Detta �r en arkiverad version av nogo.se
   03 June 2015  
Startsida
Notiser
L�nkar
Skicka in material
Forum
Gamla NoGo
Nogo Wiki
Orbital News Network
- - - - - - -
Inspiration
Regler
Scenarion
Cybertech
Utrustning
Vapen
V�rld
�vrigt
Spelhj�lpmedel
BGOM sp�r �kade investeringar p� M�nen
Skrivet av Markus Boman   
2005-07-02

(Armstrong Down, M�nen)

Intresseorganisationen BGOM, �Baltic Group Orbital Mining� sp�r kraftigt ökade investeringar i rymdgruvbolagens anläggningar p� m�nen de kommande �ren. Detta anses främst bero p� de stigande r�varupriserna p� Jorden men härrör även fr�n det faktum att kostnaderna för att producera fraktskyttlar nästan har halverats p� bara n�gra �r. Ett flertal gruv- och rymdarbetare kan därmed komma att anställas under själva byggtiden av nyetableringarna. Mest intressant för prospekteringar har det s� kallade Wetafältet varit, vilket är beläget strax norr om rymdbasen Tycho II. Det europeiska fraktbolaget och entreprenören Paashaagen-Orbitals tros även komma att renovera omlastningsstationen Luna Space Port vid ökade investeringar i gruvdriften p� m�nen.

Anläggningarna p� m�nen kommer dock mest troligt tvingas ställa om till automatdrift för att säkra l�ga produktionskostnader p� längre sikt, n�got som skulle resultera i större vinster för gruvbolagens aktieägare. Företrädare för BGOM anser dock inte att bolagen har n�got socialt ansvar gentemot inv�narna p� m�nen. Däremot kan det bli aktuellt att l�ta expropriera �missbrukade� egendomar och utvisa ägarna fr�n baserna permanent. Vad företrädaren mera specifikt avs�g med just det uttalandet förefaller ännu oklart.

Kommentarer

Kommentera
Namn:G�st
Titel:
Kommentar:Powered by AkoComment 2.0!

Senast uppdaterad ( 2005-07-02 )
ONN Latest News
Mest l�sta
Popul�ra l�nkar
Donera till NoGo
Varf�r ska jag donera?
Top of Page
Baserad p� teknologi fr�n Mambo Open Source.
Ses (tyv�rr) b�st med Internet Explorer.
All information p� dessa sidor �r fiktiv.
NoGo Copyright © 1998 - 2015.