Detta är en arkiverad version av nogo.se

NoGo Wiki - Rymdpilot

Pilot

Bastardo - Tänkte vi kan ju lika gärna diskutera t.ex inriktningar osv på rymdpilot här i wikin.
swazze - Joxxade lite. Ska vi flytta texten om EFs snabbinsatsstyrka hit?
Bastardo - Det kan vi ju göra, det finns ju nästan hela högra spalten av plats kvar innan A4-arket är slut.
swazze - Dessutom frigör vi lite på Militärpilot. Jag tänkte lägga till lite på den texten också. Inte för att vara PK men att ha en kvinna istället för James Ernest Adimin hade ju varit coolt.
swazze - La till lite om strålning.

'''Rymdpilot'''

Rymdskeppspiloterna hanterar alla större transporter i rymden, antingen i omloppsbana eller vidare till mer avlägsna destinationer som Månen eller Mars. I dagsläget finns det till och med rymdfarkoster som tar människor ut till asteroidbältet mellan Mars och Jupiter - inte sällan i rena charterresor. Att framföra en rymdfarkost är ett mycket svårt och psykiskt krävande jobb. Övriga piloter kanske flyger som mest 10 timmar åt gången, men för en pilot i rymden kan en flygning vara närmare ett år. Något som en vanlig pilot slipper, men inte en rymdpilot, är att utsättas för kosmisk strålning. Jordens magnetfält och atmosfär skyddar den vanlige piloten mot sådant men det skyddet finns inte i rymden och även om rymdfarkosttillverkarna gör allt för att dämpa den så kan en rymdpilot ådra sig skadliga mängder strålning. En rymdskeppspilot stannar därför sällan väldigt länge inom sitt yrke, utan tiden som rymdskeppspilot anses vara höjdpunkten på karriären. Därefter så återgår piloten till att flyga flygplan på Jorden och då med en betydligt högre lön än innan. Men som i alla andra sammanhang finns det undantag även här. Den numera legendariske flygofficeren James Ernest Adimin från West Virginia tillhör de som har tillbringat mer tid på resor ute i rymden än på Jorden eller någon annan planet eller måne. För att klara detta rent fysiskt är större delen av de vitala delarna i hans kropp sedan länge utbytta mot cybernetik och biotech.

'''Reguljärpilot:''' Som reguljärpilot flyger rollpersonen reguljära resor fram och tillbaka mellan olika destinationer i närrymden. Jordens omloppsbana är fortfarande ett av de vanligaste målen för reguljära resor från Jorden, men andra destinationer, särskilt månen, kommer stort. De farkoster som är bemannade under resorna är främst de som antingen transporterar viktigt gods eller människor, som av olika anledningar färdas mellan baser på Jorden, Månen eller Mars.

'''Rymdoperatör:''' Rollpersonen arbetar som operatör av rymdfarkoster. Operatörerna kontrollerar och manövrerar främst lastfarkoster, satellitbärare och underhållsfarkoster. Att fjärrstyra en rymdfarkost försvåras av de enorma avstånden i rymden. Användningen av avancerad datorkraft med falska AI:s är därmed mera regel än undantag. En annan viktig uppgift för en rymdoperatör kan vara att övervaka den tusentals och åter tusentals satelliter och sonder som rymden är översvämmad med. Notera att en civil operatör också kan sköta liknande uppdrag.

'''Militär rymdpilot:''' I skuggan av rymdkoloniseringen blir rymden också militariserad. Det handlar av praktiska skäl främst om militära attack- och spaningssatelliter men det finns även stora behov bemannade militärfarkoster som kan agera snabbt, innovativt och utan att piloten är bunden av ett datorprogram. Exempel på sådana uppdrag kan vara att docka med en rymdstation för att en insatsstyrka sedan ska bryta sig in. En sådan manöver kan vara väldigt svår då pilotens farkost inte har någon kontakt med rymdstationen eller ännu värre att rymdstationens besättning aktivt försöker förhindra en dockning. För att bli militär rymdpilot så måste rollpersonen uppfylla det militära sysselsättningskravet. Arbetsgivare är nästan uteslutande militära organisationer.

'''Speciella uppdrag:''' Rollpersonen utför speciella uppdrag. Det kan handla om hemliga militära angelägenheter, prospektering, forskning och utveckling eller andra ickereguljära resor. Exempel på sådana resor kan vara resor ut till asteroidbältet mellan Mars och Jupiter. Många VIP transporter hamnar under kategorin "speciella uppdrag", liksom exklusiva charterresor till de yttre sektorerna. Arbetsgivare är oftast rymdorganisationer av olika slag men det kan också vara megaföretag eller privatpersoner.

Sysselsättningskrav: 1. Föregående sysselsättningsperiod måste vara minst normal Civilpilot eller normal Militärpilot. Alternativt att rollpersonen har uppväxtmiljö Rymd, samt genomgått Universitetsutbildning. 2. Rollpersonen får inte ha några fysiska eller mentala defekter.
Framgångsslag: Cool, PSY, Pilot-Rymd
Tidsåtgång: 1T6+1 år
Sysselsättningsfärdigheter: (15|25|30) enheter till Pilot-Rymd, Språk-Engelska, Språk, Elektronik, Datateknik, Samband, Navigering, Mekanik, Första Hjälpen, Geografi, Fritt fall, Astronomi, Rymddräkt.
Valfria färdigheter: (10|10|15) enheter.
Stridsvana: Inga enheter på Stridsvana.
Befordran: (0|+1|+1) Flygingenjör, Pilot, Kapten.
Startkapital: (500|1500|4500) x Ob3T6 euro.
Startutrustning:
Misslyckad: A2-A6, B3, K3-K4, TR2
Normal: A2-A7, B4, F5, K3-K4, TR5
Framgångsrik: A2-A8, B4/B7, F6, K2-K4, TR5
Strålning: ObXT6 Nått. Får räkna lite på det.
Övrigt: En misslyckad period innebär att rollpersonen avskedas och måste söka annan sysselsättning inför nästa period.
Last change: 11-08-31 14:58 | Locked Page | Help | Home | Recent Changes |