Detta �r en arkiverad version av nogo.se
   03 June 2015  
Startsida
Notiser
L�nkar
Skicka in material
Forum
Gamla NoGo
Nogo Wiki
Orbital News Network
- - - - - - -
Inspiration
Regler
Scenarion
Cybertech
Utrustning
Vapen
V�rld
�vrigt
Spelhj�lpmedel
Kotsumedo
Skrivet av Jacob   
2004-08-18
En mycket ny och farlig stridskonst som l�rs ut i japanska underr�ttelsetj�nsten MI3S. Den pr�glas av tysthet och d�dlighet och kr�ver tillg�ng till cyberimplantaten Rippers.

Kotsumedo

Bastekniker:
Spark IV, H�g Spark II, Specifikt n�rstridsvapen: Rippers V, Precisionanfall III, Hugg III, Tv� Vapen IV, Undvika III.
Tillvalstekniker: Balans II, Mjuklandning II, �terh�mta Utmattning II.
     
Ko - 'Diminuativ', Tsume - Klo, Do - V�g
Kotsumedo - ungf�r: De sm� klornas v�g

En mycket ny japansk stridskonst som oftast tr�nas ut till agenter som �nskar bibeh�lla en viss sekretess. Tekniken baserar sig p� att man har tillg�ng till s�kallade Rippers (kotsume) se sid. 195 N2. Stridskonsten b�r inte vanligen tillg�nglig f�r rollpersoner d� den i dagstillf�llet endast l�rs ut av MI3S (den japanska underr�ttelsetj�nsten). F�r �vrigt s� �r vetskapen om stridskonstens existens utanf�r MI3S, minimal.

Tekniken l�nar mycket fr�n Shaolins 'tranan', Shaolins�ormen� samt fr�n japanska solfj�derstekniker. Observeras b�r att fingrarna i handen blir stela n�r klorna �r utf�llda, dock �r handleden ol�st. Teknikens grundare heter Lin Chao Sze fr�n Kina. Hans ursprungliga teknik skiljer sig dock mycket fr�n den tekniken som MI3S anv�ndet sig av i dagsl�get (Kotsumedo). MI3S uttryckte ett intresse att skola sina agenter i konsten, och Lin Chao Sze erbj�d sig motvilligt att skola en person som i sin tur fick f�ra tekniken vidare. MI3S skickade sin mest kampkonstkunniga agent till Kina f�r att studera tekniken. Elevens namn var Yoshiko Kaminaga och �r fortfarande Kotsumedo-sensei p� MI3S.

Hon byggde i sin tur om kampkonst s� att den h�mtar mer moment ifr�n dom japanska grunderna, s� att dom japanska eleverna ska k�nna igen sig och s�ledes snabbare kunna l�ra sig stridskonsten. Det �r en snabb och pl�tslig teknik som karakteriseras av pl�tsliga utfall mot halsen, den klassiska shaolin�tranan� samt graci�sa haksparkar. Trots att tekniken l�gger stort fokus i att anfalla ansikte, hals och huvud s� �r den naturligtvis inte inkapabel till att attackera p� andra omr�den. Tekniken �r dock ganska h�g, och l�ga kloanfall �r ytterst s�llsynta och om ut�varen anfaller l�gt s� �r det med n�stan uteslutande med sparkar. I tekniken s� �vas koordination rigor�st och elever l�r sig att alltid sikta p� den mest s�rbara punkten, oavsett hur liten den �n skulle vara.

Avdelningen f�r Operativ Verksamhet (mer ljusskygg underavdelning till MI3S) anv�nder denna teknik flitigt och det �r inte s�llan som operat�rer utrustas med klor av tenton f�r att undvika metelldetektorer och annat otyg.

Tv� garder kommer att beskrivas h�r, men det finns m�nga andra st�llningar att ta av, och det �r upp till SL alternativt n�gon �verambiti�s spelare att komma p� egna garder. Kom bara ih�g att �verraskning och snabbhet �r viktigare �n stabilitet och f�rsvar. Den andra st�llningen, Maiougi Kamae �r en dansant avart av Kotsumedon som egentligen inte �r n�got som anv�nds i regelr�tt strid om inte ut�varen �r mycket skicklig p� tekniken. Maiougi �r mer som en artistisk sidosyssla f�r kotsumedokan �n vad det �r en reell anfallsteknik.

Suriko Kamae:
Suriko Kamae betyder ungef�r Ormens st�lling. St�llning �r mer eller mindre en direkt kopia av Shaolins �ormen�. N�stan tyngd vilar p� den bakre foten. Den fr�mre foten nuddar endast marken med dom fr�mre trampdynorna och �r placerad ganska n�ra den bakre foten. Handlederna �r till synes slappa och den bakre handen befinner sig i hakh�jd med fingrarna pekandes mot motst�ndarens hals. Den fr�mre handen ligger i  midjeh�jd ovanf�r det fr�mre kn�et, med handen h�ngandes slappt pekandes ned mot motst�ndarens underben. St�llningen �r snabb och pl�tslig, men inte s�rskilt stabil. � andra sidan �r motst�ndaren inte mycket till hot mot ut�varens stabilitet n�r han f�tt sitt struphuvud �r �kirurgiskt� avl�gsnat fr�n sin hals.

Maiougi:
Maiougi �r den gamla japanska solfj�derdansen som har inspirerat denna teknik, vilken �r mer utav en vacker sidosyssla f�r Kotsumedokas (Kotsumedo ut�vare) �n vad det �r en effektiv stridsst�llning. Tanken �r att man har en grundst�llning, sedan ska man utf�ra en  s�kallad hitosashi (japanska f�r dans) vilken inneh�ller ett ospecifierat antal anfalls och f�rsvars moment. En vanlig hitosashi kan inneh�lla ca 5 moment, men det �r inte h�nder att en dans endast inneh�ller 1 moment (grunddanserna ser ut s�) eller upp till 10 moment. Yoshiko Kaminaga har enligt h�rs�gen en g�ng utf�rt en totalt improviserad hitosashi med 47 unika moment, dock s� �r detta ingenting som Yoshiko setts g�ra igen. En hitosashi h�mtar sina grunder fr�n japanska uppvisningsdanser och traditionella kampkonst kator. Danserna �r mjuka och anv�nder sig som regel bara av stora cirkelr�relser med kropp och armar, svepande sparkar f�rekommer men �r mer ovanliga. En dans ser j�mnt v�lgenomt�nkt ut och kroppsr�relserna h�nger alltid mjukt ihop, likas� tillbakag�ngen till grundst�llningen faller in naturligt i dansen. Efter en utf�rd Hitosashi s� �terv�nder alltid ut�var till grundst�llningen Maiougi Kamae.

Maiougi Kamae:
F�rst och fr�mst s� har ut�varen en mycket rak rygg och raka ben f�r att bli s� l�ng som m�jligt. Ut�varen st�r med f�tterna vinkelr�ta, d�r h�larna har ungef�r en knyten�ves avst�nd emellan sig. Kroppen �r j�mnt v�nd i samma riktning som den fr�mre foten som i sin tur alltid �r v�nd mot motst�ndaren. Denna pos medf�r att h�ften �r l�tt vriden mot den fr�mre foten (om motst�ndaren r�r p� sig s� bryr man sig dock inte om att r�tta till posen, utan startar troligtvis en hitosashi). Den bakre armens armb�ge pekar rakt ned i marken, och den bakre handen pekar rakt upp i luften. Den bakre handen visar j�mnt ovansidan av handen mot fienden.
Den fr�mre armens �verarm och underarm bilder r�tvinkel mot varandra, och den underarmen ligger parallellt med marken. Den fr�mre handen visar alltid ovansidan mot fienden, och dess pekfingerspets ska precis kunna snudda den bakrearmens armb�ge. T�nk er sedan att personen som antar denna pos �r en japansk Geisha (vitsminkad, kimono, hela k�ret) och s�tt sedan en solfj�der vardera hand s� kan ni nog f�rst� vart grundst�llningen f�tt sin inspiration ifr�n.

Kommentarer

Kommentera
Namn:G�st
Titel:
Kommentar:Powered by AkoComment 2.0!

Senast uppdaterad ( 2004-10-05 )
ONN Latest News
Mest l�sta
Popul�ra l�nkar
Donera till NoGo
Varf�r ska jag donera?
Top of Page
Baserad p� teknologi fr�n Mambo Open Source.
Ses (tyv�rr) b�st med Internet Explorer.
All information p� dessa sidor �r fiktiv.
NoGo Copyright © 1998 - 2015.