Detta är en arkiverad version av nogo.se

NoGo Wiki - J-48 Jaktfalken

Pilot

'''Joulianta J 48 Jaktfalken'''
J 48 Jaktfalken är Skandinaviens första jaktplan utvecklat för luftrumsdominans och är mycket kontroversiellt. Projektet har stöts och blöts i riksdagen i närmare tio år och har vid ett flertal tillfällen varit nerläggningshotat. Orsaken till diskussionerna har oftast varit de enorma summorna som spenderats på projektet, frågan om Skandinavien överhuvudtaget är i behov av ett sådant här flygplan samt styckepriset då planet endast kommer att tillverkas i en kort serie. Dessutom har projektet figurerat i ett antal härvor och skandaler. Det främsta argumentet för att anskaffa planet har varit att, även om JAS 43 Falken, och dess mer avancerade version JAS-43 Pilgrimsfalken, är ytterst moderna och kompetenta flygplan så har kompromisserna för att kunna ha alla tre rollerna gjort att varje roll inte är optimalt utformad. Jaktförmågan är den roll där teknologiskillnader blir som absolut tydligast och en omfattande undersökning visade att båda planen vid en konflikt skulle ha svårt att klara sig mot andra särskilt utpräglade jaktplan. Ett annat argument har varit den gamla klassikern om spinoff-effekter, men dessa har enligt kritikerna hitintills endast gällt leksaksindustrin. Trots diskussionerna levererades de första Jaktfalkarna till F-17 i Kallinge den 17 November 2058, men som om inte planet hade varit otursförföljt tidigare så upptäcktes allvarliga fabriksfel och de fick kallas tillbaka. Just nu finns det oroligheter om att fortsatta leveranser ska försenas och påverka Skandinaviens militära förmåga i den tvist som nu pågår med Storbritannien.
Stora delar av Jaktfalkens design är hämtad från Jouliantas tidigare jaktflygplan, men mycket är helt nya lösningar. För att kunna skapa luftrumsdominansförmåga har extra stor vikt lagts vid planets smygförmåga, radarn och manöverbarheten. Planet kräver också en kraftig motor och därför har en helt ny motor utvecklats av Volvo Aero. En intressant nyhet som J 48 Jaktfalken har blivit utrustad med är Ekan m/55 från DO. Kanonen är tänkt att ge Jaktfalken stora fördelar i närstrid, jämfört med den gamla Akan m/87. Planer finns på att, likt JAS 43 Pilgrimsfalken, ha stöd för att Jaktfalken ska kunna agera pilotlöst. Joulianta propagerar också för att en version speciellt byggd för telekrigsföring och spaning. Beteckningen för ett sådan flygplan skulle i så fall vara TS 48. Förhandsinformation säger att TS 48 skulle kunna vara utrustad med en elektrolaser, en laser speciellt utvecklad för att slå ut elsystem.

Benämning: J 48 Jaktfalken
Tillverkare: Joulianta
Brukare: SFS
Roller: Jakt
Besättning: 1 alt. obemannad
Längd:
Vingspann:
Höjd:
Vikt:
Motor:
Hastighet:
Aktionsradie:
Maxhöjd:
Skydd:
Motmedel:
Beväpning:
Automatkanon: 12 mm Ekan m/55 (1,460 rpm)

swazze - Ska jaktfalken kunna agera pilotlöst?
swazze - Kanske skulle kalla alla ur Jouliantas senaste generation flygplan för Falken. Det finns ju massa andra falkar som Slagfalk, Pilgrimsfalk, Aftonfalk, Tornfalk etc. Dessutom är det av Neogames namngivna flygplanet Gråvargen så fånigt. Inte fan döper man ett FLYGplan till Gråvargen. Skrota möget och kalla basplanet för Falken, det utpräglade jaktplanet för Jaktfalken. Jaktbombaren ifall det finns en sådan för Slagfalken eller nått sånt.
Bastardo - Bra idé tycker jag. Falkarna är härmed den nya ryggraden på armadan. Var kan jag läsa om "Gråvargen" =?
swazze - antingen i offensiv, jouliantas företagsbeskrivningen, SFS i Euro eller i historian. Hmm det var var inte så nogrannt angivet hehe.
swazze - Jag hittade en referens till det i Jouliantaartikeln i Neotech 1. Övriga böckerna har jag inte här så jag har tyvärr ingen möjlighet att kolla upp det.
swazze - telekrig med?
Last change: 11-08-31 14:58 | Locked Page | Help | Home | Recent Changes |