Detta �r en arkiverad version av nogo.se
   03 June 2015  
Startsida
Notiser
L�nkar
Skicka in material
Forum
Gamla NoGo
Nogo Wiki
Orbital News Network
- - - - - - -
Inspiration
Regler
Scenarion
Cybertech
Utrustning
Vapen
V�rld
�vrigt
Spelhj�lpmedel
�vervakningsmyndigheten
Bidrag fr�n Robin P. Liljenberg   
2006-03-08
Övervakningsmyndigheten är Storbritanniens myndighet för övervakning och kontroll över folket. De har en avdelning i varje större stad och överser all information fr�n TransNet och de statliga övervakningskamerorna. Vanligtvis använder sig Övervakningsmyndigheten av en huvuddator som samlar in all information som sänds fr�n TransNet, övervakningskameror och tullar (främst i London).

Övervakningsmyndigheten samarbetar med polisväsendet och Secret Service (underrättelsetjänsten).

TransNet

Alla civila och statliga fordon (markfordon och flygfordon) är uppkopplade till TransNet och avger ständigt signaler s� att Övervakningsmyndigheten har information om dess position. Detta gör det möjligt att snabbt identifiera fordonets ägare om det till exempel varit med vid en olycka, trotsat hastighetsgränsen p� vägar eller tagit sig mellan olika stadsdelar (i London). Genom TransNet kan Övervakningsmyndigheten sätta sp�rning p� ett visst fordon och f� information om dess färd genom staden (se exakt var fordonet stannat och vilka vägar det tagit). Vissa fordon i de sämre stadsdelarna saknar TransNet-uppkoppling (antingen p.g.a. att de är omoderna eller för att man tagit bort funktionen illegalt). Ett modernt civilfordon kopplar automatiskt upp sig till TransNet och uppkopplingen g�r d� inte att stänga av (om man inte besitter speciella kunskaper).  

Megaföretagen lyder inte under statens vanliga regler och har en slags diplomatisk immunitet som ger dem möjlighet att själva välja om de ska vara uppkopplade till TransNet eller inte.

Övervakningskameror

Övervakningskamerorna används för att h�lla kontroll över städernas befolkning och övervakar viktiga platser (ofta platser där människor passerar ofta) och viktiga byggnader (t.ex. tunnelbanestationer och statliga byggnader). Övervakningskamerorna är vanligare i städernas finare stadsdelar (där den rikare stadsbefolkningen bor och de viktigaste byggnaderna finns) men finns alltid p� viktigare platser ute i de sämre stadsdelarna (t.ex. utanför polisstationer som ofta är m�l för IRA:s attentat). 

Genom m�ligenkänningsprogram kan Övervakningsmyndigheten söka efter specifika personer eller objekt. Huvuddatorn kan d� identifiera dessa ifall de filmas av en övervakningskamera. Det är vanligt att eftersökta personer sp�ras upp p� detta sätt. Den stora mängden information som huvuddatorn hela tiden mottar fr�n stadens övervakningskameror innebär ofta en viss fördröjning innan ett eftersökt m�l identifieras och Övervakningsmyndighetens anställda informeras.

Tullar

Tullar med krav p� passertillst�nd och ofta tullvakter med automatkarbiner registrerar ständigt de som passerar städernas tullar. Informationen skickas till Övervakningsmyndigheten som p� s� sätt kan registrera i vilka omr�den som privatpersoner vanligtvis befinner sig i. För huvudstaden London är det vissa stadsdelar som kräver speciella tillst�nd för att privatpersoner ska f� tillg�ng till dem; dessa inkluderas av affärsdistriktet Docklands, nöjesdistriktet vid Oxford Street och de centrala delarna kring Parlamentet och Westminster. Tills dessa omr�den krävs det specialtillst�nd som vanligtvis enbart ges till tjänstemän, de förmögna inv�narna och företagen. Privatpersoner kan ansöka om temporära tillst�nd med skiftande väntetid (byr�kratin i Storbritannien är kända för att ta tid p� sig).

Resultatet av tullarna är att man inte kan ta sig mellan Londons olika stadsdelar utan att bli registrerad. Vid bruk av tunnelbana registreras man när man ska g� in eller ut ur tunnelbanorna och har man inte rätt passertillst�nd kan man inte lämna tunnelbanestationen (som dessutom kontrolleras av beväpnade vakter som scannar alla som g�r in eller ut och dessutom visiterar individer som de finner suspekta). I de centrala stadsdelarna är säkerheten rigorös medan de sämre stadsdelarnas inv�nare ofta bara kan �ka mellan stadsdelarna fr�n t�g som g�r fr�n stadsdelens huvudstation (där vakter beväpnade med k-pistar patrullerar och kollar upp dem som vill lämna stadsdelen).

Megaföretagen registreras ofta enbart i företagets namn vilket gör det möjligt för företagsanställda att passera tullarna utan att identifieras, scannas eller visiteras.

Kommentarer
Paradoxalt undflyende stat?
Skrivet av herrquisling den 2006-05-26 11:12:13
Det �r alltid lovv�rt att ge sig p� att beskriva hur �vervakning av alla de slag sk�ts - av n�gon anledning tycks rollpersoner alltid vara mycket intresserade av s�dant. Det �r intressant att du tycks v�lja synlig bev�pnad bevakning i stor utstr�ckning, det g�r att den brittiska staten framst�r som mer totalit�r �n andra system, som det kontinentala d�r jag inbillar mig att vakter och vapen finns men inte syns.  
 
Fr�gan �r dock varf�r den mycket starka brittiska staten, som jag uppfattar som i det n�rmaste unik bland N2-staterna, agerar s� undflyende g�llande �vervakningen av MNC:s? Det kan finnas t�nkbara f�rklaring, inklusive att MNC:S i sj�lva verket bevakas av MI-sektioner och ev. undflyendehet �r till f�r att skapa goodwill �t staten, men kanske hade du andra tankar?

Kommentera
Namn:G�st
Titel:
Kommentar:Powered by AkoComment 2.0!

ONN Latest News
Mest l�sta
Popul�ra l�nkar
Donera till NoGo
Varf�r ska jag donera?
Top of Page
Baserad p� teknologi fr�n Mambo Open Source.
Ses (tyv�rr) b�st med Internet Explorer.
All information p� dessa sidor �r fiktiv.
NoGo Copyright © 1998 - 2015.