Detta �r en arkiverad version av nogo.se
   03 June 2015  
Startsida
Notiser
L�nkar
Skicka in material
Forum
Gamla NoGo
Nogo Wiki
Orbital News Network
- - - - - - -
Inspiration
Regler
Scenarion
Cybertech
Utrustning
Vapen
V�rld
�vrigt
Spelhj�lpmedel
Grundchanser
Skrivet av Jacob   
2004-08-18
F�r dem som hellre vill att f�rdigheternas grunchanser beror p� grundegenskaperna finns dessa husregler. Systemet �r �verf�rt fr�n Eon.

Ang�ende nya f�rdigheter
N�stan alla grundchanser har jag tagit ifr�n det befintliga systemet i Eon. Men ett antal f�rdigheter �r nya f�r Neotech, och f�r dom har jag sj�lvt kokat ihop en ny grundchans. Med det vill jag s�ga att jag har haft fel f�rr, medans NeoGames har ganska bra koll p� vad dom sysslar med.

Ni b�r vara smulan skeptisk med f�ljande f�rdigheters grundchanser, och �ndra dom tills ny blir n�jda: Automateld [SR], Dra Vapen [R], Frittfall [R], Geografi [B], Gev�r [RS], Historia [B], Info. S�kning [P], Juridik [B], K�ra Bil [PS], Pistol [RS], Psykologi [P].

OBS ! Tv� nya grundchanser !OBS
Jag har inf�r tv� nya typer av grundchans, som �r opedagogiskt lika varandra. Den ena heter [RS] och �r baserad p� R�rlighet och Syn.
Den andra heter [SR] och �r baserad p� Styrka och R�rlighet. Jag vet att detta varken �r intuitivt eller s�rskilt smart, men jag har ingen b�ttre l�sning vid skrivande tid.

Begr�nsning av grundchans [Ny Regel]
Ingen grundchans h�jer en f�rdighet �ver 9.

Ex: Angelica Jerome har 18 i R�R. Detta ger henne en grundchans p� 9 f�r R�R-baserade f�rdigheter [R]. Mr M. Unch Kin har R�R 14 i grund men har spenderat sina samlade tillg�ngar p� cybernetik och psykiatrisk terapi f�r att uppn� R�R 24. D�remot s� f�r inte Mr. M. Unch Kin mer �n 9 i [R] grundchans.

Varf�r denna regel?
Vid v�rden �ver 9-10 s� b�rjar �ven mer praktiska f�rdigheter (typ kl�ttra, hoppa, kasta) involvera s� pass mycket teknik s� att RP beh�ver aktiv tr�ning f�r att uppn� dom niv�erna. Niv�erna 9-10 har allts� enligt mig s� avancerat kunskapsinneh�ll, trots att dom �r t.ex. R�R-baserade s� att god hand-till-�ga koordination och bra reflexer hjl�per inte ytterligare.

[PP] Agera
[R] Armborst
[SR] Automateld
[R] B�ge
[R] Dra vapen
[R] Fingerf�rdighet
[R] Frittfall
[PP] F�rf�ra
[P] F�rh�ra
[P] F�rkl�dnad
[PS] Genoms�ka
[B] Geografi
[RS] Gev�r
[RP] G�mma
[P] Hasardspel
[B] Historia
[R] Hoppa
[P] Informationss�kning
[B] Juridik
[R] Kasta
[R] Kastkniv
[R] Kl�ttra
[RS] K�ra bil
[PP] Ledarskap
[P] Matlagning
[RS] Pistol
[P] Psykologi
[PP] Sjunga
[R] Skidor
[R] Smyga
[PS] Spaning
[PS] Sp�ra
[T] Supa
[P] Undervisning
[P] V�rdering
[PP] �vertalning

[PP] = (Per + Psy) / 4
[R]  =  R�r / 2
[RP] = (R�r + Psy) / 4
[P]  =  Psy / 2
[PS] = (Psy + Syn) / 4
[B]  =  Bil / 2
[RS] = (R�r + Syn) / 4
[SR] = (Sty + R�r) / 4

Kommentarer
Skrivet av G�st den 2006-09-21 22:43:14
J�vligt bra t�nkt, har anv�nt det idag d� vi genererat karakt�rer. Man tackar f�r fullt.
Micke
Skrivet av G�st den 2005-12-01 12:54:31
Gillar regeln fullst�ndigt. Lite kr�nglig men spar samtidigt tid ifr�n boken

Kommentera
Namn:G�st
Titel:
Kommentar:Powered by AkoComment 2.0!

Senast uppdaterad ( 2004-10-05 )
ONN Latest News
Mest l�sta
Popul�ra l�nkar
Donera till NoGo
Varf�r ska jag donera?
Top of Page
Baserad p� teknologi fr�n Mambo Open Source.
Ses (tyv�rr) b�st med Internet Explorer.
All information p� dessa sidor �r fiktiv.
NoGo Copyright © 1998 - 2015.