Detta �r en arkiverad version av nogo.se
   03 June 2015  
Startsida
Notiser
L�nkar
Skicka in material
Forum
Gamla NoGo
Nogo Wiki
Orbital News Network
- - - - - - -
Inspiration
Regler
Scenarion
Cybertech
Utrustning
Vapen
V�rld
�vrigt
Spelhj�lpmedel
Amplifier
Skrivet av John Carlsson   
2004-10-08
Ett utrustningsf�rem�l som endast kan anv�ndas tillsammans med reglerna f�r NeoHumans.

Amplifier
Kan endast anv�ndas av NeoHumans, se informationen om det ovan. Det finns flera olika versioner av Amplifiers. Den ursprungliga var semimobil och hade andra medicinska anv�ndnings omr�den. Forskarna hade arbetat p� en hj�rnstimulerande apparat, n�r de m�rkte att den stimulerade och f�rst�rkte de telepatiska f�rm�gorna p� NeoHumans. De b�rjade forska f�r att f� fram en b�ttre version av apparaten. Det dr�jde inte l�nge f�rr�n den kom, och den kallades f�r Amplifier.
V�l uppkopplad med Amplifiern upplever en NeoHuman en k�nsla av att tankarna b�rjar rusa och att tankeverksamheten blir koncentrerad till en del av hj�rnan. L�kare bland NeoHumans har konstaterat att Amplifiern hj�lper hj�rnan att arbeta hastigare �n normalt, genom att p� n�got vis omf�rdela hj�rnans resurser s� att hj�rnan kan koncentrera sig p� endast ett f�tal uppgifter.

En hj�rna �r uppdelad i olika delar som �r kraftigt specialiserade. En sektion sysslar med synen, en sysslar med h�rseln och s� vidare. Amplifiern hj�lper hj�rnan genom att fungera som en kopplingsdosa och kan d�rmed l�ta andra delar av hj�rnan hj�lpa till med det som man koncentrerar sig p�. Bieffekten av att anv�nda sig av en Amplifier �r att man tillf�lligt kan bli n�got distraherad och i extrema fall upptr�da klumpigt. Det varnas f�r att vara uppkopplad med en Amplifier l�ngre �n 5-12 timmar i str�ck. Det kan vara farligt (hur farligt vet man inte, men forskare jobbar p� det).

Om en normal m�nniska skulle r�ka koppla in sig p� en Amplifier upplever han bara en svag kittlande k�nsla i tankarna och sedan sl�s han/hon ut av ett kraftigt epileptiskt anfall. Alla Amplifiers m�ste vara kopplade genom ett DNC-jack eller kopplas med speciella dermatroder till anv�ndaren.

AmP I
AmP I �r den f�rsta mobila versionen av Amplifiern. Den Amplifier som f�rst tillverkades (ovan) �r stor, klumpig och bara i v�gen. AmP I kan b�ras omkring och som alla Amplifiers ger den NeoHumans tillg�ng till telekinesi.

Effekt: EMPx1,4 i radie och ingen bonus. Fungerar �ven som en b�rbar dator med uppf�llbar sk�rm och grafiskt tangentbord samt DNC-l�nk. Delarna till AmP I k�ps fr�n trettio olika tillverkare och monteras av Science Life.
Vikt: 1,5 Kg
Pris: 500 Euro

AmP II
AmP II �r �r 2059 standard f�r semimobila Amplifiers. AmP II �r en 75x75x20 cm svart l�da med uttag f�r DNC-l�nk. Normalt fraktas AmP II i en bil eller p� en motorcykel. Huvudsakligen anv�nds den n�r man vill ha l�ngre r�ckvidd vid anv�ndandet av telepatiska f�rm�gor.
AmP II fungerar som en relativt avancerad dator med m�jlighet att ha bildsk�rm, holografisk projektor samt modemuppkoppling. Delarna till AmP II k�ps fr�n trettio olika tillverkare och monteras av Science Life.

Effekt: EMPx6 i radie. +10 i bonus p� ens EMP (r�knas endast n�r m�let ska sl� motst�ndslag mot telepati eller �r man ska r�kna ut hur man mycket man kan lyfta med telekinesi). Effekten av att vara uppkopplad till AmP II �r s� kraftigt att alla fysiska uppgifter som att ducka eller hoppa blir tv� niv�er sv�rare (+Ob2T6).
Vikt: 70 Kg
Pris: 18 000 Euro

AmP III
AmP III �r den moderna versionen av AmP I. Den �r mindre, l�ttare och effektivare men den �r �ven dyrare och delarna m�ste specialtillverkas, vilket m�ste g�ras i smyg i ett av Science Lifes hemliga forskningsstationer.

Effekt: EMPx1,5 i radie. +2 i bonus p� EMP (r�knas endast n�r m�let ska sl� motst�ndslag mot telepati eller �r man ska r�kna ut hur man mycket man kan lyfta med telekinesi). AmP III kan b�ras p� armen som en stor armbandsklocka och den fungerar �ven som en mikrodator. Den har ingen bildsk�rm men den kan s�nda bilder och ljud och �ven styras genom sitt DNC-jack.
Vikt: 100 g
Pris: 1500 Euro

Kommentarer

Kommentera
Namn:G�st
Titel:
Kommentar:Powered by AkoComment 2.0!

ONN Latest News
Mest l�sta
Popul�ra l�nkar
Donera till NoGo
Varf�r ska jag donera?
Top of Page
Baserad p� teknologi fr�n Mambo Open Source.
Ses (tyv�rr) b�st med Internet Explorer.
All information p� dessa sidor �r fiktiv.
NoGo Copyright © 1998 - 2015.