor, man har helt enkelt inte tillräckliga resurser. InterPol kan visserligen gripa in, men de har också begränsade resurser och det krävs en del byråkrati för att de ska rycka ut. Därför har företagen drivit - och fått igenom - en slags ”vilda western”-policy. Det innebär att deras säkerhetspersonal för en slags sheriffbefogenheter, de kan agera utan restriktioner inom sitt område. Polisen är oftast glada att se att företagen sköter sina egna angelägenheter. Jag skulle dock vilja varan för den här utvecklingen. Som ett skräckexempel vill jag visa på en serie från 1990-talet, ”Judge Dredd”, som handlar om en slags framtid där mordiska galningar är poliser och agerar domare, jury och bödel - snart är vi där om vi inte skärper lagstiftningen.''

Personal från Seretech ryckte alltså ut då larm gick om att en anställd skjutits av en annan. Troligen för att denna upptäckt spionage. Fortfarande saknas två män och vilka hemligheter de fått med sig eller vem de arbetat för vill man inte kommentera. Vi frågade Seretechs VD Emanuel Pern vad man tänkte göra om man fick reda på vem som låg bakom. Han avböjde dock att svara. Vi frågade då om det kunde bli aktuellt att man gick till anfall med sina militära styrkor och fick samma svar, ”Inga kommentarer”. Från InterPol säger man att man är inkopplade på fallet och att man kommer att väcka åtal om man lyckas spåra den stulna informationen. Man kommer inte att ”gå till anfall”. Så, än så länge kan de som bor invid företagens kontor känna sig säkra, inga raketer kommer att regna över er, inga kulor att splittra era fönster, men som företagsexperten Marc Trebujö säger: ”Snart är vi där”. Anni Lemon för Channel 42.

Channel 42 Newsletter 590710


'''Den senaste tidens våldsamheter kring företaget Seretech kulminerade igår kväll med ännu ett explosivt attentat mot företagets VD Emanuel Pern. '''
Mjukvaruföretaget Seretech har drabbats av en serie attentat där man både stulit information och dödat anställda. Det är ännu okänt vem eller vilka som ligger bakom dåden, men det spekuleras i att det rör sig om en aggressiv tillväxttaktik från något av de rivaliserande företagen. VD Emanuel Pern befann sig under särskilt skydd då han tidigare utsatts för tre mordförsök, bland annat i direktsändning i Channel 43. Sent på kvällen 9/07 exploderade dock en bomb eller en granat och beväpnade män stormade in i hans hem.
Det hela avlöpte dock inte som angriparna hade tänkt sig. Enligt polisen fanns fyra sk. företagssoldater i byggnaden, och dessa lyckades efter att en av dem sårats skada eller döda flera av angriparna. De resterande tog till flykten när polisen anlände till platsen. Polisen vill inte berätta vilka de gripna männen är, eller om de har samröre med de män som tidigare gripits i samband med attentat mot Seretech. Man säger sig dock ha gott hopp om att reda ut alla samband och ställa de skyldiga inför rätta.

Anni Lemon här på Channel 43 har vid ett flertal tillfällen träffat männen på Seresec, Seretechs säkerhetsavdelning. Hon kommenterar händelsen såhär:
''Det verkar som de vilka nu för krig mot Seretech inte inser att de står inför ett aktivt försvar, kapabelt att ta till extrema våldsnivåer inför ett hot. Seretech och deras moderföretag, Joulianta Inc., har introducerat ett nytt vapen - företagssoldaten. Dessa män rekryteras från olika beväpnade elitförband runtom i världen och förs sedan samman för att aktivt bevaka företagens intressen, ett slags privatarme helt enkelt.''

Marc Trebujö, Channel 43s expert på företagsrätt, kommenterar:
''Det är nu ett faktum att vi står inför en ny kapprustning, ett nytt kallt krig, men denna gång är parterna icke suveräna nationer och motiven inte ideologier, det är inte en folkets kamp. Denna gång är det de multinationella företagen som bevakar sina intressen - och läger sig i andras - på samma sätt som supermakterna än gång gjorde. Vi tror oss ha sett ett krig nu, men jag tror att det bara är en droppe i havet. Det råder ingen tvekan om att aggressorn i fallet med Seretech är ett annat företag. Bakom Seretech står kanske den största supermakten som finns kvar idag, Joulianta. Vi kan nog förvänta oss en stark reaktion, och det snart.''

Vi har försökt nå de inblandade för en kommentar, men både VD Emanuel Pern och personalen på Seresec har flyttats till annan ort enligt Jouliantas presschef. Man vill inte svara på några frågor och råder oss att inte spekulera för mycket i tidningarna.

Channel 42 Newsletter 590719


'''Seretechs VD till Channel 42:''' ''''Vi tänker slåss för vår rätt att försvara privat egendom.''''
Mjukvaruföretaget Seretech har använt sig av "James Bond"-liknande agenter för att försvara sig mot företagsspionage och sabotage. Nu har en högt uppsatt tjänsteman inom EU uttalat sig och sagt att man tänker lägga fram ett förslag om ett förbud mot den typen av aktiviteter. Seretechs VD säger dock att man kommer att ta rättslig strid för detta. Samtidigt förbereder sig jätten Jouliantas advokater för att drabba samman med EUs jurister, en konflikt som kommer höras i världens fyra hörn. Och ovanför.

Igår medverkade fyra sk företagssoldater i ''Bitter Lemon Show'' där de försvarade sin egen existens. Idag medelas att de omplacerats till andra tjänster inom Joulianta-koncernen. Morn Hyland, talesman för styrelsen, säger att omplaceringen inte beror på den uppmärksamhet de fått i media, men Channel 42s expert på företagsrätt, Marc Trebujö, är av en annan åsikt:
''Det är uppenbart att man drar in dem för att de är brända, brända som agenter för att deras identiteter är kända. De används inte i förebyggande syfte, de har inga uniformer eller sirener som varnar och skrämmer, nej, de sätts in som mördare, för att för evigt eliminera hotet mot företagets intressen. Det är mord, de är mördare, och vad duger en mördare till om alla vet vem han är?''

Notiser


'''Företagssoldat mördad på Space Station.'''
'''Joulianta:''' ''''Han var på semester.''''
Natten till idag mördades 33-årige Eliah Malone på rymdstationen Space Station. Detta är det första mordet som inträffat på en rymdfärja som inte orsakats av den sk. rymdsjukan (''spacius crazius'') och myndigheterna har uttryckt sin oro över det inträffade. Mannen som mördades var en av de fyra omskrivna företagssoldaterna som varit inblandade i en rad skandaler kring företaget Seretech under de senaste veckorna. Jouliantas pressombud säger dock till Ch42 att mannen var på semester och att hans död inte haft något med hans ställning i företaget att göra. Den skyldige har enligt uppgift redan gripits.
'''CH42'''

'''I rymden kan ingen höra dig skrika!!!'''
Det var ingen som hörde 33-årige Eliah skrika när han fick magen uppsprättad på den olycksdrabbade Space Station då han befann sig på semester undan sitt liv som professionell mördare. Enligt uppgift var han på väg till den exklusiva semesterorten Red Sands på Mars då hans liv så olyckligt ändades. Hans mördare stängde in honom i en korridor med magen uppskuren och pumpade därefter ut luften så att ett vakuum sög ut både tarmar och ögon. Marco Bastian, 32, är nästkusin till Eliah Malone: ''Han var en så vänlig man, inte förtjänade han att då så fruktansvärt. Han skulle aldrig ha kunnat skada en fluga. Allt han ville var att sitta hemma med sina datorer. Han hade inte ens haft ett fysiskt förhållande.'' Tragiskt alltså, att dö oskuld i rymden.
'''CH42 Gossip'''

'''Terrorister hotade spränga MarsTown. Hjälteinsats räddade 60.000 liv.'''
Under natten till gårdagen attackerades Marstown, Jouliantas koloni på Mars, av beväpnade terrorister tillhörande organisationen MarsLib, vars mål är att frigöra populationen från Jouliantas inflytande, bl.a. genom att konfiskera gruvindustrierna och inrätta ett Mars-parlament. MarsLib har tidigare legat bakom sprängningarna av två kärnreaktorer på Mars och ett flertal upplopp. Gårdagens händelser inleddes med att soltuberna som lyser upp den 45 kvadratkilometer stora centralgrottan slocknade varpå panik utbröt. Drygt 2000 människor rasade genom MarsTown och lynchstämning rådde. Terroristerna utnyttjade paniken för att attackera polisstationen och det centrala kontrolltornet där man planerade att spränga bomber för att ödelägga hela kolonin. Hela situationen räddades dock av Jouliantas insatsstyrka under ledning av Klaus Hansen, Heinz Knacker och Louie Enrice som befann sig på Mars just för att avstyra det enligt Jouliantas talesmän väntade angreppet. De är redan på väg tillbaka till Jorden och väntas hyllas som hjältar när de återvänder.
'''CH42'''

'''Årets sexförhållande: Anni Lemon och Heinz Knacker.'''
Heinz Knacker, en av MarsTown-hjältarna och huvudpersonen i den fyrklöver som utpekats som megaföretaget Jouliantas elitstyrka har haft ett sexuellt förhållande med stjärnreportern Anni Lemon. Det här berättar Peter Scheffka, tidigare anställd vid Seretech, för oss på Gossip. De har träffats vid ett flertal tillfällen, både på jobbet och privat. Vid ett tillfälle kom Anni ensam hem till Knackers lägenhet. Efteråt klagade flera grannar till ordningspolisen p g a allt oljud de förde.
'''CH42 Gossip'''

'''Tysk mästerskapsmedaljör i dödsskjutning på brittiskt varuhus.'''
Tyske elitgymnasten Klaus Hansen ska ha skjutit två människor till döds i Storbritannien för tre veckor sedan. Detta var på ett stort varuhus i centrala London. De båda döda var en MI5-agent och en ung kvinna som handlade underkläder till sitt bröllop. Joulianta förnekar detta och säger att brittiska myndigheter begått ett misstag. Klaus Hansen, tidigare anställd vid SereSec, har nu semester från sitt jobb som '''företagssoldat'''. Marc Trebujö, Channel 42s expert på företagsrätt kommenterar händelsen:
''Mr Hansen är en känd yrkesmördare. Det är uppenbart att han skickats för att döda någon, möjligen kvinnan han sköt, och han tvekade som vi fått höra inte att döda statliga agenter för att nå sitt offer. Det är löjeväckande att brittiska myndigheter är de enda som hittills reagerat på företagens brott mot samhället och individerna. Mr Hansen har redan deltagit i morden på ett halvdussin Eu-medborgare utan att några myndigheter ingripit. Fy fan!''
'''CH42'''

'''Marstown-hjältarna återvänder till Jorden.'''
Välkomstmiddagen hölls på Le Hoteleux Des Grandes Pari’ efter att hjältarna mottagit sin belöning från företaget. Anni Lemon var som enda reporter närvarande vid den stora hyllningsmiddagen. Endast Jouliantas anställda var inbjudna, och då förstås bara de riktiga celebriteterna. Inga av styrelsemedlemmarna var närvarande, men vid hjältarnas bord satt förutom Anni Lemon också deras gamle chef, Emanuel Pern, som dock drog sig tillbaka tidigt, och sergeant Sean Francis som spelat en stor roll i återupprättandet av ordningen i MarsTown. Efter middagen bjöds på dyra champagner och ett tal av Heinz Knacker som här återges i sin helhet:
''Vi var tvungna att skjuta några skurkar, men det var det värt. Tack.''
I övermorgon hålls den stora Channel 42 - galan där de tre hjältarna kommer att få mottaga priset som Årets Mediapersonligheter. Missa inte det.
'''CH42'''

'''Ordningen återställd i MarsTown.'''
Situationen har lugnat ned sig något i Marstown. Fortfarande finns den tungt beväpnade insatsstyrkan kvar, men man spelar enbart en fredsbevarande roll. Polischefen, InspektörTadley, säger till Channel 42: ''Jag är glad att situationen kunde lösas så smidigt utan förlust av oskyldiga liv.'' En slags lokal styrelse med representanter från både befolkningen har inrättats i hopp om att kunna undvika fortsatta konflikter.
'''CH42'''

'''Företagsdiktatur mördar civila'''
Marc Trebujö, ledande expert på företagsrätt i EU, säger till Channel 42 att han tagit del av en hemligstämplad rapport som visar att 123 civila mördades av Joulianta under återställandet av ordningen i MarsTown. Marc Trebujö hävdar att terroristerna och upploppen var fredliga demonstranter som ville införa demokrati i MarsTown - en självklar rättighet enligt honom - men som då utsattes för brutala repressalier från en hemlig militär styrka från Phobos som brutit mot den internationella konventionen som förbjuder vapen inom de koloniserade delarna av solsystemet. Joulianta har valt att inte kommentera uppgifterna att säger att man finner sådana påståenden vara ''en sjuk hjärnas fantasier''.
'''CH42'''

'''MarsTown-hjältarna mördade'''
På väg till Channel 42 -galan exploderade en bomb i Heinz Knackers och Louie Enrices taxi som totalförstördes. Samtidigt omkom Klaus Hansen i en anlagd brand på
Le Hoteleux Des Grandes Pari’. Samtidigt som nationer sörjer dessa hjältar så säger Marc Trebujö: ''I kväll kan vi alla dra en lättnadens suck, vi vet i våra hjärtan att rättvisa är skipad.''
'''CH42'''

'''Min vilda natt med en yrkesmördare'''
Belinda Miles berättar för Gossips reporter Samantha Babe om sin träff med mördade yrkesmilitären och MarsTown-hjälten Heinz Knacker.
'''Hur träffades ni?'''
''På hyllningsmiddagen på Le Hoteleux Des Grandes Pari. Efter själva middagen då alla gick runt å minglade kom han fram och bjöd på en massa drinkar.''
'''Var han trevlig?'''
''Åh, ja, han var så charmant och sade en massa snälla saker. Ja, du vet, typ ”mitt kanontorn vill skjuta salut för dig, smulan” och sånt''
'''Så romantiskt. Berätta vad som hände sedan.'''
''Jo, vi gick upp till hans rum och plötsligt när vi kommit innanför dörren tog någon strypgrepp på mig och stoppade in en trasa i munnen på mig''
'''Såg du vem det var?'''
''Nej.''
'''Kan det ha haft samband med att han senare mördades?'''
''Vet inte. Men det var jättehemskt!''
'''Och sedan?'''
''Jag tror att de pratade och han jag inte såg stängde in mig i badrummet efter att ha bundit mig med några remmar. Sedan fick jag ligga där hela natten''
'''Och vad hände på morgonen?'''
''Knacker kom in och urinerade. Sedan drog han tag i mig och skrek en massa som jag inte förstod. Jag lyckades slita mig och sprang därifrån.''
'''Många läsare undrar säkert varför du inte gått till polisen'''
''Och anklaga en hjälte? Nej. Dessutom var han ju snäll mot mig innan…''
'''CH42 Gossip'''

Författare

Tillbaka till Inspiration
Last change: 11-08-31 14:58 | Locked Page | Help | Home | Recent Changes |