Detta �r en arkiverad version av nogo.se
   03 June 2015  
Startsida
Notiser
L�nkar
Skicka in material
Forum
Gamla NoGo
Nogo Wiki
Orbital News Network
- - - - - - -
Inspiration
Regler
Scenarion
Cybertech
Utrustning
Vapen
V�rld
�vrigt
Spelhj�lpmedel
Universalplattform 900 (UNIP900)
Skrivet av Markus Boman   
2006-02-12

Den skandinaviska Combat Platform 900, även kallad för universalplattform 900 är ett klassiskt bandfordon och en vidareutveckling av den gamla plattformen Hägglunds Combat Vehicle 90 fr�n slutet av förra �rhundradet. CP900 har ett n�got kortare chassi än sin föreg�ngare, effektivare kraftutväxling och förbättrad bepansring över vagnskroppen. Meningen med CP900 var att ta fram en modern variant av föreg�ngaren, att kunna använda när denna fasades ut p� grund av �lder. Det skulle emellertid visa sig vara sv�rare än vad man tidigare trott, att göra stridsfordon 90 och dess varianter omoderna. Än idag används föreg�ngaren CV90 i stor utsträckning och endast i vissa fall har den kommit att ersättas av efterföljaren CP900.

I grundutförande är 900-varianterna utrustade med ett litet torn, monterat över vagnkroppens bakre del. Detta är bestyckat med en 40 mm automatkanon av typen DO M/53 �Global�. Vagnen är även försedd med ett aktivt försvarssystem �VAADCOM�, innefattandes bland annat luft- s�väl som markradarsystem, IR- och laserstörningskomplex, multispektraldimma och automatiska rökrid�kastare. Ett externt st�lnätpansarsystem löper utefter vagnkroppens sidor och frontalparti. Detta bekämpar dock enbart RSV (CE) och ger +3 i skydd för denna typ av angrepp.

Ursprungsbeteckning: Combat Platform 900 (CP900)
Tillverkare: Joulianta
Ursprungs�r: 2046
Dimensioner (LxBxH): 5,8x3,0x2,0 m
Vikt: Cirka 20 ton
Motor: Bränsleceller
Hastighet: 90/45 km/h (väg/terräng)
Räckvidd: 400 km
Besättning: 2 man (Chef/Skytt, Förare)
Skydd (CE/KE):
 Torn front övre (SKY19/15), Torn front nedre (SKY21/15), Torn sida främre (SKY20/15), Torn sida bakre (SKY17/15), Torn bak (SKY17/15), Torn tak (SKY15/15), Skrov front övre (SKY22/18), Skrov front nedre (SKY19/15), Skrov sida främre (SKY19/15), Skrov sida bakre (SKY19/15), Skrov bak (SKY14/12), Skrov tak främre (SKY17/14), Skrov tak bakre (SKY14/14)
Utrustning: Eldledningssystem, Laseravst�ndsmätare, Passiv IR, positionsnavigeringssystem, Uppkoppling mot stridsledningssystemet Alrik, Rökkastare m.m
Aktivt försvarssystem (APS): �VAADCOM� med exempelvis luft/markradar, IR- och laserstörning, multispektraldimma, automatiska rökrid�kastare
Beväpning:
 1x40 mm automatkanon DO M/53 �Global�
 1x7,62 mm parallellmonterad kulspruta DO M/5B "Angelkill"
 1x12,7 mm takmonterad luftvärnskulspruta DO M/8B "Ultrakill" (tillval)
Passagerare/Last:
 Soldater och eller last. Även dragkapacitet p� upp till 76 ton (kräver specialanordningar)
Varianter: UNIP901 med försänkt överdel och stöd för externa anslutningsmoduler enligt Jouliantas modul-12 serie. GRKF903 som tungt granatkastarfordon komplett med artilleriradar, eldledningsdator och avfyrningspjäs. REKF905 som tungt rekognoseringsfordon med möjlighet till telekrigföring.
Funktionsvärden:
 Chockvärde: 15
 Antändningsvärde: 16
 Funktionskolumner: 6
 Antändningskolumner: 5

Automatkanoner

Kaliber

Räckvidder

MAG

EldH

OML

DO M/53 �Global�

40mmDO

80-1700-3500-4000

40

4/-/10

2

Kulsprutor

Kaliber

Räckvidder

MAG

EldH

OML

DO M/8B �Angelkill�

.50 BMG

25-250-450-1200

300

4/-/12

3

DO M/5B �Ultrakill�

7,62 mmN

25-250-500-900

250

4/-/16

2

Ammunition

Kaliber

Typ

[PEN]Skadeverkan

Sprängverkan

Splitterskada

M5340-162

40mmDO

APFSDS

[14]Ob2T6+1

-

-

M5340-125

40mmDO

HE (Spräng)

[8]Ob3T6-1

Ob2T6

-

Kommentarer

Kommentera
Namn:G�st
Titel:
Kommentar:Powered by AkoComment 2.0!

Senast uppdaterad ( 2006-02-13 )
ONN Latest News
Mest l�sta
Popul�ra l�nkar
Donera till NoGo
Varf�r ska jag donera?
Top of Page
Baserad p� teknologi fr�n Mambo Open Source.
Ses (tyv�rr) b�st med Internet Explorer.
All information p� dessa sidor �r fiktiv.
NoGo Copyright © 1998 - 2015.