Detta är en arkiverad version av nogo.se

NoGo Wiki - Vektorjetfordon

Pilot

Tänkt som en liten inforuta som kan pelas in var som helst i kapitlet om flygfarkoster.

'''Vad är det för skillnad på vektorjet och vektorfordon?'''
Även om namnen är lika så skiljer de två farkosttyperna ganska markant. Vektorfordon, som inte behandlas i denna modulen, är farkoster, som i mångt och mycket liknar bilar, både i t ex utseende och prestanda så som hastighet. Den egentligen stora stora skillnaden är framdrivningssättet. Ett vektorfordon använder nämnligen antingen en intern jetmotor vars utblås fördelas ut av ett antal riktbara munstycken eller ett antal motordrivna fläktar, som också är riktbara. Vektorjets använder och andra sidan riktbara jetmotorer monterade utanpå farkosten och liknar mer helikoptrar eller flygplan och deras prestanda är också åt det hållet.
Last change: 11-08-31 14:58 | Locked Page | Help | Home | Recent Changes |