Detta �r en arkiverad version av nogo.se
   03 June 2015  
Startsida
Notiser
L�nkar
Skicka in material
Forum
Gamla NoGo
Nogo Wiki
Orbital News Network
- - - - - - -
Inspiration
Regler
Scenarion
Cybertech
Utrustning
Vapen
V�rld
�vrigt
Spelhj�lpmedel
Telano "Arabian" 3T
Bidrag fr�n Ichabod   
2005-06-30

Ett cityfordon som utvecklats av General Motors dotterbolag Telano för att ersätta alla gamla förhistoriska vrak som fram tills dess tjänat som taxibilar i världens alla hörn. Telano "Arabian" T3 ans�gs som särskilt revolutionerande, eftersom det var en av extremt f� bilmodeller i historien som tagits fram enbart för att användas i taxibruk och som samtidigt producerades i lika stor skala som d�tidens allra vanligaste bilmodeller. T3 var tänkt att revolutionera marknaden även p� andra sätt, bland annat genom att underlätta i taxiförarens livsfarliga vardag nere i stadens mörka och riktigt tunga kvarter.

När föreg�ngaren, Telano Arabian 1T, först visades för allmänheten �ret 2029 blev den märkligt nog inte genast eftertraktad av marknaden. Istället resulterade den i en infekterad konflikt, d� ett flertal mäktiga intresseorganisationer fördömde just namnet "Arabian", vilket de ans�g antydde att alla taxichaufförer antingen var av "arabisk" eller av annan främmande härkomst, n�got som de uppfattade som nedvärderande och som kränkande mot det stora chaufförkollektivet som helhet. Konflikten intensifierades och resulterade slutligen i en fem �r l�ng, tidsödande stämningsprocess, vilken (inte oväntat) fick ett domslut till företagets favör, n�got som i efterhand har beskrivits som den första av en l�ng rad skolexempel p� hur företag med en effektiv och välavlönad intern, juridisk avdelning har fullkomligt kunna "köra över" rättsprocessen i inte ett land, utan samtliga av de berörda ländernas rättssystem. När processen var över och General Motors och dess dotterbolag än en g�ng erhöll medias bevakning, d� först kom anstormningen av beställningar fr�n marknaden av den nu allmänt (ö)kända taxibilen. General Motors s�lde samtidigt även ett stort antal exklusiva licenser av sin interna organisationsplan gällande den juridiska avdelningen till andra storföretag som ocks� stod inför liknande stämningsprocesser. Detta gällde inte minst tobaksindustrin som �terigen blivit m�ltavla för pöbeln.

Telano Arabian 3T är den tredje generationen av Telanos sedan skandalerna kända och populära, men samtidigt även tr�kade och hatade taxibil. Kring utvecklingen av detta fordon, har fokus liksom vid föreg�ngarna legat p� förarens säkerhet. Förarsätet är det enda sätet framtill och är p� 3T-modellen ocks� helt avskiljt fr�n bilens passagerarutrymme. Den bakre sektionen rymmer en till tre passagerare som behagligt kan avnjuta resan. Den enda kontakt mellan förare och passagerare sker genom ett tjockt plexiglasfönster, vilket kan hissas upp respektive ned av chauffören. För att underlätta kommunikationen är bägge sektionerna utrustade med mikrofoner och högtalare. Betalning för resan sker antingen kontant via en liten förarkontrollerad lucka under plexiglasfönstret, eller genom en automat för kreditkort och dylikt som är monterad i passagerarutrymmet. Bilen i helhet är konstruerad för att vara funktionsduglig i otaliga �r med endast ett minimum av reparationsingrepp och billiga reservdelar. Motorn best�r exempelvis enbart av vanligt förekommande komponenter fr�n General Motors huvudsortiment. Alla fönsterglas i den främre sektionen är skottsäkra men skyddar likväl endast föraren. Den bakre sektionens fönster är istället konstruerade enbart av reguljärt förstärkta bilglas. Detta är antagligen ocks� det som 3T har f�tt utst� mest kritik för. Bland nyheterna för bilmodellen kan nämnas ett radikalt mera effektivt bränslesystem, bättre bildmottagare (TV), säkrare nätuppkoppling för passageraren, samt möjlighet för föraren att via en omtalad larmanordning, i populärsammanhang kallad för "The Red Button", direkt alarmera polis om eventuell nödsituation.

Bland de förare som färdas genom och arbetar i stadens farligaste slumomr�den har det p� senare tid blivit trend att förvara ett eller flera handeldvapen i framsätet för personligt skydd. För en enkel summa kan 3T utrustas med en särskild h�llare avsedd för exempelvis hagelgevär eller pistol i detta syfte. Vid nödsituation fälls h�llaren ut via ett annars dolt fack fr�n där höger framsäte egentligen borde finnas. Det finns naturligtvis även andra, mer eller mindre innovativa lösningar och modifikationer. Bland annat kan nämnas mytomspunna strömförande säten i passagerarutrymmet. Polisen fördömer i vanlig ordning givetvis denna typ av anordning som olaglig men ser likväl genom fingrarna s� länge ingen oskyldig passagerare behöver bli "grillad".

Fordonstyp: Taxi
Pris: 99 999 Euro
Motor: General Motors 200 hkr gasturbin
Tomvikt: 1,4 ton
Passagerarantal: 1-3 i baksätet.
Maximal hastighet: 195 km/h

Kommentarer

Kommentera
Namn:G�st
Titel:
Kommentar:Powered by AkoComment 2.0!

Senast uppdaterad ( 2005-06-30 )
ONN Latest News
Mest l�sta
Popul�ra l�nkar
Donera till NoGo
Varf�r ska jag donera?
Top of Page
Baserad p� teknologi fr�n Mambo Open Source.
Ses (tyv�rr) b�st med Internet Explorer.
All information p� dessa sidor �r fiktiv.
NoGo Copyright © 1998 - 2015.