Detta är en arkiverad version av nogo.se

NoGo Wiki - JAS-43 Falken

Pilot

'''JAS 43 Falken'''
När JAS 39 Gripen togs i tjänst i mitten på 1990-talet så bedömdes den att bli det sista svenska stridsflygplan som skulle tillverkas. Utvecklingskostnaderna skulle helt enkelt bli för stora för ett så litet land som Sverige. Säkerhetsläget i världen hade också förändrats till det bättre i och med Sovjetunionens fall, och därför skulle det heller inte finnas underlag för ett nytt svenskt flygplan när Gripen skulle pensioneras. Men saker och ting utvecklades inte som man hade tänkt sig. Sverige ingick en union med de övriga nordiska länderna och gick ur det nybildade EF 2027, samtidigt som relationerna med omvärlden försämrades, särskilt Ryssland och Storbritannien. SFS bestämmde sig 2031 att det skulle utvecklas en ersättare till de nu åldrande JAS 39 Gripen och F/A - 18 Hornet flottorna. Flygplanet skulle tillverkas inom landet för att säkra produktionen vid ett försämrat världsläge, vilket vid det här laget betydde att de nästan till 100 procent säkerhet skulle tillverkas av Joulianta. 2032 års fusion mellan det Skandinaviska försvaret och Joulianta fastslog definitivt detta. Tre år senare flög teknikdemonstratorn, kallad Flygplan 43, och hela projektet såg ut att ligga inom tidsramarna för att kunna börja levereras 2039. Men 2037 tecknade Island, som också var oroligt för det förändrade säkerhetsläget i världen, ett eget avtal med Joulianta, att företaget skulle garantera landet säkerhet. Island hade tidigare haft USA som garant för sin säkerhet men hade stått utan sådan i 12 år efter att USA hade splittrats. Det hastigt tecknade avtalet skapade en vild debatt i SFS där många undrade hur SFS och Island nu kunde agera som självständiga stater när ett och samma företag drev de båda länderna försvarmakter. Avtalet betydde också att Joulianta fick göra ändringar i specifikationerna för flygplanet. Framförallt så skulle flygplanet behöva en betydligt längre aktionsradie för att kompensera för Islands geografiska läge. Ändringarna ledde till att flygplanet blev försenat hela två år och de första leveranserna kunde inte genomföras fören April 2041.

Benämning: JAS 43 Falken
Tillverkare: Joulianta
Brukare: SFS, Island
Roller: Jakt, Attack och Spaning
Besättning: 1
Längd:
Vingspann:
Höjd:
Vikt: 8.1/12.2
Motor:
Hastighet:
Aktionsradie:
Maxhöjd:
Skydd:
Motmedel:
Beväpning:
Automatkanon: 27 mm Akan m/85 (1,700 rpm)

'''JAS 43 Pilgrimsfalken'''
I samband med MLUn (Mid Life Upgrade) av JAS 43 Falken, som påbörjades 2057, så uppgraderades en del av planen ytterligare och resultatet blev JAS 43 Pilgrimsfalken. De största skillnaderna jämfört med den vanliga uppgraderingen av JAS 43 Falken är att planet har blivit utrustat med spetsteknologi, i form av en ny automatkanon och radar, samt att motorn har bytts mot den som används av J 48 Jaktfalken. Motorbytet var ett krav för att kunna erbjuda den effekt hos elsystemet som den nya elektromagnetiska automatkanonen behöver. När inte kanonen används så ger motorn också ytterligare kraft till planet. I övrigt är det inget som skiljer Pilgrimsfalken från den vanliga Falken. Det råder stora förväntningar på hur den nya kanon ska komma att prestera. Flygplanets närstridsegenskaper kommer att förbättras betydligt tack vare den höga utgångshastigheten som minimerar tiden från avfyrning till träff. Förmågan att kunna slå ut tungt bepansrade markmål kommer också att öka av samma anledning, då anslagsenergin är ytterst beroende av utgångshastigheten. Den gamla Falkens kanon hade inte alls samma urgångshastighet eftersom kanonen inte kunde skjuta underkalibrig ammunition på grund av risken att få in drivspeglar i motorerna. Pilgrimsfalken är i nuläget tänkt att användas av spjutspetsförband tillsammans med den nya J 48 Jaktfalken.

Benämning: JAS 43 Falken
Tillverkare: Joulianta
Brukare: SFS
Roller: Jakt, Attack och Spaning
Besättning: 1 alt. obemannad
Längd:
Vingspann:
Höjd:
Vikt: 8.9/13.4
Motor:
Hastighet:
Aktionsradie:
Maxhöjd:
Skydd:
Motmedel:
Beväpning:
Automatkanon: 12 mm Ekan m/55 (1,460 rpm)

Fotnot: Gråvargen eller Vargen som näms i neogames böcker upphör att existera i och med denna text


'''J-48 Jaktfalken'''
Benämning: J-48 "Jaktfalken
Vikt: 10.1/15.2


=====
ta med denna fotnot i Skandinavisk Vapenhandbok: Fotnot: Gråvargen eller Vargen som näms i neogames böcker upphör att existera i och med denna text
Last change: 11-08-31 14:58 | Locked Page | Help | Home | Recent Changes |