Detta r en arkiverad version av nogo.se

NoGo Wiki - operator

Pilot

Civil Flygoperatör

Beskrivning:

-revidering pågår-

Krav: Inga?

Framgångsslag: Cool, PSY, Färdighet?

Tidsåtgång: 1T6 år.

Sysselsättningsfärdigheter: (15|20|25) enheter: Elektronik, Datateknik, Geografi, Hacking?, Informationssökning, Juridik?, Navigering, Programmering?, Samband, Språk, Språk-Engelska.

Valfria färdigheter: (10|15|20) enheter.

Stridsvana: Inga enheter på Stridsvana.

Befordran: (0|0|+1) Avdelningschef?

Startkapital: (200|500|2000) x Ob3T6 euro.

Startutrustning: Misslyckad: A2-A6, B3, K3-K4, TR2 Normal: A2-A7, B4, F5, K3-K4, TR5 Framgångsrik: A2-A8, B4/B7, F6, K2-K4, TR5

Övrigt:
En framgångsrik yrkesperiod innebär att rollpersonen klarade stressen som operatör innebär ypperligt. Höj Cool med ett (+1)

Händelsetabell - Operatör

'''Upptäckt säkerhetsrisk''' Rollpersonen uppmärksammade att det fanns allvarliga säkerhetsrisker på företaget där rollpersonen jobbade och bestämde sig för att gå ut till media med sin upptäckt. Tyvärr blev medieintresset någon mystisk anledning svagt och rollpersonen fick inte mycket mer än sparken. Rollpersonen är nu mycket bitter på sitt företag och har bestämt sig för att hämnas. Anteckna Arbetsgivare som fiende med 2T6 + 3 resurser. Dessutom så räknas ett av framgångsslagen till Hacker nästa yrkesperiod som automatiskt lyckat. Operatör kan inte väljas nästa yrkesperiod.

'''Drogberoende''' För att klara av jobbet har rollpersonen börjat ta droger. Bruket har gjort det möjligt för rollpersonen att klara av ett större ackord i utbyte mot ett beroende. Anteckna en <typ> drog med beroendegrad X samt öka startkapitalet med Ob1T6 x 500 euro.

'''Psykisk kollaps''' Under en period så jobbade rollpersonen så pass intensivt att han/hon råkade ut för en akut psykisk kollaps. Rollpersonen han dirigera om flertal flygplan innan han/hon blev övermannad av det inhyrda vaktbolagets vakter. Alla flygplanen fick sina rutter återställde utom ett och ledningen fick ta emot ett mycket irriterat samtal från en delegation från XXXX som istället för att hamna i XXX hamnade i XXX. Företaget hade dock förståelse för rollpersonens situation och mot att dra in pensionen fick rollpersonen behålla jobbet och dessutom gå på terapi. Anteckna 1T6 psykokryss.

'''Kontakt''' Rollpersonen har lärt känna en operatör på ett annat bolag och de utbyter nu information, rutter och ibland till och med flygningar. Båda har tjänat på detta, då deras flygningar nu kommer fram fortare och de kan ta ett högre ackord(hmm hur blev det med svenskan där?). Anteckna Operatör som kontakt med 2T6+2 resurser samt öka startkapitalet med Ob1T6 x 100 euro.

'''Utvecklare''' Rollpersonen har under ett tag bytt arbetsuppgift från operatör till att hjälpa till att utveckla och förbättra programvaran som rollpersonens bolag använder. Förutom att rollpersonen fick en något mindre stressig tillvaro kunde han/hon även bättra på sina kunskaper i programmering. Öka färdigheten Programmering med 1T6+1.

'''Isolerad''' Uppslukad av sitt arbete och lockad av bonusar har rollpersonen under en längre period, förutom kontakten med snabbmatsutkörarna, hållt sig fullkomligt isolerad från omvärlden. Rollpersonen har nu svårt att känna sig säker bland större skaror av människor. Anteckna XXXXfobi(Vad nu den fobin heter :P) samt minska startkapitalet med Ob2T6x200 euro för terapikostnader.

'''Krasch''' Datorsystemet i ett av flygplanen som bolaget där rollpersonen är anställd äger totalhaverar och flygplanet kraschar. För att dölja bristerna i datorsäkerheten använder bolaget rollpersonen som syndabock. Rollpersonen döms till 4 års fängelse och hamnar i brottsregistret. Tillbringa nästa yrkesperiod i fängelse och anteckna företagsledare som Fiende med 1T6+10 resurser.

'''Kapning''' Fem av bolagets där rollpersonen jobbar flygplan blev simultant kapade av hackers från en anarkistisk organisation. Rollpersonen lyckas i en vild strid i cyberrymden få tillbaka kontrollen över ett av flygplanen. Rollpersonen omskrivs i NeoTIME som den nya tidens hjälte. Öka Mediastatus med 3.

'''Bonus''' Rollpersonen har jobbat ihärdigt och hanterat fler flygplan än sin tilldelade kvot. Därför har rollpersonen erhållit en bonus. Öka startbidraget Ob1T6 x 100 euro.

'''Cybertech''' Rollpersonen har skaffat sig ett implantat för att förbättra sin arbetskapacitet. Spelaren bestämmer tillsammans med Spelledaren vad det är för något. Minska startkapitalet med Ob2T6 x 300 euro.

'''Rymdoperatör'''

Tja mer händelser :P samt effekt av framgångsrik yrkesperiod - swazze
Lade till lite händelser - swazze
Skapade sidan och lade upp det mest grundläggande. ? = det jag inte är säker på alt. idé - swazze
Vi måste fundera kring det här med framgångsslagen. Antingen har man bara en färdighet (mest troligt då kanske Navigering), eller så har man PSY+Navigering+ytterligare färdighet? Eller Cool, jag vet inte.. Men navigering borde ju vara med hursomhaver? - Bastardo
Vad är det för framgångsslag för hacker? - swazze
-> PSY, Hacking och Informationssökninglösa idéer?

swazze - Hmm hur har du tänkt då? Yrkesperioden varar ju några år så det borde ju rimligtvis bli en och annan bonus. Detta slås ju rimligtvis ut på lönen -> högre inkomst vid framgångsrik karriär. Dock så kan man ju slänga in '''Bonus''' som en händelse.

Bastardo - Jaopp det är sant, det mesta ingår ju inräknat i slutlönen. Man kan ju dock göra som så att ett framgångsrikt slag innebär en särskild bonus på cirka XT6 x XXXX=?
Vilket gör som så att man får in en ytterligare slumpfunktion utöver det vanliga... fast det kanske är onödigt? Bra idéer på sysselsättningshändelser du har skrivit upp btw ;)

swazze - Ja du kan ju fundera lite till på det hur du tänkte lösa det. Det skadar ju inte att variera sättet lite :P Kul att du tyckte det. Jag försökte få bort lite av fokuset på pengar, iaf givande av pengar inte tagande, när jag skrev dem, med tanke på att Neotechs utprotionering av startkapital är lite skev. Något vi kanske skulle tänka på resten av händelserna i de andra inriktiningarna.

Bastardo - Jo det är ju hyfsat bekvämt för SL om man håller nere löner, bonusar och övrigt kapital hos rollpersonerna så långt som möjligt, iaf vid de yrkesgrupper där det inte är rimligt att man ska tjäna "hutlösa" summor =)
Last change: 11-08-31 14:58 | Locked Page | Help | Home | Recent Changes |