Detta �r en arkiverad version av nogo.se
   03 June 2015  
Startsida
Notiser
L�nkar
Skicka in material
Forum
Gamla NoGo
Nogo Wiki
Orbital News Network
- - - - - - -
Inspiration
Regler
Scenarion
Cybertech
Utrustning
Vapen
V�rld
�vrigt
Spelhj�lpmedel
Science Life
Skrivet av John Carlsson, hatten_jc@hotmail.com   
2004-10-08
Ett forskningsf�retag som alltid ligger p� den forskningsm�ssiga frontlinjen. Har visioner och kopplingar till alstrandet av en �verm�nsklig ras.

Namn: Science Life Inc.
Huvudbransch: Uppfinningar, forskning och patent inom omr�den som genteknik, medicin, datorer, cybertech och rymdteknologi. Aktiehandel.
Andra branscher: Tillverkning i mindre skala av avancerade tekniska prylar.
Antal aktier: 120 000 st.
P� v�rldsb�rsen: 1956 st.
V�rde per aktie: 588 Euro
Totalt v�rde: 70 500 000 Euro
Viktiga aktie�gare: Samuel Life (25%), Charleen Kisharia (22%), John Doe* (36%), Science Life Worker Union** (15%)
* En bulvan f�r New Life
**Science Life Worker Union �r en sammanslutning som best�r av alla SL:s anst�llda. De har genom ett avtal gemensam kontroll �ver 15 % av f�retagets aktier. Enligt avtalet s� kan SLWU inte s�lja sina aktier, men de kan anv�nda dem f�r att fatta avg�rande beslut vid styrelsem�ten.
Antal anst�llda: 5000 st. (majoriteten �r forskare av olika slag i alla olika sorters �mnen)
Milit�ra resurser: 200 s�kerhetsvakter med varierande bev�pning, allt fr�n defensiv bev�pning till offensivt bev�pnade vakter. Alla vakter har alltid en skotts�ker dr�kt och gasfilter. Bestyckningen best�r vanligtvis av en elektrisk batong, en s�mngasgranat och en l�tt pistol. Bef�len har en k-pist av valfri sort. Sekund�r bestyckning vid allvarliga alarm �r allt fr�n pistoler till granatvapen. Det mesta finns att tillg�. Alla vakter har god l�n och mycket bra utbildning.
De har �ven en en tungt bestyckad vektortank och 2 l�tt bestyckade helikoptrar i K�penhamn.
H�gkvarter: K�penhamn
Viktiga filialer: Life University (Schweiz), Red Sands (ett forskningcenter med ett tiotal forskare, som skall flytta till Eldorado n�r detta �r f�rdigbyggt).
VD: Samuel Life
Viktiga �gda f�retag: Life University. Men SLWU har k�pt aktier i �ver 300 olika f�retag (vilket ger en ansenlig inkomst).
Historia: Science Life bildades 1998 av Stefan Life, Tyskland. Pengarna kom fr�n en pl�tslig och tursam vinst p� lotto. F�retaget var en sammanslutning av olika unga dataprogrammerare fr�n universitetet i Berlin. Id�en med f�retaget Science Life var att f� samman ett antal unga smarta dataprogrammerare och g�ra n�got vettigt med deras kunskaper.

Till och b�rja med tillverkade Science Life datorspel. Konkurrensen var n�stan f�r h�rd, men 1999 b�rjade de att forska p� h�rdvara och lyckades f� licens p� en ny 3D-accelerator. Licensen hyrde de sedan ut till ett konkurrerande f�retag. Science Life hade funnit sin plats bland f�retag och b�rjade aktivt forska och utveckla enkla och avancerade patent. De skaffade sig snabbt nya typer av experter och hade snart forskare inom n�stan alla typer av vinstgivande grenar (medicin, datorer, genteknik).

Sedan dess har Science Life haft en varierande tillvaro, pendlande mellan konkurshot och rekordvinst. F�retaget �ger �ver 400 olika patent som de hyr ut till olika f�retag. Patenten �r inom allt mellan medicin till rymdteknik och det d�r emellan. Tidigt b�rjade Science Life att sponsra olika universitet i Europa. De startade �ven ett eget universitet f�r talangfulla studenter.

2043 b�rjar de planer om en filial p� Mars s�ttas i verket. En del lagliga problem uppdagas och konkurrenter b�rjar s�tta k�ppar i hjulet f�r Science Lifes planer. �r 2044 lyckades den d�varande �garen, Stefan Life (70 �r gammal), kontakta Max Monistava och Maria Hildurdotter med ett f�rslag. Stefans barnbarn, Samuel Life (15 �r), var en Homo Superior. Oroad av att omv�rlden skulle f�rf�lja hans barnbarn och efterf�ljande erbj�d han Max och Maria stora delar av aktierna p� sitt f�retag s� att de skulle f� en solid maktbas. Max och Maria accepterade f�rslaget, efter noggranna unders�kningar av b�de Science Life och Stefan Life.

Fyra �r senare stod Science Lifes Mars-bas klar. Genom aktiv utpressning mot de hinder som stod i v�gen undanr�jdes konkurrenterna fr�n att hindra byggandet av deras nya filial/forskningsstation. Men denna "strid om Mars" kostade en v�ldig massa, b�de i pengar och rykte.

Samtidigt uppt�cktes ett hot mot NeoHumans. Det var en liten utvald grupp av forskare p� Science Life som lyckades identifiera ett unikt artificiellt virus som endast d�dade NeoHumans. De lyckades �ven finna botemedlet mot viruset. �r 2049 d�r Stefan Life, 75 �r gammal, i s�mnen. Hans f�retag avbryter allt arbete under tre dygn i sorg �ver en stor mans d�d.

�r 2059 �r Science Life ett blomstrande uppstickarf�retag inom forskning och vetenskap. De �ger faktiskt ett helt eget universitet i Schweiz (utan f�r Luzern). F�r att f� studera i universitetet i Luzern kr�vs det en dyr avgift eller mycket bra betyg (d� kan man f� en studietiden betald mot att man under period arbetar av skulden hos Science Life). Ett annat s�tt �r att ens f�r�ldrar �r anst�llda i Science Life, kostnaderna f�r studierna �r d� mest symboliska (g�ller �ven f�r anst�llda f�retagsvakter). Science Life �r ett f�retag med m�nga visioner och f�r lite pengar att uppfylla dessa.

Kommentarer

Kommentera
Namn:G�st
Titel:
Kommentar:Powered by AkoComment 2.0!

ONN Latest News
Mest l�sta
Popul�ra l�nkar
Donera till NoGo
Varf�r ska jag donera?
Top of Page
Baserad p� teknologi fr�n Mambo Open Source.
Ses (tyv�rr) b�st med Internet Explorer.
All information p� dessa sidor �r fiktiv.
NoGo Copyright © 1998 - 2015.