Detta är en arkiverad version av nogo.se

NoGo Wiki - Thalamur

Regenter

Då Thalamur styrs av magikraterna borde de väl ha en permanent "standard" som ibland förändras genom händelser (t.ex. introducerandet av en ny, jätteskicklig medlem eller problemen i och med Pereines frigörelse).

Man kan kanske titta på vilka ätter som var mäktigast under en period och ge modifikationer efter det. Det finns inte så många angivelser om när de olika ätterna var som mäktigast, men man kan t.ex. förstå att Abhixia och Harim var mäktigare förr än idag. Samma sak gäller Kobinku. Däremot är ätten Cartika mäktigare än någonsin och det kanske även gäller Zadhaz. Myrdinor och Sala är även de mycket mäktiga idag jämfört med förr. Arginakus lär ha blivit mäktigare sen de talat med draken Khakra.

Ledare


Reubin Xirhamir Jesbin ätt Harim

Shangi thal Dubaral ätt Myrdinor

Händelser


Fjärde förmörkelsekriget (751-766 ST)

En gränsincident i Colonan leder till ett fullskaligt krig då sabriska styrkor invaderar provinsen. Thalamurs styrkor står dock redo och driver dem tillbaka. Kriget varar under femton år och förlusterna är stora på båda sidor. Kriget står på Östcolonans (Consabers) mark och där skövlas och bränns landsbygden. Slutligen retirerar Thalamur och upprättar ett starkt försvar vid Colonans östra gräns.

771 Rakhori instiftas som ett verktyg för att bekämpa uppror, spioner och brottslighet i riket.

1061 Riket Raon upplöses

Första cirefalsika konflikten (1065 ST)

Cirefalierna i Caserion flyttar en stor del av sina trupper över Thukorfloden och in i Thalamur för att fortsätta expansionen av sitt rike. Till en början går det lyckat och de bränner och plundrar sig fram. Den cirefaliska armén blir dock tillintetgjord när den möter en dubbelt så stor thalaskisk arméstyrka. Efter nederlaget väljer Caserion att inte försöka expandera österut i fortsättningen.

Andra cirefaliska konflikten (1148-1150 ST)

Cirefalierna försöker expandera sitt rike genom att bygga gränsfort norr om Thalamur efter att ha tagit sig över Thukorfloden. Ett flertal mindre stridigheter inträffar men när nästan hela den cirefaliska hären blir förintad under ett bakhåll så går de nordliga delarna av Caserion förlorade.

1171 "Blodsslaget": En mindre grupp thalaskiska soldater av ätten Harim lyckas hålla borta en stor raunländsk invasionsstyrka med hjälp av taktik och magi invid ruinerna av den thalaskiska muren. Slaget blev känt i hela riket som "Blodsslaget" och det finns otaliga sånger och legender om de tappra krigare som kämpade där.

Tredje cirefaliska konflikten (1196 ST)

Cirefalierna börjar åter bemanna gränsforten norr om Thukorfloden men det thalaskiska kavalleriet gör flera blixtanfall och slår ut stora cirefaliska styrkor. Thalamur erövrar alla fort och ett fredsfördrag skrivs mellan Caserion och Thalamur.

Femte Förmörkelsekriget (1310-1318 ST)

Nederlagets krig för Thalamur. Thalamur avancerar in i Consaber för att erövra de norra delarna men stöter på hårt motstånd. När fiendens flotta förintar stora delar av den thalaskiska flottan och sedan skär av de thalaskiska försörjnings- och understödslinjerna blir den thalaskiska armén tvungen att kapitulera utanför staden Uriens.

1392 I norra Thalamur gjorde befolkningen i byn Es´ili en upptäckt när de dikade ur våtmarker. Vid dikningen av mossarna fann de ett hundratal lik som var makalöst välbevarade. Dessa hade rostiga rustningar och vapen och man fann snart ruinerna efter en Danarthisk helgedom. Området övergavs och fyndet rapporterades.

1483 Draken Khuril gör våldsamma härjningar i områdena kring Sidraskogen. Ett flertal byar blir nedbrända och vakttorn förstörda.

1484 En arméstyrka skickas för att slå ut draken Khuril men försvinner.

1499 En Daak-kult som vunnit stort inflytande på Thalamurs östkust avslöjas. Kultens medlemmar blir offentligt torterade och avrättade. Det visade sig att kulten hade stöd av flera medborgare, vilka försvann spårlöst bär kulten upplöstes.

Förlusten av Pereine (1505-1506 ST)

Missnöjet i Pereine var stort. Den bördiga provinsen tvingades att försörja stora delar av den östra sidan av Thalamur. Den dåvarande magikraten av ätten Abhixia, sanarialven Lytesse Visanni, avgick från sin post och blev ledare för folkets upprorsstyrkor. Hon hade stiftat kontakt med Consaber och dessa skeppade över tiotusentals soldater för att försvara Pereine. Den thalaskiska flottan lyckades dock upprätta en blockad kring Pereine och armén närmade sig från alla håll. Då kom vintern, den värsta på århundraden. Den thalaskiska flottan frös fast och en sabrisk kavalleristyrka red ut på isen och satte skeppen i brand. När våren kom var stora delar av thalaskiska armén och flottan förintad och man var tvungen att retirera. 2961 slöts vapenstillestånd.

Förlusten av Colonan (1505-1506 ST)

Colonan bröt sig också loss, men med betydligt mindre förluster på båda sidor. Den dåvarande magikraten för ätten Harim var Khrun klan Drezin. Denne förrådde Thalamur och släppte in sabriska trupper i Colonan samtidigt som han beordrade de thalaskiska trupperna att omgruppera.

1506 "Den vita döden" sveper över riket.

1506 En raunländsk hord anfaller Thalamur men drivs tillbaka.

1509 Draken Khakra siktas i området kring Pereine. Farsoten (den vita döden) försvinner efter att ha krävt tiotusentals liv.
Last change: 11-08-31 14:58 | Locked Page | Help | Home | Recent Changes |