Detta är en arkiverad version av nogo.se

NoGo Wiki - SFS flygvapen

Pilot
Flygfarkoster i tjänst

Typ          Antal i tjänst (Antal beställda)
JAS 43 Falken     X
JAS 43 Pilgrimsfalken 17 (96)
J 48 Jaktfalken    0 (104)
VKP-4         X
VKP-5 Krokodilen    X
Neuron         20

===================================================================

Flygfarkoster i strategisk reserv

Typ          Antal i reserv
VKP-4         12
VKP-5         10
Neuron         30
Xxxxxxxx        60
Xxxxxxx        135 Skandinaviens Förenta Stater har ett smalt men också mycket vasst flygvapen. Målsättningen är att snabbt kunna mobilisera och koncentrera sina flygresurser till olika konflikt- och oroshärdar runt om i federationen. Idén bygger på ett bakvänt koncept om numerär överlägsenhet på små avgränsade områden samtidigt som det totala antalet farkoster är relativt begränsat. Flygstridskrafterna är uppdelade på två övergripande användningsområden; Arméunderstöd respektive Flygvapnet. Armén använder ett stort antal farkoster till närskydd och flygunderstöd till sina egna operationer, vilka förvisso står under arméns kommando men koordineras i samma flygledningssystem som flygvapnet för att inte skapa förvirring mellan förbanden. Arméns resurser handlar uteslutande om små och lätta farkoster som helikoptrar och vektorjets som finns stationerade antingen på regionalhögkvarteren eller ute i de mindre förläggningarna. Armén bygger på flexibilitet och det är inte alla baser som alltid har möjlighet att behålla kontinuerliga flygresurser, då oroshärdar och hotbilder kanske tvingar armén att snabbt organisera om till helt andra regioner.


- Helikoptrar, UAV-drones, obemannade tunga bombplan? - Bastardo
- Neuron skulle fortfarande kunna vara i tjänst. Räkna 40 år i tjänst och om den dyker upp så blir det tidigast 2015. Det blir ju då ett obemannat lätt attack/bombplan om jag har förstått det rätt
- Enl Avalanche finns det 2059? en helikopter under benämningen HKP-15 men det finns det ju en idag också som heter? Ska vi skippa/ignorera den och ersätta med någon annan helikoptertyp istället? - Bastardo
- Enligt soldf påbörjades leveransen av hkp 15 till försvarsmakten 2003 dvs ungefär 10 år efter Avalanche skrevs så jag tvivlar på att det är samma helikopter det syftas på : P - swazze
- Heh, jo jag förstod nästan det.. men frågan kvarstår - ska vi ha med den som åsyftas i Avalanche eller ska vi hitta på någon annan helikopter till SFS =? Your call!
- Jag skulle gissa på att det finns några attackhelikoptrar och transporthelikoptrar som köptes in på 30-talet i en strategisk reserv. Utöver det så kan de finnas en del transporthelikoptrar kvar i aktiv tjänst, ex i kustbevakningen el dyl. Jag vet inte hur lyckat det är att vara ytbärgare under en vektorjet. Eller så skriver vi bara att det finns helikoptar och så går vi inte in närmare på det. Vi har redan fem olika flygfarkoster till SFS.
Last change: 11-08-31 14:58 | Locked Page | Help | Home | Recent Changes |