Detta �r en arkiverad version av nogo.se
   03 June 2015  
Startsida
Notiser
L�nkar
Skicka in material
Forum
Gamla NoGo
Nogo Wiki
Orbital News Network
- - - - - - -
Inspiration
Regler
Scenarion
Cybertech
Utrustning
Vapen
V�rld
�vrigt
Spelhj�lpmedel
Spelst�mning till Neotech
Skrivet av RipperDoc   
2004-08-03
Spelst�mning �r det viktigaste man har n�r man spelar rollspel. Till Neotech kan man ju egentligen k�ra m�nga olika sorters spels�tt, som det n�mns i Neotech 1 grundboken. H�r ska jag f�rs�ka skapa en 'mittemellan' st�mning, den st�mning som jag anser �r den b�sta Neotechst�mningen. Lugn och ro
Grundl�ggande f�r att f� fram spelst�mning �r att inte till�ta annat att st�ra ens spel. Inte familjemedlemmar, inte telefonen, inte bakgrundsmusiken, framf�rallt inte de deltagande... Ofta beror 'st�mningsf�rlust' p� spelarna och spelledaren. Men, varje spelgrupp best�mmer f�rst�s sin egen spelstil. De kanske k�r med mycket off-topic sk�mt eller liknande, men d� kommer man aldrig riktigt in i karakat�rerna och v�rlden. Men om n�gon anser s�dant som sk�mt eller liknande st�r spelet s� borde ju givetvis de andra sluta, f�r att g�ra det b�sta av det hela.

Koncentrationen
Det �r jobbigt att spela med spelst�mning. Man m�ste koncentrera sig till 100% p� v�rlden man spelar i hela tiden. Man skall alltid som spelare utg� fr�n ens karakt�r. Alla ens handlingar b�r s� att s�ga 'g� genom karakt�ren', s� att de f�rgas av karakt�ren sj�lv. Detta kan vara jobbigt att komma ih�g, men efter ett tag brukar det sitta ganska fint, att man alltid utg�r fr�n karkat�rern, inte en sj�lv. Spelledaren �r egentligen den med mest krav p� sig att spela med st�mning. Han ska kunna ber�tta i olika tonl�gen, kunna spela med 100-tals, ja 1000-tals karakt�rer, alla n�got olika. Ofta beh�ver man ju inte kr�ngla till det s� mycket. Spelst�mning brukar komma av sig sj�lv vid r�tt tillf�llen.

Hur?
Vad ska man d� g�ra f�r att f� r�tt Neotechst�mning? Musik, som �r ett helt eget kapitel, behandlas n�rmare i Musik. Det finns n�gra andra delar: ljuss�ttning, spelplats, ber�ttarkonst, 'live-action' och s�kert m�nga m�nga fler.

Ljuss�ttning
Ljuss�ttning �r faktiskt ganska viktig, till skillnad mot vad en del kanske tror. I cyberpunk vill man ofta att det ska vara lite skum belysning, med kraftiga ljusk�llor (j�tteg�rna i olika neonf�rger), som inte f�r lysa rakt in i spelgruppen. Det �r s�llan ljusan dag i cyberpunk :-).

Spelplats
Spelplats �r faktiskt ocks� viktig, men rollspelare brukar klara av att spela precis vart som helst. Man b�r sitta vid ett stort bord, med ganska mycket utrymme runt omkring. Det m�ste helt klart vara stora och sk�na stolar att sitta i. Spelledaren har ofta stor nytta av ett separat skrivbord brevid det stora bordet, g�rna med en dator p�.

Ber�ttarkonst
Ber�ttarkonst �r nog det viktigaste av allt. Spelledaren skall f�rs�ka bli s� bra i detta som m�jligt, men �ven spelarna b�r veta vad det handlar om. Man ska kunna skrika och gorma utefter karakt�ren utan att det blir l�jligt. Man ska kunna brista ut i gr�t, man ska kunna skratta h�gljutt, man ska kunna bryta p� franska, spela det motsatta k�net etc. Man ska �ven kunna anpassa r�sten efter omgivningen. Om de r�r sig i en kall och fuktig gr�nd i n�t mysko ghetto kan spelledaren s�nka r�sten, ber�tta l�ngsamt och dovt. Om de �r p� ett disco kan g�rna musiken h�jas �tskilliga steg, och spelledaren pratar h�gljutt. Sist men inte minst ska alla som spelar Neotechkarakt�rer kunna snacka slang. Vet man inte hur slang �r 50 �r i framtiden f�r man v�l hitta p�. Spelledaren b�r bel�na den spelaren med den mest uppfinningsrika raljangen, och slanget ger v�ldigt mycket spelk�nsla. Man kan skilja hackers fr�n milit�rer, tiggare fr�n tj�nstem�n.

Live-action
Live-action...vad �r det? Jo, det �r n�r man lever sig s� mycket in i spelet att man b�rjar agera med sin rollperson rent fysiskt. Man hoppar upp fr�n stolaen, vevar med armarna, bryter ihop p� bordet, springer upp och skjuter folk med pennan etc. Det kan verka l�jligt, men s� l�nge det handlar om rollpersonens handlingar �r det mycket st�mningsgivande. Och oftast v�ldigt roligt ocks�.

Rent praktiskt d�?
S�, hur ska ni nu g�ra f�r att inf�ra alla de h�r st�mningsh�jande sakerna? Det �r inte alltid s� l�tt. B�rja lugnt p� l�g niv�, och arbeta er upp�t. Spelledaren b�r flitigt anv�nda sig av bel�ningar f�r att hj�lpa spelarna p� traven, men om det �r f�r mycket 'sifferbel�ningar', som f�rb�ttringsslag eller liknande s� �r det risk att det blir motsatt effekt. F�r mycket sifferfanatsim (koboldism) kan vara katastrofalt f�r spelst�mningen. N�r man vandrar i de m�rka kloakerna, det droppar fr�n taket och spelarna inte vet vad som n�st skall komma s� �r det inte bra n�r en spelare kl�cker: �j, vad har du i PSY? Jag sl�r vad om att jag �r smartare �n dig, ha!".

Kommentarer

Kommentera
Namn:G�st
Titel:
Kommentar:Powered by AkoComment 2.0!

Senast uppdaterad ( 2004-10-05 )
ONN Latest News
Mest l�sta
Popul�ra l�nkar
Donera till NoGo
Varf�r ska jag donera?
Top of Page
Baserad p� teknologi fr�n Mambo Open Source.
Ses (tyv�rr) b�st med Internet Explorer.
All information p� dessa sidor �r fiktiv.
NoGo Copyright © 1998 - 2015.