Detta �r en arkiverad version av nogo.se
   03 June 2015  
Startsida
Notiser
L�nkar
Skicka in material
Forum
Gamla NoGo
Nogo Wiki
Orbital News Network
- - - - - - -
Inspiration
Regler
Scenarion
Cybertech
Utrustning
Vapen
V�rld
�vrigt
Spelhj�lpmedel
Neotech kontra cyberpunk
Skrivet av Markus Boman   
2005-11-06

Neotech associeras ofta till den numera allmänt förekommande termen cyberpunk, vilket i sin tur leder till en rad föreställningar och en hel världs�sk�dning inom science fiction genren. Cyberpunk kan dels slarvigt sammanfattas som en anarkistisk rörelse, vilken försvarar individens rätt gentemot de stora, teknokratiska tendenserna och etablissemanget i form av stat och transnationell företagsamhet. Cyberpunk försvarar kulturell m�ngfald och modernism, samtidigt som den genom bekräftelse av den nya teknologin ställer sig fr�gande till den nya tiden.

Den andra definitionen av cyberpunk är i form av en stilkultur, där en cynisk framtid m�las upp i en dystopisk och mardrömsliknande skildring av samhället. I cyberpunk skildras ofta de sm� människorna som av olika anledningar inte platsar i det hypermoderna samhället, de som kritiskt ifr�gasätter och tänker politiskt i en värld av auktoritärt pragmatikervälde. Cyberpunk är framtidsvisionens smutsiga baksida, förbjudna misslyckanden i en värld av elitism och cynism. Inte sällan skildras den digitala revolutionen ocks� med tv� sidor. Dels den teknologi som anammas i vardagen och som har blivit regel, exempelvis köksmaskinen �Autochef� som beskrivs i Neotech, högbanorna, det blinkande neonljuset, reklammontrarna och skyhöga byggnadskomplex i st�l och kompositmaterial. Baksidan är de numera normfästa kränkningarna av individuell s� kallad integritet och människovärdet. Detta genom automatiserade nätverk av datorer och elektroniska självtänkande system som numera präglar varje del av samhället. En AI kan exempelvis inom loppet av n�gra minuter ta reda p� allt om en viss persons hygienvanor genom att avlyssna trafiken i de elektroniska näten. Den elektriska tandborsten kan exempelvis �skvallra� om den exakta tiden för borstning.

Cyberpunk innebär en framtid där informationsflödet är s� starkt att de flesta människorna psykiskt �skärmar bort� allt utom det mest väsentliga. De som inte förm�r detta, kollapsar mentalt och lämnas �t sina respektive öden i form av ständiga psykiska sammanbrott, personliga konkurser, kriminalitet och till sist självmord.

Neotech kan även beskrivas ur ett annat perspektiv, det strikt teknokratiska. Den nya teknologin är tongivande för samhällsbyggandet och allt annat utg�r fr�n den. Cyberpunk beskrivs utifr�n den utg�ngspunkten enbart som en isolerad kulturstil i ett myller av andra, med varandra konkurrerande stilar och kulturella mönster. Neotech är p� ett högre plan en värld i politiskt kaos. Kärnvapenkrig och etniska rensningar avlöser varandra, hela samhällen är i upplösning och en allmänt oklar världsbild r�der. Samtidigt har den offentliga makten degraderats i sin roll och de politiska besluten fattas numera i slutna privata församlingar i näringslivets toppar. Traditionella politiker sitter dock kvar p� sina poster, men numera enbart som högavlönade nickedockor �t samhällets starkaste intressen.

Neotech är en technothriller där vanliga människor inte beskrivs överhuvudtaget. De är siffror i outgrundlig och ständigt föränderlig statistik. Hypermoderna vapen och en skrämmande teknologi i händerna p� en styrande elit i samhällets toppskikt är vardag under ett auktoritärt paraply. Den stora massan l�ter sig välvilligt vilseledas av en enorm propagandaapparat utan historiskt motstycke. Det är reklamens och vapnens tids�lder...

Kommentarer

Kommentera
Namn:G�st
Titel:
Kommentar:Powered by AkoComment 2.0!

Senast uppdaterad ( 2005-11-07 )
ONN Latest News
Mest l�sta
Popul�ra l�nkar
Donera till NoGo
Varf�r ska jag donera?
Top of Page
Baserad p� teknologi fr�n Mambo Open Source.
Ses (tyv�rr) b�st med Internet Explorer.
All information p� dessa sidor �r fiktiv.
NoGo Copyright © 1998 - 2015.