Detta �r en arkiverad version av nogo.se
   03 June 2015  
Startsida
Notiser
L�nkar
Skicka in material
Forum
Gamla NoGo
Nogo Wiki
Orbital News Network
- - - - - - -
Inspiration
Regler
Scenarion
Cybertech
Utrustning
Vapen
V�rld
�vrigt
Spelhj�lpmedel
Spekulation p� arbetskraft
Skrivet av Markus Boman   
2005-09-01

Staden Chicago drabbades inledningsvis h�rt av Förenta staternas upplösning och upplevde mellan �ren 2027 och 2030 en dramatisk nedg�ng i ekonomin. När kapitalflykten plötsligt blev ett allmänt faktum, spred sig krisen även till kringliggande regioner som Detroit i öster och Minneapolis i väster. Detta var inledningen till vad som kom att bli en l�ngvarig regional stagnation och ett ekonomiskt dödläge uppstod istället för företagsetableringar. H�rdast drabbades, som vanligt under ekonomiska kriser, de redan sämst ställda i samhället; människor vilka nu tvingades till kraftigt underbetalda arbeten, i hopp om att skaffa sig mat för dagen. Valfriheten tycktes lysa med sin fr�nvaro.

Vad som skulle komma att rädda de nordamerikanska centralregionerna var en ny trend inom arbetsmarknaden; spekulation p� arbetskraft. Denna tendens uppstod till synes spontant men kom i ett inledande skede att begränsas till just regionerna kring Chicago. Fenomenet gjorde att kapitalflödet fick en snabb rekyl och investeringarna �tervände. Ekonomin tycktes räddad för tillfället men förutom det hade n�gonting viktigt inträffat p� arbetsmarknaden. Trenden spred sig dessutom hastigt över till Europa, n�got som skedde nästan helt utan att det fick n�gon som helst politisk uppmärksamhet. Men vad var det d� egentligen som hände?

I den h�rt drivna ekonomin ställs allt mer extrema krav p� flexibilitet hos arbetare och produktion. P� flera h�ll, inte minst i megastädernas Europa, liksom i kaosets Nordamerika tvingas en vanlig l�glönearbetare ofta byta arbetsplats eller arbetsuppgifter en g�ng vartannat �r eller ännu oftare. Konkurrensen arbetarna emellan har därför blivit oerhört p�taglig och för att värja sig har m�nga sökt sig till s� kallade mäklare, vilka tjänar pengar enbart p� att förmedla, spekulera, köpa och sälja andra människors arbetskraft i en snabbt växande marknad som närmast kan jämföras med nittonhundratalets aktiebörser. En vanlig arbetare har därmed nästan inget inflytande alls längre om vilket arbete som han eller hon är beredd att ta. Om arbetaren nekar, riskerar detta att följa med honom eller henne som negativ �köpinformation�, vilket sänker priset och därmed ocks� arbetarens slutliga löneniv�. Extrema exempel är när lägre företagschefer tvingas ta flera �r av förnedrande l�glönejobb som städare, fiskrensare eller avfallsarbetare, enbart för att bevisa sin arbetsmoral inför mäklaren och marknaden s� att inte priset p� han eller hon ska falla och för att i framtiden kunna f� högavlönade och respektabla arbeten. P� vissa h�ll har även det motsatta inträffat, d� tusentals arbetare har g�tt samman och krävt deras mäklare p� bättre arbetsvillkor för att de inte kollektivt ska g� ut i strejk, vilket skulle ruinera deras mäklare d� arbetskraftens spekulationsvärde skulle falla lavinartat. Denna typ av företeelse är dock sällsynt och mäklarfirmorna spenderar kontinuerligt stora summor pengar p� smutskastning och kontroll av fackföreningar och politiskt engagerade anställda för att stävja s� kallade �negativa arbetartrender�.

Idag finns flera industrier och arbetsplatser där de anställda inte arbetar för att deras sysslor är produktiva för företaget, utan p� grund av att mäklare erbjuds placera sina �fynd� i dessa arbeten för att testa den anställdes arbetsmoral och p� s� vis trissa upp budgivningen. Dessa företag kallas ofta skämtsamt för �drivhus� och tjänar inte pengar i huvudsak p� själva produktionen, utan av att mäklarna betalar för att f� placera sina arbetskraftsinvesteringar i en typisk s� kallad testmiljö. Arbetarnas inkomster är spekulationen till trots, generellt sett väldigt l�ga, eftersom det utförda arbetet inte har n�gon som helst koppling till det spel som mäklarna bedriver sinsemellan. Dessa band klipps redan i samma skede som kontraktet skrivs under. Arbetaren f�r ofta inte möjlighet att omförhandla sina lönevillkor förrän kontraktet löper ut. Dessa perioder handlar i regel om flera �rs uppbundenhet gentemot spekulationssystemet och kan inte brytas utan vidare. S�dana tendenser kan resultera i arbetslöshet för flera �r fram�t, eftersom f� v�gar anställa n�gon med en bakgrund, präglad av kontraktsbryteri.

Eftersom detta är ett relativt nytt fenomen i samhället finns fortfarande ett stort politiskt motst�nd bland allmänheten och m�nga v�gar aldrig ens berätta att de är en del av systemet när de väl har s�lt sig till dessa mäklarfirmor. Det gäller b�de för arbetare s�väl som för deras chefer. Problemet är att de personer som verkligen har fastnat i systemets människohandel inte v�gar g� ut och kritisera sin situation, i rädsla för dels hur allmänheten i fortsättningen ska uppfatta personen ifr�ga, dels för hur marknaden och mäklarna ska reagera.

De f�tal som engagerar sig i politiska möten och demonstrationer gör det uteslutande i anonym skepnad under maskering och andra skydds�tgärder. Ett ansikte som visas upp i media tolkas och döms inom loppet av minuter. Ingen vill se sin dyrbara investering g� ut och öppet kritisera ägaren och än hellre det system som maktförh�llandet är uppbyggt kring. Särskilda säkerhetsorganisationer tillser s� p� uppdrag av mäklarna att det absoluta lugnet p� arbetsmarknaden upprätth�lls.

Kommentarer
Intressant
Skrivet av Snerrick den 2005-09-09 11:52:11
Jag ska anv�nda mig av detta i min kampanj - har varit inne p� ett liknande sp�r men inte fullt ut detta med "spekulationsbiten". Det l�ter hsh fr�ckt och funkar brea i N2. Dessutom l�ter det tyv�rr inte helt orealistiskt... :grin  
 
Sj�lv t�nker jag mig att anst�llda arbetar p� kortare kontrakt som st�ndigt f�rnyas s� l�nge den anst�llde h�ller m�ttet - kritiska tj�nster har f�rst�s l�ngre kontrakt medan de som kan ers�ttas av m�gna andra kanske bara arbetar i ett �r (eller mindre?) �t g�ngen. Grejen med detta system blir att sjukdom och pension blir ett relativt begrepp som den anst�llde sj�lv f�r ombes�rja - den vanlige arbetaren jobbar s� l�nge han kan och orkar och f�r se till att ha stoppat undan pengar till att �verleva tider av sjukdom och ett avkopplande liv i den "gyllene" �lderdomen. ;-) Systemet b�r fungera v�l i de stater som har valt att sata p� ett f�retagsv�nliga klimat och l�ga skatter f�r att locka kapital som betalas genom att drastiskt minskat de sociala utgifterna. :x
Skrivet av G�st den 2005-09-02 11:32:55
8)

Kommentera
Namn:G�st
Titel:
Kommentar:Powered by AkoComment 2.0!

Senast uppdaterad ( 2005-09-01 )
ONN Latest News
Mest l�sta
Popul�ra l�nkar
Donera till NoGo
Varf�r ska jag donera?
Top of Page
Baserad p� teknologi fr�n Mambo Open Source.
Ses (tyv�rr) b�st med Internet Explorer.
All information p� dessa sidor �r fiktiv.
NoGo Copyright © 1998 - 2015.