Detta �r en arkiverad version av nogo.se
   03 June 2015  
Startsida
Notiser
L�nkar
Skicka in material
Forum
Gamla NoGo
Nogo Wiki
Orbital News Network
- - - - - - -
Inspiration
Regler
Scenarion
Cybertech
Utrustning
Vapen
V�rld
�vrigt
Spelhj�lpmedel
Radarst�rningskomplex "Teleguden"
Skrivet av Markus Boman   
2006-02-13

Ett radarstörningskomplex av ryskt ursprung som av skandinaviska soldater har f�tt det populära öknamnet �Teleguden�. Systemet är relativt enkelt och bygger p� i huvudsak redan för�ldrad teknik. Änd� har Teleguden kommit att innebära stora problem för flera av de skandinaviska gränsförbanden i Finland, liksom för kommandotrupper kring Sankt Petersburg. Det har även kommit rapporter om att Teleguden har lokaliserats hos den samiska motst�ndsrörelsen i norra Skandinavien. 

Systemet best�r av 4-6 bärbara "noder", vilka kopplas samman via datalänk. Därp� kan systemet ställas in för antingen "störning" eller "angrepp". Det förstnämnda läget innebär att komplexet kommer att avsöka terräng inom en radie av 6-8 kilometer i syfte att lokalisera eventuella fientliga markradarsystem. När en s�dan är lokaliserad, börjar "Teleguden" skicka iväg signaler som den fientliga radarenheten kan uppfatta som antingen större eller mindre trupprörelser, allt beroende p� dels hur m�nga noder som samverkar, samt även inställningen i dessa. Under denna procedur samverkar samtliga noder och "översvämmar" fienden med data som den tvingas bearbeta och analysera. I skydd av detta kan den egna gerillan eller krigsmakten sända ut sina trupper i terrängen, samtidigt som deras utslag p� radarn uppfattas som obetydliga i förh�llande till den information som kontinuerligt strömmar in fr�n "Teleguden".

Komplexets andra inställningsmöjlighet "angrepp", innebär att komplexet kan aktiveras p� kommando för att aktivt avsöka ett mindre näromr�de p� liknande sätt. Detta används främst vid överfall p� en i överlag tekniskt överlägsen motst�ndare, exempelvis en skandinavisk pansarkolonn. "Teleguden" kan här aktiveras p� en rad sätt, varav exempelvis direktkommando, timer eller rörelsedetektor. När komplexet ger utslag, innebär det att n�gon, alternativt flera av noderna har lokaliserat ett eller flera radarsystem hos den tänkta fienden. Detta innebär att noderna per automatik kommer att g� över till att börja störa ut dessa genom att överösa fienden med nonsensdata, vilket kan uppfattas hur som helst av den fientliga radarenheten. Vissa system brukar här aktivera en form av "filter", vilket innebär att även "äkta" radarutslag riskerar filtreras bort samtidigt. Andra, i regel äldre radarsystem tycks kunna tolka angreppen som att massiva trupprörelser p�g�r överallt i omgivningen.

 Vikt:

  • Enskild "nod" - 8,5 kg
  • Komplett system - 8,5x4 = 34 kg

 Maximalt effektivt avst�nd:

  • "Störning" - 5 km
  • "Angrepp" - 1-3 km

 Minsta effektiva avst�nd:

  • "Störning" - 3 km
  • "Angrepp" - 200 m

Kommentarer

Kommentera
Namn:G�st
Titel:
Kommentar:Powered by AkoComment 2.0!

Senast uppdaterad ( 2006-02-13 )
ONN Latest News
Mest l�sta
Popul�ra l�nkar
Donera till NoGo
Varf�r ska jag donera?
Top of Page
Baserad p� teknologi fr�n Mambo Open Source.
Ses (tyv�rr) b�st med Internet Explorer.
All information p� dessa sidor �r fiktiv.
NoGo Copyright © 1998 - 2015.