Detta är en arkiverad version av nogo.se

NoGo Wiki - Religioner

Religioner

Som det är nu (förslag kan anges i förslagsdelen eller längre ner på sidan):
Religioner som representeras som en egen i MU är
1. Den jargiska Daakkyrkan (mer specifikt den aggressiva varianten som åker på korståg)
2. Daak (övriga daaktroende)
3. Den samoriska läran (Asharinahalvön)
4. Ateister (en samling för alla icke-troende, tyvärr en lite för stor grupp)
5. Mhîmrätten och andra västliga religioner ("sandreligioner", inkluderar 'Asawismen och kan inkludera Mamolanismen)
6. Vontar (Alla dvärgar)
7. Maktah (Alla tiraker)
8. Imay (Forion och möjligen delar av arkipelagen)
9. Cirza (Cirefaliska samväldet)
10. Panteism (en samling för all panteistiska religioner, dåligt då olika panteister inte har samma panteum (panteism är en samling gudar, likt den grekiska, romerska, nordiska, där varje gud har ett element eller en uppgift eller liknande))
11. Hedningar (inkluderar alla "outvecklade" religioner, andetro och liknande)

Det största problemet med den här indelningen är att gruppen med panteism fungerar dåligt då de enda två som för tillfället är med i gruppen (Rauner och Tokon) gillar varandra även fast deras relation inte är speciell i Mundana. Troligen kan man placera rauner i #11, länder kommer att vara mer aggressiva mot dem än mot andra länder och det hör också till risken att länder kommer att gadda ihop sig mot dem. I krisfall får man skapa händelser som återskapar Rauner som ett land, men förhoppningsvis så kommer de att vara starka nog så att ingen anfaller i onödan. Dessutom så skulle en krigsförklaring från ett annat land ses som ett _försvar_ mot raunska räder och lander Rauner skulle inte drabbas av negativa effekter av själva krigsförklaringen (och de borde inte ha några som ett krigiskt folk).
Jag kommer att pröva det här och se hur det fungerar - Zimmerman

Ett annat stort problem är att Ateister är en mycket stor grupp, de tre största är alverna (egentligen två, Sanariska alliansen+Alarinn), Thalamur och Ebhron. Bäst här vore att ta ut alverna då de passar in sämst bland dessa. Ytterligare fördelar med detta är att #1 har hårdkodat hat mot #3 och #4, men trots tveksamma relationer med alverna så skulle det till något speciellt för att jargierna skulle ut och missionera med svärdet för alverna. Lämpligen placeras då alverna i #10, samma som Tokon för att simulera goda relationer mellan Alarinn och Tokon (för de är goda va?). Att Sanari får goda relationer med Tokon kanske inte är perfekt men troligen inte heller något som påverkar så mycket.
Jag kommer att pröva det här och se hur det fungerar - Zimmerman

För den som kan EU2 så är motsvarande lista:
1. CRC (Counterreformed Catholicism)
2. Catholic
3. Protestant
4. Reformed
5. Orthodox
6. Sunni
7. Shiite
8. Buddhism
9. Hinduism
10. Confucianism
11. Pagan

Övriga förslag och kommentarer:
Last change: 11-08-31 14:58 | Locked Page | Help | Home | Recent Changes |