Detta �r en arkiverad version av nogo.se
   03 June 2015  
Startsida
Notiser
L�nkar
Skicka in material
Forum
Gamla NoGo
Nogo Wiki
Orbital News Network
- - - - - - -
Inspiration
Regler
Scenarion
Cybertech
Utrustning
Vapen
V�rld
�vrigt
Spelhj�lpmedel
Paketen
Skrivet av Robert Sj�blom, robert@viunga.com   
2004-10-09
Det h�r �ventyret b�rjar minst sagt v�ldigt vanligt. Rollpersonerna befinner sig p� ett st�lle, fram kommer en person och vill att de ska utf�ra ett uppdrag, etc. Men det �ndrar sig ganska snabbt. Rollpersonerna blir jagade av allt och alla. Var inte r�dd att improvisera. Du kommer n�mligen att beh�va g�ra det ganska ofta i det h�r �ventyret. �ventyret �r v�ldigt styrt och samtidigt inte s� detaljerat.

Prolog:

James var tr�tt, otroligt tr�tt. Han hade varit vaken hela dygnet, av r�dsla f�r att de skulle komma. Men dem kom aldrig, inte n�r han var vaken. Han mindes f�rsta g�ngen han hade tagit kontakt med dem, han var illa ute d�. Sen hade han inte kunnat betala tillbaka skulden. Men det var inte f�rsent �n, han skulle kanske d�, men han skulle betala, p� sitt s�tt! Han tog raskt fram alla sakerna, och b�rjade sedan att arbeta. N�r han var klar s� gick han ut f�r att leta reda p� n�gon person som beh�vde pengar, och ingen skulle sakna om n�got gick snett.

I en annan stadsdel satt en man. Han fruktade f�r sitt liv. Idag var det dags. Idag skulle han skicka iv�g sitt paket, till polisen, till ONN, och till sin �klagare. S� att folk visste vad han visste, och s� att han skipade r�ttvisa, �ven i d�den. F�r han skulle inte �verleva dagen, s� mycket visste han.

Intrig:

I New York har det p� senare tiden varit en h�g brottslig aktivitet. Folk d�r, och de d�r v�ldsamt. De personer som d�r kommer fr�n alla samh�llsklasser. Polisen har b�rjat misst�nka vissa, men de kan inget g�ra, eftersom de saknar bevis.

Alla misst�nker dock inte, de vet d�remot. Men dessa personer �r i "Mr X" tj�nst. Och eftersom det �r "Mr X" som beordrar morden s� �r det ingen som s�ger n�got. Ingen har n�gonsin sett "Mr X" men alla i undre v�rlden fruktar honom.

Men det finns makter som motarbetar honom. Interpol har varit honom p� sp�ren v�ldigt l�nge, men hindras p� grund av bristen av bevis. Han har alltid lyckats komma undan alla tillslag de har gjort. De har kanske en l�cka�

Rollpersonerna �r helt omedvetna om det h�r, n�r de, i b�rjan av detta �ventyr, befinner sig p� en liten, gemytlig bar n�gonstans i New York.

Observera, Manhattan �r mycket lyxigt, och vanligt folk till�ts s�llan vara d�r s�rskilt mycket. Eftersom Manhattan �r inglasat har det blivit lite av "Den f�rbjudna staden". F�rl�gg g�rna �ventyret n�gonstans utanf�r Manhattan, som Jersey City.

Klockan 21:27, fredag

Rollpersonerna sitter p� en liten, r�kig och ganska behaglig bar, efter en hel dags h�rt arbetande, eller arbetss�kande.

De sitter d�r med sina drinkar n�r pl�tsligt d�rren sl�s upp av en grupp ungdomar som skriker och skr�lar. De g�r sakta in i baren. Efter dem kommer en liten, f�rsynt man in. Han verkar inte k�nna ungdomarna, och verkar vara lite orolig. Han g�r sakta fram till bardisken, och ber om n�got. Bartendern ger honom en flaska whisky, och han betalar. Sedan kollar han sig omkring, och ser att det finns en ledig plats vid rollpersonernas bord. Han g�r fram och fr�gar om han f�r s�tta sig.

Om han f�r s�tta sig s� g�r han det, och efter ett tag fr�gar han lite f�rsynt om de, som verkar vara ett par energiska unga m�n/kvinnor, skulle kunna hj�lpa honom med en sak. Han vill att de ska f�ra ett paket fr�n honom till Mr X. Om rollpersonerna fr�gar vem Mr X �r, s� bara skakar han p� huvudet, och s�ger �t dem att de kommer att hitta honom, bara de fr�gar efter honom i aff�ren p� Red Street 43. Sedan undrar han om de kan hj�lpa honom. Han kan t�nka sig att betala 50 Euro var f�r besv�ret. Om rollpersonerna inte g�r med p� det s� suckar han, skakar p� huvudet, tar en stor klunk whisky och g�r sakta ut genom d�rren, med axlarna slokande.

OBS! �ventyret �r inte slut �n!!

Efter ungef�r en halvtimme efter mannen med uppdraget, s� tr�ttnar rollpersonerna p� baren och best�mmer sig f�r att upps�ka ett lugnare st�lle. N�r de kommit ut och g�tt ett par hundra meter s� h�r de en skottsalva, sedan ett par skott till. Om dem g�r (eller springer) mot ljudet s� ser de en svart bil k�ra d�rifr�n i h�g fart. P� gatan ser de en man ligga. Han st�nar till, snyftar lite, och verkar f�rs�ka resa p� sig. Sedan f�r han syn p� rollpersonerna. Han st�nar svagt, och ber dem komma fram. N�r de kommit fram s� ser de att det var mannen p� caf�et. Han ber han dem �n en g�nga att ta paketet till Mr X. Han h�ller fram ett paket p� omkring 15x10x7 cm mot rollpersonerna. Efter att han har gjort det s� svimmar han, och d�r 1T6 minuter efter att ambulansen plockat upp honom. Paketet han gav dem v�ger omkring ett halvt kilo, och �r inslaget i brunt omslagspapper.

Efter denna chockerande h�ndelse s� g�r (eller �ker) rollpersonerna hem�t, efter att de svarat p� polisernas fr�gor f�rst�s. N�r de kommit en bit p� v�gen blir de stannade av en svart limousin och ombedes stiga ur. Fram kommer en man i svart kostym. Han har en tidning under armen. Han s�ger �t rollpersonerna att ta det lugnt, sedan s�ger han att de skall ta ett paket till polisstationen. Om de inte g�r det s� kommer n�got tr�kigt att h�nda med dem och deras familjer� Paketet �r �ven det inslaget i brunt omslagspapper, �r ganska litet, ungef�r 7x7x1 cm. Det v�ger inte alls mycket.

F�rklaring:

Det f�rsta paketet rollpersonerna f�r �r en bomb. Den �r �mnad �t Mr X. Det andra paketet �r en disk inneh�llandes information om Mr X.

N�r rollpersonerna g�r till aff�ren p� Red Street 43 s� blir de genast, efter att de f�rklarat vem de letar efter, f�rda till ett rum d�r de f�r v�nta i ungef�r en halvtimma. Sedan s� kommer en liten man med r�ttansikte in, �tf�ljd av tre biffiga personer med automatvapen. Rollpersonerna muddras, och alla paketet omh�ndertages, �ven det mindre paketet.

Rollpersonerna har inte s� mycket att s�ga till om, utan f�r sn�llt acceptera det som h�nder.

Vad som h�nder sen �r lite konstigt. Mr X skickar det st�rre paketet till en polisstation, vilken spr�ngs i bitar, �ppnar det lilla paketet, l�ser all information om sig sj�lv, och best�mmer sig sedan f�r att likvidera rollpersonerna.

Dagen efter:

PROBLEM!!

Klockan �r ungef�r 09.32 n�r rollpersonerna f�r h�ra nyheten om att en polisstation har blivit spr�ngd i luften. Polisen vet vilka f�r�varna �r, och ska snart sl� till mot deras h�gkvarter. Samtidigt som meningen avslutas h�rs en sm�ll ute i hallen och flera poliser rusar in. Om rollpersonerna inte b�rjar skjuta poliser hejvilt (vilket mina gjorde) s� kan du som allsm�ktig SL se till att ett par av Mr X' snubbar dyker upp ungef�r samtidigt. Eldstrid utbryter, vilket poliserna f�rlorar. Efter att Mr X snubbar �r d�da s� m�ste rollpersonerna ta reda p� varf�r alla verkar vara ute efter dem�

De kan anv�nda sig av Undre V�rlden, och f� reda p� en del saker. Som att Mr X skickade en bomb till polishuset, med rollpersonernas fingeravtryck p�. Nu g�ller det bara f�r rollpersonerna att f�rklara f�r alla att det hela �r ett stort, stort misstag�

Kontraktet:

N�r rollpersonerna lugnat sig lite s� blir de kontaktade av en man som s�ger att en annan man vill prata med dem� Mannen som vill prata med dem heter Lu�s Salvadorez, och han v�ntar p� rollpersonerna ute i en gammal lagerlokal, han skall tydligen ha information ang�ende Mr X.

Den som v�ntar i lagerlokalen heter egentligen Raymond Facc� och �r utsedd av Mr X att d�da rollpersonerna. Han v�ntar, osedd, i lagerlokalen. Han b�r inte lyckas d�da n�gon, men rollpersonerna ska dock skada honom. Inte alltf�r allvarligt. Han ska tappa ett papper som inneh�ller beskrivningar, bilder och information ang�ende rollpersonerna. Det finns �ven en bel�ning utf�st, med orden D�DA understryket flera g�nger. Om rollpersonerna inte fattar att dem har f�tt problem kan du s�ga till dem att dem �r helt j�kla korkade, eller n�t s�nt.

Om Raymond Facc� ist�llet skulle tr�ffa p� rollpersonerna allesammans p� en g�ng, innan h�ndelsen ovanf�r har intr�ffat, s� bed�mer han l�get allt f�r farligt, och g�r fram till dem och s�ger att Mr X vill tr�ffa dem. Han har en bil i n�rheten, s� om dem skulle kunna f�lja med h�r s� att de kunde l�sa det h�r fredligt och sansat s�.

Vad som egentligen ska h�nda �r att Raymond Facc� tar rollpersonerna till ett hus, och d�rinne v�ntar ett par personer som ska "ta hand om" rollpersonerna.

Jakt

Om rollpersonerna klarar sig undan Raymond s� har dem nog fattat att Mr X vill ha dem d�da� S� om de f�rs�ker g� till en polisstation s� kommer n�gon m�nniska att skrika, och genast �r en polis p� v�g. Och efter honom kommer ungef�r 10 andra poliser ocks�.

Rollpersonerna kommer ganska snart att inse att poliserna vill ha dem lika d�da som Mr X vill ha dem. I USA �r polismord det allra gr�vsta brottet en person kan beg�, inget �r v�rre. D� g�ller det "skjut f�rst, fr�ga sen" f�r alla poliser.

Om rollpersonerna kommer undan polisen s� kommer polisen att skicka in ett par spaningsstyrkor i n�rheten av omr�det d�r rollpersonerna tappades bort. Om dem vill sticka fr�n stan s� m�ste de f�rst sno en bil, eftersom Mr X har snott deras fordon. Polisen uppt�cker att rollpersonerna �r p� v�g fr�n stan ungef�r 3 minuter efter att de l�mnat stan� Jakten �r ig�ng!! Om rollpersonerna forts�tter fly fr�n polisen s� kommer de ungef�r en mil ifr�n en f�rort till New York, innan bensinen tar slut. Som tur var hade helikoptern exploderat ett par minuter innan, och polisbilarna hade tappat bort rollpersonerna n�gra minuter innan, de med. Vilken tur! (IRONI!)

Vandring

Bensinen tar slut ungef�r 1 mil fr�n en f�rort� F�rorten kallas i folkmun f�r "Night"� De kommer dit efter ett tag (en vanlig m�nniska g�r ungef�r i 4-5 km/h). N�r de kommer fram ser de genast att det finns ett hotell, The Hotel of the Desert (ett helt p�hittat namn, har inget med n�got att g�ra). Det finns rum lediga. Och det finns f�rmodligen en telefon att l�na ocks�. Rollpersonerna kollades upp ungef�r s� snart de kom inom synh�ll f�r f�rorten. Och det finns folk trogna Mr X i f�rorten. Man skickar snabbt iv�g ett par personer f�r att g�ra slut p� rollpersonerna. Dessa kommer att g�ra sitt b�sta f�r att d�da rollpersonerna, men d�das efter ett tag� Sedan skickas ytterligare en styrka, denna g�ng p� 25 man, dit. Rollpersonerna finner det f�rhoppningsvis b�st att fly fr�n dessa. De kommer att jaga rollpersonerna till en gammal lagerlokal. Om rollpersonerna g�r in d�r (de �r omringade) s� l�s detta h�gt:

Ni har precis g�tt in i lagerlokalen� Det luktar olja och bensin. Det kan h�ras sm� pip och skrik. F�rmodligen r�ttor. Ni r�r er sakta genom br�ten, och pl�tsligt h�r ni: "T�nd Lyset!!"

Rollpersonerna har hamnat i en f�lla. Mr X h�gra hand (som heter Jim McArthur) har f�ngat rollpersonerna i lagerlokalen, och bildat en ring runt dem, best�ende av vakter, och flera nyckelpersoner ur Mr X' "r�d". Jim b�rjar f�rh�ra rollpersonerna, varf�r de �r h�r, hur de kom hit, om n�gon annan vet var dem �r� s�nt. Under tiden som rollpersonerna blir f�rh�rda s� t�nder han en cigarr. Du kan l�sa detta h�gt f�r spelarna:

Ni ser med stigande fasa hur ledaren t�nder en t�ndsticka, t�nder sin cigarr, och sl�pper den vid sina f�tter, tydligen helt ovetandes om den stora p�len bensin p� golvet. Stickan brinner fortfarande n�r den n�r bensin�ngorna. Ni ser, i slow motion, att elden sprider sig p� bensinen, sedan �verg�r hastigheten i normalt igen. En explosion av eld kastar er bak�t, och luften fattar eld. Ni andas in av ren reflex, och k�nner hur luften brinner i era lungor. Ni h�r skrik� men det enda ni kan t�nka p� �r er egen �verlevnad.

Jim McArthur sl�ngde sin t�ndsticka i en bensinp�l, och naturligtvis s� b�rjade bensinen brinna. Rollpersonerna har ungef�r en halv minut p� sig att ta sig ut, sedan exploderar bensinfaten. T�nk p� att dem redan har f�tt en del skada av den f�rsta explosionen av eld. Och inandningen av eld� De �r ganska illa d�ran, men kan fortfarande r�ra p� sig.

Om de har hunnit en bit ifr�n st�llet n�r en halv minut kan du l�sa f�r dem:

Ni ser med fasa hur l�gorna slickar f�nstren p� lokalen, sedan s� h�rs en explosion, sedan en till, och ytterligare en. Sedan s� kommer en kraftig explosion, s� kraftig att elden bl�ses ut av den. Inget kan ha �verlevt den explosionen. Ni k�nner er l�ttade, som om en del av era problem har f�rsvunnit

Faktum �r att en del av problemen �r l�sta. Eftersom Martin Alexander Jones (Mr X) ocks� var d�r� inte sagt att han dog, men det vet ju inte rollpersonerna. Polisen kommer ganska snart till omr�det, och rollpersonerna finner det nog smart att dra d�rifr�n.

Polisen kommer att g� igenom alla omkomnas tillh�righeter, och d�r kommer de finna bevis f�r att Martin Alexander Jones var Mr X. Rollpersonerna avskrivs inte fr�n bomben, men de kommer inte att bli skjutna n�r de blir h�ktade.

Ett problem kvar:

Det finns ett problem kvar. Raymond Facc�. Han har fortfarande inte slutf�rt uppdraget med att d�da rollpersonerna, och han �r fat besluten att g�ra det�

Rollpersonerna sitter p� ett av sina favoritkaf�er och dricker kaffe (eller n�t annat)� D� kommer det fram en man till dem, drar en pistol och s�ger iskallt:

� Ni har tv� timmar p� er. Sedan b�rjar jakten. Jag har f�tt i uppdrag att d�da er, och det ska jag. Kom ih�g att jag inte skyr n�gra metoder.

Sedan s� v�nder han sig om, och g�r d�rifr�n.

Rollpersonerna kommer att ha ett rent helvete att klara av honom, eftersom han verkar ha nio liv. Han har bara tv�. S� han kan alltid klara en d�dlig skada, om du som SL v�ljer det.

�VRIGT!

Det h�r var ett av de f�rsta �ventyr jag skrev till Neotech� Jag har bara inte orkat renskriva det f�rr�n nu� Hoppas att du som SL har kunnat anv�nda n�gon bit av �ventyret i alla fall.

/Robert Sj�blom

Kommentarer
Verkar kul!
Skrivet av Ichabod den 2005-06-18 19:07:01
Detta verkar kul, bara en liten hake. Det verkar som om spelarna mest "glider med". Man kanske skulle l�ta dem f� lite mer aktiv styrning. Framf�rallt slutet verkade vara att spelarna mest sitter och lyssnar p� vad so m h�nder...

Kommentera
Namn:G�st
Titel:
Kommentar:Powered by AkoComment 2.0!

ONN Latest News
Mest l�sta
Popul�ra l�nkar
Donera till NoGo
Varf�r ska jag donera?
Top of Page
Baserad p� teknologi fr�n Mambo Open Source.
Ses (tyv�rr) b�st med Internet Explorer.
All information p� dessa sidor �r fiktiv.
NoGo Copyright © 1998 - 2015.