Detta �r en arkiverad version av nogo.se
   03 June 2015  
Startsida
Notiser
L�nkar
Skicka in material
Forum
Gamla NoGo
Nogo Wiki
Orbital News Network
- - - - - - -
Inspiration
Regler
Scenarion
Cybertech
Utrustning
Vapen
V�rld
�vrigt
Spelhj�lpmedel
Trainee Mission 3A: Discredit
Skrivet av Martin Fr�jdh   
2006-02-25
ParaMil Corporation
Doc# 2919315121
Classified
 
Sammanfattning
 Gruppen skall genomföra en insats mot en hackerorganisation iförda signum tillhörande ParaMil-konkurrent. Gruppen skall agera som medlemmar av nämnda konkurrent och hantera hackerorganisationen p� ett s�dant sätt att den har maximal sannolikhet att genomföra motaktioner efter insatsens avslut. Dessa motaktioner kommer att riktas mot nämnda konkurrent och därmed gynna ParaMil.
Klassificering
Taktisk insats, teknisk insats, bedrägeri, civilisthantering, förhör, reträtt.

Sv�righetsgrad
Medelsv�r

Tids�tg�ng
1h+

Träningsm�l
Att ge gruppen erfarenhet av samarbete. Att träna deras förm�ga till effektiva och snabba insatser. Att öva deras reaktionsförm�ga och möjlighet att hantera plötsligt inkommande kriser. Dessutom f�r de övning i att hantera civilister samt att arbeta undercover.

Uppdragsm�l
1) Maximera skadeverkan p� materiel och organisation
2) Bibeh�lla bedrägeri.
3) Undvika kontakt med lagförande myndighet.
4) Inga egna förluster accepteras.

Beskrivning
ParaMil vill smutskasta Nimrod lokalt. Gruppen skall därför iförda Nimrodutrustning göra en stöt mot det kända hackercaf�et Wireframed. Med detta tillslag hoppas ParaMil att Nimrod skall bli s� misskrediterade som möjligt, d� hackers gärna smutskastar sina fiender. Det är viktigt att gruppen tränger in snabbt i caf�et och ger sig p� den elektroniska utrustningen som finns i källaren. De f�r gärna vara v�ldsamma, även om de inte skall g� till överdrift. Givetvis skall de undanröja alla hot.

Tillslaget bör ske när det inte är alltför mycket människor p� haket, det vill säga i gryningen. Gruppen skall d� storma in, visa upp (förfalskade) Nimrodlegitimationer och hävda att de skall beslagta all datateknisk utrustning i lokalen av säkerhetsskäl, d� Nimrod känt sig hotade av caf�ets hackers. Sedan skall gruppen med största möjliga hastighet ta sig ner i källaren och stänga av utrustningen där, samt beslagta all lagringsh�rdvara. Resten skall de förstöra. Har de möjlighet bör de även visitera s� m�nga besökare som möjligt för att beslagta diskar och annan utrustning. Snabbhet är av högsta vikt, d� hackerna kan hinna gömma eller förstöra viktig information, samt d� polisen kan tänkas anlända. När uppdraget är slutfört skall gruppen ta till reträtt i sin Nimrodvan och skaka av sig eventuella förföljare. Därefter skall de ta sig till en mötesplats en bit utanför staden där de f�r byta utrustning och fordon. En extern chaufför tar över Nimrodbilen.

 

Bakgrundsbilaga A, hackerklubben Wireframed

 

Wireframed är en inneklubb bland Washingtons hackers, och den samlar alla sorters människor p� ett ställe. P� dagarna fungerar den som datasal och internetcaf�, d� b�de erfarna och icke-erfarna kommer dit och använder klubbens datakraft. Fram�t kvällen samlas alla hackerintresserade till fest- eller barkvällar, och p� natten är den ett tillh�ll för mindre nogräknade hackers och liknande. Klubben är organiserad lite som ett kollektiv, och har samlat resurser och kontakter för ett hundratals hackers. Hackers är oftast vana att agera p� egen hand, men p� Wireframed har man slagit sig samman för att ha r�d med dyrare utrustning och för att väga tyngre i den undre världen. Tack vare sin storlek tänker folk efter innan de br�kar med folk fr�n Wireframed.

 

Wireframed styrs främst av hackern Rodney, a.k.a. Redfox. Han är en tämligen �lderstigen hacker (45�r), som är nöjd med att vara administratör för klubben istället för att vara ute och hacka hela nätterna. Datorerna har han lämnat över till de yngre. Rodney älskar sin klubb som han ser som sitt livsverk, även om han var l�ngt i fr�n ensam att bygga upp den till dess nuvarande status.

 

Rodney har mellan ett tiotal och ett tjugotal anställda som städare, bartenders, tekniker, netrunners och vakter. Han sköter allt administrativt arbete själv. Han har sällan fast anställda utan hyr in lite d� och d�. Oftast betalar han vänner för att de skall sitta över natten och underh�lla serverhallen eller bevaka klubbens cyberrymd. Vakterna tillhör ett lokalt men professionellt gäng vid namn Raw Tech som har börjat hyra ut sina mannar för olika jobb. Klubben har mellan fyra och �tta vakter samtidigt, och Rodney behöver bara ringa ett telefonsamtal för att f� större delen av gänget att komma om det skulle vara kris. Det st�r till och med p� dekaler utanför klubben. Raw Techs affärsid� bygger p� att de hyr ut ett par stationära vakter och l�ter resten av gänget �rycka� ut i full styrka om n�got skulle krisa sig. Detta ger en ordentlig skrämselfaktor, d� Raw Tech är ett välutrustat gäng med drygt 120 krigföra medlemmar.

 

Wireframed är en mycket högteknologisk klubb. Den är fylld med sm� dataterminaler p� bord, väggar, i stolar etc, där man kan koppla in sig till det lokala nätverket, där folk spelar spel, tar sig vidare ut p� nätet, arbetar (programmerar etc.), diskuterar och även duellerar. I källaren finns en mycket värdefull serverhall värd n�gra miljon Euro, som bist�r klubben med datakraften.

 

Wireframed har ett splitternytt larmsystem. Klubben är dock mycket sällan stängd, vilket gör att större delarna av systemet är avstängt. Källardörren är larmad, och serverrummet likas�. Om n�got händer med dessa dörrar g�r ett tyst larm till Rodneys kontor och mobiltelefon, samt alla vakters telefoner. De f�r dessutom reda p� vad som hänt av larmsystemet. Serverhallen har dessutom temperaturlarm, kemikalielarm och sprängämneslarm. Det finns en panicbutton i Rodneys kontor som l�ser serverhallens rejäla st�ldörrar. Larmsystemet har även sensorer p� nätet, s� om n�gon försöker hacka systemet s� kopplas servrarna ur.

 


Spelledarinstruktioner

Detta uppdrag kan spelas som ett verkligt uppdrag för trainees i ParaMil eller som ett simulatoruppdrag. Man kan lätt byta ut företaget mot ett annat företag om man s� vill. Konceptet är enkelt att överföra.

Spelledaren bör tänka över hur gästerna p� caf�et kommer att reagera, om de är fientliga eller samarbetsvilliga, samt vilken taktik vakterna använder för att försvara sig. Om rollpersonerna dröjer för länge kommer de att riskera att belägras av en överlägsen styrka Raw Tech-medlemmar, vilket kan ge ett otrevligt slut för rollpersonerna.

Typisk Raw Tech vakt.

STY 14, T�L 12, RÖR 11, PER 10, PSY 10, VIL 12, BIL 9, SYN 11, HÖR 11.

Chock 12, UK 6, Cool 12, TO 45, FF 8, BF 13.

Färdigheter: Pistol 12, Gevär 11, Stridsvana 11, Kniv 13.

Pansar: Euro Products SBV, SKY 7, TO �5, Halvstelt.

Vapen: FWD Hyperdrive, Kal20, H: 5-10-25-50, S: 5-20-60-120, EAB 7, EldH 4/3/6, Rek 2, ammoräknare, lasersikte, 1x12 H [3]Ob7T6, [1]Ob4T6+3, [0]Ob2T6+1, [0]Ob1T6+3. 1x12 S [6]Ob6T6, [5]Ob4T6+3, [3]Ob3t6+3m [1]Ob3T6.

Glock 64, 11mm/c, 5-35-70-140, M:18, EAB 12, EldH: 4/3/-, Rek 2, ELPRT. 2x18 Helmantlad [6]Ob4T6+2. Kniv H Ob1T6+1.

Kommentarer

Kommentera
Namn:G�st
Titel:
Kommentar:Powered by AkoComment 2.0!

Senast uppdaterad ( 2006-02-25 )
ONN Latest News
Mest l�sta
Popul�ra l�nkar
Donera till NoGo
Varf�r ska jag donera?
Top of Page
Baserad p� teknologi fr�n Mambo Open Source.
Ses (tyv�rr) b�st med Internet Explorer.
All information p� dessa sidor �r fiktiv.
NoGo Copyright © 1998 - 2015.