Detta �r en arkiverad version av nogo.se
   03 June 2015  
Startsida
Notiser
L�nkar
Skicka in material
Forum
Gamla NoGo
Nogo Wiki
Orbital News Network
- - - - - - -
Inspiration
Regler
Scenarion
Cybertech
Utrustning
Vapen
V�rld
�vrigt
Spelhj�lpmedel
Politisk v�rldsbild
Skrivet av Markus Boman   
2005-11-06

Europa är världens idag absoluta centrum, b�de kulturellt, ekonomiskt och militärt. F� ifr�gasätter den världsbild som utg�r fr�n detta faktum och f� v�gar ifr�gasätta det samhälle som växer fram med Europa som utg�ngspunkt.

Demokrati är ett sedan länge uttjänt begrepp i den europeiska politiken. Begreppet som s�dant används förvisso väldigt ofta och dyker ständigt upp i diskussioner som egentligen inte tycks ha n�got med demokrati att göra. Den europeiska demokratisynen används idag istället som alibi för att legitimera handlingar, krig och �tgärder som följer med den enda vägens politik. Oliktänkande som motsätter sig den förda politiken anses därmed vara en antidemokrat utan folklig förankring. Smutskastningen i media är total och de färgstarka idealisterna som försöker p�verka och reformera systemet blir uthängda och förnedrade. När media ägs av ett företag eller privat intresse som ocks� har egna politiska ambitioner blir de oliktänkande offer för en sällan sk�dad effektiv och partisk skandalmaskin.

Idealisternas tid är förbi. Istället är det pragmatikerna som styr och formar samhället med ekonomiskt stöd fr�n de som redan har resurser, kontakter och inflytande. Politiken gynnar allts� de som redan har makten och privilegierna i sina händer. Maktens män är livrädda för att lämna ifr�n sig den tillvaro de arbetat s� h�rt för att konsolidera i glas och betong. Ibland förekommer demonstrationer, protestmarscher och andra massaktioner mot det politiska styret men dessa f�r sällan n�gon uppmärksamhet alls varken i media eller i de politiska församlingarna. Spänningarna växer dock, n�got som oroar samhällets toppskikt.

I Neotech möts man av geografiska kontraster. Stora vidsträckta landomr�den ligger outnyttjade och g�r till spillo medan delar av jordens befolkning svälter i hungersnöd eller förblöder i krig iscensatta för att gynna redan starka intressen. Samtidigt finns det hela regioner som troligtvis aldrig mer kommer att kunna beträdas igen p� grund av människans vanvett; missbruket av makt och förödande massförstörelsevapen. Mot detta ställs förh�llandevis sm� ytor av extremt koncentrerad urbanisering; megastäderna som växte fram under det nya �rtusendets första decennier. Symptom p� den sjukliga framtid som vi alla hjälptes �t att skapa.

Kommentarer

Kommentera
Namn:G�st
Titel:
Kommentar:Powered by AkoComment 2.0!

Senast uppdaterad ( 2005-11-07 )
ONN Latest News
Mest l�sta
Popul�ra l�nkar
Donera till NoGo
Varf�r ska jag donera?
Top of Page
Baserad p� teknologi fr�n Mambo Open Source.
Ses (tyv�rr) b�st med Internet Explorer.
All information p� dessa sidor �r fiktiv.
NoGo Copyright © 1998 - 2015.