Detta �r en arkiverad version av nogo.se
   03 June 2015  
Startsida
Notiser
L�nkar
Skicka in material
Forum
Gamla NoGo
Nogo Wiki
Orbital News Network
- - - - - - -
Inspiration
Regler
Scenarion
Cybertech
Utrustning
Vapen
V�rld
�vrigt
Spelhj�lpmedel
Mars
Skrivet av Jacob   
2004-08-18
En artikel med mycket extra information om Mars som man med f�rdel kan anv�nda f�r Mars-baserade kampanjer.

Mars

NASA och ESA landsatte den f�rsa m�nniskan p� Mars �r 2009. Mars �r n�got mer g�stv�nlig �n M�nen eftersom den har en tunn atmosf�r och st�rre tyngdkraft. Dock m�ste man ha rymddr�kt p� sig f�r att �verleva, men dessa dr�kter �r inte lika otympliga som de dr�kter som kr�vs p� M�nen. Problemet som Marskolonierna dras med �r det stora avst�ndet till Jorden. Gravitationen p� mars �r 0,38G, vilket bara �r en dryg tredjedel av Jordens gravitation. Lufttrycket p� Mars �r mellan 7 och 10 Bar, vilket inte ens �r en hundradel av normaltrycket p� Jorden. Temperaturen kan p� dagarna masa sig upp till �ver nollstr�cket, men vanligen ligger temperaturen mycket l�gre. P� Mars uts�tts man f�r 0,1 sievert per �r (motsvarande v�rde f�r Jorden �r endast 4 millisievert.
Dom ekonomiska intressen p� Mars �r huvudsakligen gruvdrift, diverse vetenskaplig verksamhet, vissa f�retagsintressen samt p� senare �r turism f�r dom riktigt rika.
Den generella st�mningen p� Mars �r vad man kalla f�r en "Orbital" kultur.

[Orbital]: "Milj�n �r ofta klaustrofobisk och det st�lls stora krav p� individens samarbetsf�rm�ga. Attityden och beteende hos personer som lever under dessa f�rh�llanden pr�glas av fredlighet, uppriktighet och inte s�llan en tillit som gr�nsar till naivitet"

Mer om Orbital kulturen kan l�sas p� sid 242 i N2-boken.
Det b�r p�pekas att p.g.a. avst�ndet mellan Mars och Jorden s� tar det knappt 5 minuter f�r en kommunikationssignal att ta sig fr�n Mars till Jorden och s�ledes knappt 5 minuter f�r signalen att komma tillbaka. Detta inneb�r att man i realiteten m�ste v�nta lite mer �n 9 minuter p� att f� respons fr�n jorden efter det att man skickat sin signal. Detta g�r Internet surfande till en v�ldigt formaliserad och tidskr�vande syssla, och att hacka servrar som ligger p� Jorden fr�n Mars �r bara att gl�mma. Man kommer troligtvis inte ens obem�rkt ut ur MarsNet.
MarsNet �r Mars motsvarighet till Internet. Till skillnad fr�n Internet s� har MarsNet v�xt upp under kontrollerade former, vilket inneb�r att den sedvanliga anarkin som r�der p� Internet inte riktigt finns p� MarsNet. Man kan sammanfatta med att MarsNets s�kerhet �r mycket h�gre, p� bekostnad av dess frihet.

Det finns i huvudsak tv� stora st�der p� Mars, dessa �r Marstown och Red Sands. Om man vill r�ra sig fr�n stad till stad s� �r det rymdskyttel medelst atmosf�rflygning som g�ller. Detta �r allts� relativt dyrt, � andra sidan s� vill varken st�derna eller dess inv�nare att ha s� mycket med varandra att g�ra s� priset �r inget problem, eftersom tj�nsten inte anv�nds s� ofta.
Marstown �gs av ESA medans Red Sands �gs av en myriad av storf�retag. St�derna ligger i konflikt med varandra om vilken av dessa tv� fraktioner som ska kontrollera Mars. ESAs vision �r ett protektorat till Europa, och storf�retagens vision �r en fullst�ndigt fri planet, som inte beh�ver lyda n�gra obekv�ma lagar.
Sedan finns det en tredje fraktion som b�r n�mnas, och den �r MarsLib. MarsLibs vision �r Mars som en frist�ende nation. MarsLib vill kasta ut vad dom anser �r dom "olagliga ockupanterna" ganska uttryckligen fr�n planetens yta, och skapa en egen nation. Dom f�rlitar sig p� ett starkt folkligt st�d, vilket har varierat mellan �ren. F�r n�gra �r sedan s� var st�det v�ldigt h�gt, men nu p� senare tid s� har intresset svalnat bland populationen. Mestadels f�r att s�kerhetsstyrkorna i Marstown har sk�rpts sig, f�r tillf�llet, och p.ga. den v�ldigt blodiga aktionen p� Eldorado-bygget d�r �ver 1000 arbetare dog. Det bor ca 624.000 personer p� Mars.

Marstown: Marstown p�b�rjades �r 2036 och stod klart 2045. Staden �gs av ESA (European Space Agency) som de sista �ren legat i fejd med �garna till Red Sands. Fejden g�ller vem som skall ha kontrollen �ver Mars. Undantagslagar har r�dit under en l�ngre period men tog slut en minnesv�rd dag �r 2060. Under den tiden s� v�rvades dock ganska m�nga medlemmar till MarsLib som fortfarande �r aktiva i staden, om �n med en mindre frenesi dessa dagar. Omr�det utanf�r Marstown �r radioaktivt sedan en av standes k�rnreaktorer spr�ngdes av en oakutoriserad grupp fr�n Red Sands.
Staden har Mars enda Universitet "University of Marstown" som faktiskt �r n�gonting s� ovanligt som ett statligt universitet. Det �gs av den Europeiska utbildningsn�mnden och har s�ledes inga st�rre problem med ekonomin ifall den skulle tryta. Universitet �r nyinvigd �r 2061, och har hittils relativt f� studenter, men man hoppas p� en markant �kning dom kommande �ren, s�rskilt som m�nga familjer har skaffat barn p� Mars som nu b�rjar v�xa upp.

(OBS det b�r till�ggas att statligt betyder "statligt �gt" och inte att alla europ�er har gratis utbildning, det drivs fortfarande som ett privat universitet.)

St�mningen �r mestadels �r vad man kan kalla f�r en traditionell "rymdlivs-st�mning". Staden har ca 400.000 inv�nare.

F�rdelar:
+ Relativt human lagstiftning (i j�mf�relse med Red Sands �tminstone)
+ Har planetens enda universitet.
+ En klar Orbital-anda genomsyrar staden.

Nackdelar:
- Milit�ren har en ovana att utlysa undantagstillst�nd i tid och otid.
- MarsLib utf�r ofta terroristattentat, vilket st�r den dagliga ordningen.

Red Sands:  Red Sands �gs av en myriad av olika storf�retag. Id�en till Red Sands �r att det �r en turistort f�r dom riktigt rika. Med en s�dan m�lgrupp s� kan man l�tt inse att klassen och niv�n av lyx i Red Sands ligger l�ngt �ver vad en vanlig m�nniska kan betala f�r. S�ledes s� �r det ganska d�ligt med permanenta inv�nare i Red Sands. Mestadels bara service personal som kr�vs f�r att h�lla stadens alla turistjippon och underh�llningslokaler fungerande. Eftersom priser i staden �verskrider vad t.ex. en vanlig st�dare eller croupier har r�d med, s� ing�r oftast kost och logi i anst�llningsavtalen f�r dom som arbetar i Red Sands.
Den vanligaste underh�llningn �r casinon och stora safariresor. Mars landskap �r som bekant mycket storslaget med enormt h�ga berg och djupa raviner och dalg�nger. Ett vanligt safariexpedition �r att resa till Tharsis-plat�n sedan till Olympus Mons och senare ut �ver dom gigantiska sprickbildningarna som str�cker sig ut fr�n plat�n.

Tharsis-plat�n �r plat� ungef�r 8-10 km �ver den normala landytan, som har en diameter p� ca 4000 km. P� plat�n finns ett antal utslocknade vulkaner, varav Olympus Mons str�cker sig 19 km �ver plat�n, allts� ca 28 km �ver den normala landytan (Noteras b�r att Mnt. Everest har en h�jd �ver havet p� runt 9 km.).  D�refter g�rs en flygning ut�ver den gigantiska sprickbildningen som mynnar utifr�n Tharsis-plat�n. Den best�r mer eller mindre av djupa raviner som sprider sig �ver enorma omr�den.
Forskningsverksamhet f�rekommer �ven i Red Sands, eftersom det inte finns n�gon egentlig lagstiftning om vad man f�r och inte f�r g�ra p� Mars. (Noteras b�r att Marstown har antagit en mer eller mindre identisk lagstiftning med Europa med vissa modifikationer f�r att anpassa lagarna till livet p� Mars. Slutligen s� f�rekommer det en viss gruvverksamhet i Red Sands.

F�retagsintressen har p� senare tid dragit en hel del soldater till Red Sands, fr�mst f�r att upph�lla terrorbalansen mot Marstown som p� sistone kallat in europeiska specialf�rband till Mars. Dock s� har man lyckats d�lja den milit�ra n�rvaron f�r bes�karna i staden.

Red Sands har en ett fast inv�narantal p� ca 220.000. N�r den �r fullt befolkad kan dock inv�narantalet uppg� till n�rmre 700.000 personer.

F�rdelar:
+ Extremt stark ekonomi.
+ Bra jobbf�rm�ner (m�nga gratis rymdresor)

Nackdelar:
- Orbital-anda existerar ej. St�mningen �r oftast lika hetsig och falsk som p� Jorden.
- L�g valfrihet f�r jobbanst�llning, f� jobb att v�lja emellan.
- L�g l�n p� ovan n�mnda jobb.


Eldorado: Eldorado �r ett p�g�ende projekt, som har st�tt in i sv�ra problem med �ren som har g�tt. Id�en �r en ny toppmodern v�ldigt stor, och utbyggbar Marsstad. Den �r ett samarbetsprojekt emellan japanska och europeiska intressen, men ESA �r ocks� med p� ett h�rn. Planen �r att till skillnad fr�n Red Sands, som sp�rade ur ganska rej�lt, s� ska man bygga en stad som �r till f�r inv�narna. M�ls�ttning �r att f� den �vre medelklassen och �verklassen att flytta till Eldorado f�r att starta nya sp�nnande liv. Staden ska vara toppmodern och kommer att kunna erbjuda alla nymodigheter och bekv�mligheter som en vanlig stad p� jorden kan erbjuda. Efter f�rsta huvudkonstruktionen s� ska staden kunna ta ca 1 milj m�nniskor, men det finns redan v�lf�rberedda planer p� att bygga ut staden, och maxkapaciteten �r efter dagens design n�stintill obegr�nsad. Kruxet �r dock att produktionen har p� senare �r saktat ner och kom till ett komplett stopp f�rra �ret (2061) d� ett terroristattentat spr�ngde ner st�rre delen av den kupolen som hade st�llts upp �ver byggomr�det.  Ca 1.350 arbetare dog i spr�ngningen. Sedan dess har konstruktionen kommit till ett stopp. Den fem �rs planen som man hade spikat �r 2059 ser nu ut att bli f�rdr�jd p� obest�md framtid.
En viss f�rvirring r�der om vilka som �r ansvariga f�r d�det. M�nga olyckor p� Eldorados arbetsplats har sedan tidigare skyllts p� MarsLib.
Det �r uppenbart att MarsLib har vissa inre konflikter. Det f�rsta som h�nde var att MarsLib tog p� sig ansvaret f�r attentatet. N�gra timmar senare s� kommer en annan MarsLib representant och deklarerar att MarsLib f�rd�mmer operationen och f�rklarar att det var en utbrytar fraktion ur MarsLib som agerade utan MarsLibs v�lsignelse. S� f�r allm�nheten s� ser det ut som att MarsLib har splittrats i tv� fraktioner, och en hel del f�rvirring r�der om vilka som har gjort vad, vad dom st�r f�r, och vad dom kallar sig. Kort och gott, ingen vet n�got, f�rutom dom ansvariga f�r Eldorado projektet som kallar in �nnu mer och �nnu tyngre bev�pnade styrkor till arbetsplatsen.
Det bor numera knappt 4000 inv�nare i Eldorado (alla byggarbetare). Innan olyckan s� var dom ca 5000.

F�rdelar:
+ Toppmodernt.
+ En mer resonlig v�pnad styrka �n den i Marstown utlovas.
+ Kommer bli stort.

Nackdelar:
- Inte f�rdigt.
- Utsatt f�r attentat av MarsLib.


Phobos station: P� m�nen Phobos finns en bas som tillh�r ESA. Basen best�r till st�rsta delen av f�rst�rkta g�ngar och rum inne i klippblocket. Phobos har under m�nga �r urholkats i jakt p� fruset vatten. Vattnet har skickats till omloppsbana runt jorden f�r att omvandlas till flytande syre och v�te. Tyv�rr har tillg�ngen av vatten minskat och numera utvinner man det mesta p� mars. Gravitationen �r mycket l�g, bara en 0,005 G, vilket inneb�r att en ordin�r person kan kasta mindre objekt s� att det undkommer Phobos gravitation. Phobos  �r �ven k�nd f�r sin burjutsu-turnering.

F�rdelar:
+ Den enda punkten i solsystemt d�r Burjutsu t�vlingar f�rekommer, om man �r intresserad Burjutsu det vill s�ga�

Nackdelar:
- Tr�ng liten skit-station.
- Vatten tillg�ngar har n�stintill sinat, vilket �r det enda basen tidigare anv�nts f�r.
- Nerv�st l�g gravitation�
Personligheter

Amelie Lachance, Marstowns borgm�starinna:

"Tiden �r inne f�r folket i Marstown. Tiden �r inne f�r ordning p� Mars, tiden �r inne f�r Fred p� Mars, f�r f�rst�else och lugn.
 Detta �r v�r tid.",
  Ur Amelie Lachance inledande tal f�r Marstowns befolkning.

Denna medel�lders franska kvinna p� 41 �r, �r Marstowns nuvarande borgm�stare. Hon blev tilldelad borgm�starinnaposten utav ESAs styrelse �rsskiftet 61-62, och har s�ledes ganska precis hunnit g�ra sig bekv�m med sina sysslor.
(fotnot: Marstowns borgm�stare �r inte folkligt vald. Han/hon �r ist�llet vald av ESAs ledning, och stannar p� jobbet s� l�nge som han/hon sk�ter sitt �mbete v�l.)
 Hon �r hittils ganska omtyckt av befolkningen eftersom det f�rsta hon gjorde var att h�va det n�stan 2 �r gamla undantagstillst�ndet som den f�rsta borgm�staren, Jacques Caskinett, satte i kraft f�r att p� allvar leta efter MarsLib.
Problemet var att detta gjorde Borgm�stare Caskinett v�ldigt impopul�r bland folket. Med Marstowns begr�nsade storlek s� var det inget problem f�r MarsLib att f�ra propaganda genom hela staden. Eftersom folket �r missn�jda med Borgm�staren s� blev det naturligt f�r dom att st�da hans fiende, vilket �r MarsLib. MarsLib v�xte explosionsartat och man kan s�ga att Caskinett har lyckats med konststycket att sparka sig sj�lv i huvudet.
Lachance har �ven inbjudit Red Sands ledning f�r att tala om fred p� Mars, men hittils s� har Red Sands inte ens svarat p� hennes kommunik�er. Fr�ken Lachances popularitet �r ganska h�g, och folket gillar henne trots det faktum att hon inte �r folkligt vald.
Det g�r till och med rykten om att fr�ken Lachance h�ller p� sm�rsnacka med ESAs ledning om att inf�ra demokrati i Marstown d� hon anser "att staden �r stor nog och mogen f�r det nu". Rent logiskt s� har fr�ken Lachance bara att vinna p� att inf�ra demokrati, f�r d� skulle hennes popularitet bli s� skyh�g att hon garanterat blir omvald, och troligtvis flera g�nger ocks�.

Roger Gosett, CEO Red Sands Virtual World:

"Sergeant! Det h�r �r tredje g�ngen den st�r Herr Farring. F� bort den. Kasta ut den, s�tt den i luftslussen, skicka den ut i omloppsbana. Jag bryr mig inte, f� bort den bara!",  En arg Roger Gosett som deporterar en Red Sands bo som "st�rde" Richard Farring.

Denna ganska unga och ambiti�se man fr�n Miami har sedan l�nge styrt Red Sands Virtual World (RSVW), vilket �r det absolut st�rsta och absolut mest vinstinbringande f�retaget i Red Sands. Ursprunligen s� pysslades det bara med VR p� massiv skala. Deras s� kallade Virtual World �r ett numera enormt komplex som str�cker sig under st�rre delen av Red Sands. Verksamheten d�r gick s� bra och var s� lukrativ s� dom expanderade snabbt till hotellverksamhet, kasinon och sexhandel.
(fotnot: Att k�pa och s�lja sex �r i Red Sands inte olagligt. Snarare tv�rtom s� har det utvecklats en allm�nt vedertagen standard f�r hur s�dan handel g�r till. Lokala variationer kan dock f�rekomma.)
P� senare tid s� har �ven RSVW kommit att arrangera h�gst popul�ra safarin runt om Mars yta. Allt detta kombinerat har gjort RSVW till Red Sands mest inflytelserika f�retag. Eftersom pengar �r makt i Red Sands, och eftersom RSVW �r den mest inkomstbringande f�retaget i staden, s� �r det s�ledes ocks� det m�ktigaste.

Nu b�r det po�ngteras att Richard Gosett inte p� n�got vis �ger RSVW utan bara styr det �t ledningen, och hans position d�r �r ganska s�ker. Han drar n�mligen in s� ohemula m�ngder pengar s� att styrelsen helt enkelt �lskar honom. Det ryktas dock om att herr Gosett h�ller p� i smyg lura �t sig aktieandelarna i f�retaget, och att han planerar p� att ta �ver f�retaget. Det ryktas �ven att han blir rikare snabbare �n vad som verkar trov�rdigt, och att han kanske stj�l pengar fr�n RSVW. � andra sidan s� �r det ingen som har sett herr Gosetts anst�llningskontrakt f�rutom her Gosett sj�lv och RSVWs styrelse, s� det �r som sagt bara rykten.

Kommentarer
Verix
Skrivet av G�st den 2007-01-18 09:36:05
Fyfan va liten du har `!!! :O :D :? :x
Trix
Skrivet av G�st den 2007-01-18 09:35:28
Verix = MD :p
Verix N Trix
Skrivet av G�st den 2007-01-18 09:34:25
LALALA vafaen mads :D :sigh
B :d
Skrivet av G�st den 2007-01-18 09:33:38
:) :grin
Skrivet av G�st den 2007-01-18 09:33:09

Kommentera
Namn:G�st
Titel:
Kommentar:Powered by AkoComment 2.0!

Senast uppdaterad ( 2004-10-05 )
ONN Latest News
Mest l�sta
Popul�ra l�nkar
Donera till NoGo
Varf�r ska jag donera?
Top of Page
Baserad p� teknologi fr�n Mambo Open Source.
Ses (tyv�rr) b�st med Internet Explorer.
All information p� dessa sidor �r fiktiv.
NoGo Copyright © 1998 - 2015.