Detta är en arkiverad version av nogo.se

NoGo Wiki - aventyrsforslag
----------------
06-02-22 08:54 / 130.235.34.136
----------------
Här under kan man skriva idéer på äventyr. I första hand till yrke:pilot men även andra.


----------------
06-02-28 23:53 / 81.172.169.250
----------------
Här under kan man skriva idéer på äventyr. I första hand till yrke:pilot men även andra.


"Det finns otaliga uppslag för hur man kan äventyra i skepnad av rollpersoner som vigt sina liv åt pilotyrket. Vi kommer här att ta upp några exempel som andra sedan kan utforska och utveckla vidare.
Något som först borde påpekas är att piloterna tack vare yrkesvalet är de perfekta äventyrarna. De är språkkunniga och kan hantera möten på främmande platser med främmande nationaliteter. Piloterna är ständigt på resande fot och tillbringar sin tid på ställen som andra bara skulle drömma om. Vidare tycks de av någon underlig anledning alltid vara på rätt plats vid rätt tillfälle och tvekar aldrig inför att ta sig an ett äventyr." - Typ början av någon form av inledande knorr till kapitlet. Bastardo----------------
06-05-17 00:19 / 81.224.104.216
----------------
Här under kan man skriva idéer på äventyr. I första hand till yrke:pilot men även andra.

"Det finns otaliga uppslag för hur man kan äventyra i skepnad av rollpersoner som vigt sina liv åt pilotyrket. Vi kommer här att ta upp några exempel som andra sedan kan utforska och utveckla vidare.

Något som först borde påpekas är att piloterna tack vare yrkesvalet är de perfekta äventyrarna. De är språkkunniga och kan hantera möten på främmande platser med främmande nationaliteter. Piloterna är ständigt på resande fot och tillbringar sin tid på ställen som andra bara skulle drömma om. Vidare tycks de av någon underlig anledning alltid vara på rätt plats vid rätt tillfälle och tvekar aldrig inför att ta sig an ett äventyr."- Typ början av någon form av inledande knorr till kapitlet. BastardoEn kamp mot tiden

Rollpersonerna, som är piloter, flyger en rutinflygning med förnödenheter till en gruva på en asteroid. Under avlastningen av rymdskeppet sker en olycka som resulterar i en explosion på rymdstationen. På mycket kort tid så sugs all luft ut och alla livsuppehållande system havererar. Rollpersonerna som lyckligtvis befann sig ombord på sitt rymdskepp och kunde stänga luckan mot rymdstationen är de enda som överlever. Dock så har de ett problem. Rymdskeppet är fortfarande dockat med rymdstationen och det kan endast kopplas loss inne ifrån. För att lyckas med detta måste de starta upp elsystemet och kontrollfunktionerna på rymdstationen. Bara detta kan tyckas svårt, men när rymdskeppet dockade så, förutom att det öppnades en gång till rymdstationen, stängdes även rymdskeppets egen försörjning ner och ersattes med rymdstationens. Den enda tillgången på syre rollpersonerna har är det som finns inne i karbinen och det som finns lagrat i de rymddräkter som används vid rymdpromenader. Klockan tickar så det gäller att handla snabbt.swazze - Inte så mycket pilotande förutom att karaktärerna är piloter eller rymdarbetare, däremot så kan det ju bli lite mekande med rymdskeppetRollpersonerna eller i alla fall en av dem är frilansande pilot och ska smuggla in en stor mängd narkotika via flyg. Äventyret kommer att handla om att planera resan, muta folk, ev nita folk och till sist genomföra resan. Självklart blir det under svåra förhållande då de inte kan genomföra flygningen med avancerade tekniska hjälpmedel, då sådana hade röjt dem.


----------------
06-05-30 09:54 / 84.218.43.214
----------------
Pilot

Här under kan man skriva idéer på äventyr. I första hand till yrke:pilot men även andra.

"Det finns otaliga uppslag för hur man kan äventyra i skepnad av rollpersoner som vigt sina liv åt pilotyrket. Vi kommer här att ta upp några exempel som andra sedan kan utforska och utveckla vidare.

Något som först borde påpekas är att piloterna tack vare yrkesvalet är de perfekta äventyrarna. De är språkkunniga och kan hantera möten på främmande platser med främmande nationaliteter. Piloterna är ständigt på resande fot och tillbringar sin tid på ställen som andra bara skulle drömma om. Vidare tycks de av någon underlig anledning alltid vara på rätt plats vid rätt tillfälle och tvekar aldrig inför att ta sig an ett äventyr."- Typ början av någon form av inledande knorr till kapitlet. BastardoEn kamp mot tiden

Rollpersonerna, som är piloter, flyger en rutinflygning med förnödenheter till en gruva på en asteroid. Under avlastningen av rymdskeppet sker en olycka som resulterar i en explosion på rymdstationen. På mycket kort tid så sugs all luft ut och alla livsuppehållande system havererar. Rollpersonerna som lyckligtvis befann sig ombord på sitt rymdskepp och kunde stänga luckan mot rymdstationen är de enda som överlever. Dock så har de ett problem. Rymdskeppet är fortfarande dockat med rymdstationen och det kan endast kopplas loss inne ifrån. För att lyckas med detta måste de starta upp elsystemet och kontrollfunktionerna på rymdstationen. Bara detta kan tyckas svårt, men när rymdskeppet dockade så, förutom att det öppnades en gång till rymdstationen, stängdes även rymdskeppets egen försörjning ner och ersattes med rymdstationens. Den enda tillgången på syre rollpersonerna har är det som finns inne i karbinen och det som finns lagrat i de rymddräkter som används vid rymdpromenader. Klockan tickar så det gäller att handla snabbt.swazze - Inte så mycket pilotande förutom att karaktärerna är piloter eller rymdarbetare, däremot så kan det ju bli lite mekande med rymdskeppetRollpersonerna eller i alla fall en av dem är frilansande pilot och ska smuggla in en stor mängd narkotika via flyg. Äventyret kommer att handla om att planera resan, muta folk, ev nita folk och till sist genomföra resan. Självklart blir det under svåra förhållande då de inte kan genomföra flygningen med avancerade tekniska hjälpmedel, då sådana hade röjt dem.

Last change: 11-08-31 14:58 | Locked Page | Help | Home | Recent Changes |