Detta �r en arkiverad version av nogo.se
   03 June 2015  
Startsida
Notiser
L�nkar
Skicka in material
Forum
Gamla NoGo
Nogo Wiki
Orbital News Network
- - - - - - -
Inspiration
Regler
Scenarion
Cybertech
Utrustning
Vapen
V�rld
�vrigt
Spelhj�lpmedel
Rymdsond gav ov�ntat svar
Bidrag fr�n Ichabod   
2005-06-30
(Världsnyheter, Vetenskap)

Atlanton 4, den rymdsond som sändes iväg �ret 2021 av NASA skickade oväntat ett svar tillbaka som mottogs runt midnatt i söndags av förv�nade vetenskapsmän p� FASAs kontrollavdelning. Sonden hade ursprungligen skickats iväg i riktning mot asteroidbältet Ungmar IV. FASA väntade sig inte svar fr�n sonden förrän tidigast �tminstone 10 �r till, enligt säkra källor. I svaret fr�n sonden fanns mängder med packad data och det mest förv�nande sägs vara en l�ng sträng med ettor och nollor som sägs bilda en underlig melodi om de läggs om till noter. UFOloger över hela världen tycks ha hamnat i extas och kräver att FASA delar med sig av informationen.

Bakgrunden ntill detta är att sonderna Atlanton 1-4 skickades ut av NASA 2021 i fyra riktningar fr�n Jorden i syfte att röna nytt liv, samt utforska ett antal väl utvalda asteroider p� deras respektive mineralsammansättning och tecken p� liv likt det man tyckte sig finna p� Mars i slutet av 1990-talet. Samtliga sonder sköts iväg fr�n en internationell rymdbas och slungades efter ett par varv kring jorden ut fyra olika riktningar. Det p�kostade projektet innebar även fyra nyutvecklade program som sades kunna analysera olika situationer och dra egna slutsatser likt en grundläggande AI. Atlanton 4 döptes till "Nennie" av forskarna och entusiasmen var vid det inledande skedet god. Projektet övergavs dock senare p� grund av splittringar och ekonomiska sv�righeter kring �ret 2034 och övertogs därefter av det privat drivna företaget FASA.

Jens Urling, forskare p� FASA och projektledare för Atlantonprojektet kommenterar det hela: "Jag kan konfirmera att v�ra stationer kl 23:57 i söndags mottog data fr�n sonden Atlanton IV. " Urlings svar ang�ende inneh�llet i datan och gällande de rykten som florerar i media om p�st�dda signaler fr�n "utomjordingar" säger han följande. "Vi kan än s� länge inte säga n�got specifikt om datan d� den fortfarande analyseras. Tilläggas kan ocks� att vi har f�tt information om att Atlanton landat p� en asteroid till 95% best�ende av kol, pressat under h�rt tryck, allts� diamant. Sonden har av n�gon anledning f�tt för sig att dess namn i själva verket är 'Medusa'." Med denna n�got kryptiska information avslutade Jens fr�gorna och gav sig vidare, dold i ett hav av journalister. Världen st�r spänd inför vidare information om de kryptiska signalerna fr�n yttre rymden men en alltmer samlad forskarelit är nu övertygade om att sonden har drabbats av buggar i systemet och vidarebefordrar gravt felaktig "information". Till sin slutsats om detta hävdar de att enligt sondens senaste positionsbestämning s� finns det inte en asteroid tillräckligt nära för att den skulla kunna landa p� den och därmed än mindre kapabel till att undersöka dess beskaffenhet närmare.

Vi �terkommer med mer information s� fort FASA lämnar information.

Kommentarer

Kommentera
Namn:G�st
Titel:
Kommentar:Powered by AkoComment 2.0!

Senast uppdaterad ( 2005-06-30 )
ONN Latest News
Mest l�sta
Popul�ra l�nkar
Donera till NoGo
Varf�r ska jag donera?
Top of Page
Baserad p� teknologi fr�n Mambo Open Source.
Ses (tyv�rr) b�st med Internet Explorer.
All information p� dessa sidor �r fiktiv.
NoGo Copyright © 1998 - 2015.