Detta �r en arkiverad version av nogo.se
   03 June 2015  
Startsida
Notiser
L�nkar
Skicka in material
Forum
Gamla NoGo
Nogo Wiki
Orbital News Network
- - - - - - -
Inspiration
Regler
Scenarion
Cybertech
Utrustning
Vapen
V�rld
�vrigt
Spelhj�lpmedel
Skicka in material
Skrivet av Martin Fr�jdh   
2004-08-17
NoGo är beroende av att besökarna skickar in material. Den nya versionen av NoGo till�ter med enkla medel besökarna att bidra. Funktioner och regler för att skicka in kan dock ändras d� och d� - det skadar inte att titta in här för att verifiera vad som gäller.

Allmänna regler för inskickat material

  • Man m�ste vara medlem för att kunna skicka in material
  • NoGo förbeh�ller sig rätten att redigera allt inkommet material
  • Man f�r endast skicka in material som författaren gett sin till�telse till
  • Inget inskickat material kommer att publiceras förrän n�gon ansvarig har granskat det
  • Materialet f�r inte bryta mot svensk lag, alternativt uppenbart föra en politisk st�ndpunkt eller inneh�lla stötande element

Brott mot dessa regler leder sannolikt till avstängning fr�n medlemsskap i NoGo. Även om ovanst�ende regler uppfyllts betyder inte det att det automatiskt kommer att accepteras. Följande är riktlinjer för att inskickat material skall publiceras:

  • Den spr�kliga kvalit�n skall vara god
  • Materialet är inte delvis eller helt kopierat fr�n andra källor
  • Materialet anknyter till Neotech eller dylika spel p� ett eller annat sätt
  • Materialet bedöms passa in i Neotechvärlden, det vill säga ha en viss niv� av trovärdighet och konsekvens, samt balans med den beskrivna officiella världen

Det finns för tillfället fyra typer av material att bidra med: filer, artiklar, nyheter och länkar. Följande är rekommendationer för vad de olika typerna innebär:

Filer: Material som inte anpassas väl till HTML-format, d.v.s. layoutat material (PDF), rollformulär, program, excelark och dylikt.

Artiklar: Allt vanligt material, som utrustningsbeskrivningar, beskrivningar av platser, organisationer och personer, äventyr och scenarier, särskilda artiklar, etc.

Notiser: Kortare notiser om händelser i Neotechhobbyn, exempelvis nya produkter, nya filmer som kan ge inspiration, uppdatering av hemsidor eller arrangemang som konvent.

Länk: Alla typer av länkar med n�gon slags anknytning till Neotech.

ONN-nyheter: Nyheter fr�n �r 2059.

När man valt vilken typ av material att skicka in kommer man ocks� att behöva välja en kategori p� materialet. Sunt förnuft torde vara den bästa vägledaren, men saknas en lämplig kategori kan man lägga den i valfri kategori och hoppas p� att den som granskar artikeln har vett att skapa en ny kategori att lägga in den i.

Senast uppdaterad ( 2005-06-16 )
ONN Latest News
Mest l�sta
Popul�ra l�nkar
Donera till NoGo
Varf�r ska jag donera?
Top of Page
Baserad p� teknologi fr�n Mambo Open Source.
Ses (tyv�rr) b�st med Internet Explorer.
All information p� dessa sidor �r fiktiv.
NoGo Copyright © 1998 - 2015.