Detta är en arkiverad version av nogo.se

NoGo Wiki - Flygfarkoster

Pilot

Flygfarkoster

Kaptitlet ska innehålla kort inledning, framdrivningssystem, kort beskrivning av några typer av flygfarkoster samt beskrivningar av specifika farkoster

'''Inledning'''


'''Framdrivningssystem'''
framdrivningssystem

'''Farkosttyper'''

Vektorjet
Om man korsar en helikopter med ett flygplan så skulle resultatet kunna bli en vektorjet. En vektorjet har precis styrning i alla riktningar, hög hastighet och kompakta jetmotorer, så kallade vektorjets, vilket gör att den faktiskt utklassar helikoptrar på egentligen alla punkter utom bränsleekonomi. Frånvaron av de stora rotorbladen innebär också att vektorjets klarar av att flyga i betydligt mera begränsade utrymmen än dess föregångare, helikoptrarna. Grovt så ser en vektorjets kropp ut som en helikopters, men nyare modeller kan ha andra former som är bättre anpassade till det den modellen ska användas till. På sidorna av kroppen sitter allt som oftast två kompakta jetmotorer, som är helt riktingsbara i färdriktningen och också lite i sidled. Farkosttypen vektorjet ska alltså inte blandas ihop med framdrivningssystemet vektorjet även om farkosttypen faktiskt utnyttjar vektorjets. Operatören eller piloten manövererar genom att rikta motorerna åt olika håll och variera motorstyrkan. Vektorjets finns i storlekar från små droner som används vid till exempel brandbekämpning och övervakning till enorma luftlandsättningsfarkoster som kan sätta in fullt utrustade soldater med fordon och allt. Där emellan finns vanliga farkoster som används civit som militärt likt vanliga helikoptrar.

Vanliga flygplan


Giants (eller Titaner/Titans?)
Giants är den nya tidens Jumbojets. Det var Powerdynes A-800 Giant som gav namn åt ett helt nytt segment av passagerar- och fraktplan. De kan ses som en blandning av en flygande vinge och ett vanligt flygplan, eller på engelska blended wing body (BWB). I ett vanligt flygplan så sitter passagerarna i en tubliknande karbin, men i en giant så är tuben utsträckt och har blivit ett med vingarna. Resultatet blir att flygplanet får en betydligt större lyftyta och därmed lägre bränsleförbrukning, innerutrymmet blir betydligt större och ljudnivån blir lägre, då man kan placera motorerna ovanpå flygplanet istället för under. Designen har tyvärr en del nackdelar, som framför allt gäller om det är passagerare som ska åka med flygplanet. Karbinens bredd gör att väldigt få faktiskt kan sitta vid flygplanets fönster, men detta har ordnats med att dela upp karbinen i mindre karbiner och därefter placerat skärmar som ser ut som fönster längs väggarna. Varje skärm visar sedan det som passageraren hade sett om den hade tittat ut genom ett riktigt fönster. Ett annat problem är att de som sitter långt från flygplanets mittaxel kommer att uppleva flygplanets svängar betydligt mer än de som sitter nära mittaxeln. Det absolut vanligaste sättet att åtgärda detta är att sätta de som köpt de dyraste biljetterna i mitten och därefter billigare och billigare. Dessa problem existerar ju självfallet inte om gianten används som fraktplan. Giants används till mestadels som transportplan och passagerarplan för lågprisresenärer. De som har råd väljer hellre de betydligt bekvämare och snabbare överljudsplanen.

Överljudsplan.
Överljudsflygplanens stora fördel men även stora problem är hastigheten. Problemen är den betydligt högre bränsleförbrukningen och att de passerar ljudets hastighet, vilket orsakar en chockvåg. Chockvågen kan bli så kraftig att den slår sönder fönsterrutor på marken. För att minimera effekterna av chockvågen så flyger antingen planen över hav eller så är de så pass små att chockvågen de skapar inte orsakar någon skada. Därför används överljudsplan antingen som passagerarplan mellan kontinenter eller i mindre versioner som privatplan eller stridsflyg.

Semiballistiska skyttlar


Rymdflygplan
Rymdflygplan är principiellt ganska lika semiballistiska skyttlar med den stora skillnaden att de når ut i de lägre omloppsbanorna.


Bastardo - "Gigants" - bra namn/term. Kanske det sexmotoriga som jag gjorde är ett sådant plan? :)
Last change: 11-08-31 14:58 | Locked Page | Help | Home | Recent Changes |