Detta �r en arkiverad version av nogo.se
   03 June 2015  
Startsida
Notiser
L�nkar
Skicka in material
Forum
Gamla NoGo
Nogo Wiki
Orbital News Network
- - - - - - -
Inspiration
Regler
Scenarion
Cybertech
Utrustning
Vapen
V�rld
�vrigt
Spelhj�lpmedel
Seretechaff�ren
Bidrag fr�n Andreas Eriksson   
2006-06-03

Seretechaffären är ett urval av urklipp fr�n nyhetstjänsten Channel 42 som behandlar ämnet ett antal fall relaterade till Seretechs utnyttjande av företagssoldater. 

Detta är baserat p� en N2-kampanj där rollpersonerna arbetade som säkerhetsvakter med militär bakgrund. Världsbilden är moddad till att bli mer nära v�r egen verklighet och företagssoldater har just börjat uppmärksammas som ett problem i media...

Channel 42 Newsletter 590628


Seretechs säkerhetsavdelning i eldstrid i centrala Le Havre ig�r kväll.
I g�r kväll sköts en man till döds och en s�rades sv�rt när anställda vid mjukvaruföretaget Seretechs säkerhetsavdelning ingrepp mot tv� inbrottstjuvar p� bar gärning i en av företagets anställdas bostäder. Säkerhetspersonalen befann sig enligt polisen p� platsen för att kontrollera lägenheten eftersom den anställde inte hörts av och man tidigare drabbats av ett självmord inom företaget.
V�r utsände reporter Anni Lemon rapporterar fr�n platsen: Jag st�r i ett hyresomr�de i centrala Le Havre. Det är nyrenoverade byggnader och lägenheterna kostar den som önskar bo här uppemot 75.000 Euro. Nu har lugnet dock störts för de boende i den annars s� fridfulla stadsdelen. När jag tittar upp mot den lägenhet där skottdramat började under g�rdagen ser jag trasiga fönster och en l�ng rad kulh�l; totalt 18 stycken, i balkongräcket och väggen bredvid. Fr�n balkongen p� tredje v�ningen är det ett fall p� nära sex meter, men det hindrade varken inbrottstjuvarna eller Seretechs säkerhetspersonal som kastade sig ned och fortsatte skjutandet nere p� g�rden. Vid husets kortsida finns ett flertal kulh�l i väggen. En gatlykta är sönderskjuten och gungorna i lekparken har träffats av flera skott. Marken är röd av blod som ocks� har stänkt upp p� den vita putsen. För de boende här blir tillvaron aldrig sig lik igen.
Anni Lemon rapporterade direkt fr�n Le Havre.

Vi har sökt Seretechs VD Emanuel Pern för en kommentar men han avböjer med hänsyn till den p�g�ende utredningen. S�här säger inspektör Gol�:
- V�r bedömning är att Seresecs ingripande l�g inom deras befogenheter. B�de den avlidne och den gripne var beväpnade och det är v�r bedömning att det mesta av skadorna orsakats av eldgivning fr�n deras vapen.
�klagarmyndigheten att man börjat titta p� fallet men ännu inte bestämt om man ska väcka �tal eftersom det inte är klargjort hur skottlossningen börjat. Marc Trebujö är Channel 43:s expert p� företagsrätt:
Hur l�ngt sträcker sig egentligen företagens befogenheter?
Ja, nu ska vi ju ha klart för oss att denna typ av väpnade insatser visserligen blivit vanligare under de senaste 20 �ren, men att det änd� knappast händer särskilt ofta att säkerhetspersonal fr�n n�got företag vidtar denna typ av �externa säkerhets�tgärder�.
Men har de verkligen rätt att skjuta och döda människor som de bedömer hotar deras företagssäkerhet? Vad räknas d� som ett hot?
Ja, i det här fallet har man ju tydligen �kt för att undersöka ett misstänkt självmord. Det framg�r inte var den anställde man sökte finns nu, kanske var de omtalade inbrottstjuvarna dennes mördare, men det vet vi ej. Om s� var fallet s� ligger det inom deras befogenheter att gripa männen.
Men de sköt dem ju!
Ja, nu ska du veta att den typ av säkerhetspersonal som de stora företagen anställer...
Seretech är en underleverantör till Joulianta.
�den typen av personal rekryteras ofta fr�n militären. De är allts� experter p� vapen, ja, p� att döda helt enkelt. Därför svarar man ofta p� hotbilder p� ett sätt som vi upplever som överdrivet aggressivt.
Men har de rätt till det?
Ja och nej. De har liksom polisen inte rätt att använda mer v�ld än nöden kräver, men hittills har domstolarna oftast dömt i företagens favör. Dock är det oftast s� att man vidtar �tgärder p� företagets omr�de. När man gör ingripanden av denna typ s� st�r det oftast klart att det varit befogat.
Men här har man ju skjutit tv� män i ett bostadsomr�de!?
Ja. Det är dock s� att de var i eller i anslutning till den anställdes lägenhet och de agerade i hans ställe, s� att säga, för att bevaka hans rättigheter.
Till sist, för mindre än en timme sedan gjorde personal fr�n Seretech ett tillslag mot tv� rum p� hotell Globe. Är inte detta polisens uppgift?
Jo, det är det. Man behöver polisens tillst�nd för att aktivt agera p� det sättet.
Vad görs för att förhindra att s�dana här halvmilitära företagsstyrkor överskrider sina befogenheter?
Polisens företagsavdelning arbetar särskilt med att undersöka företagens tillvägag�ngssätt.
Tack Marc Trebujö.

Channel 42 Newsletter 590703


Spionage mot skandaldrabbade Seretech. Säkerhetspersonal skjuten av de egna. Andra läckan p� tv� m�nader.
Mjukvaruföretaget Seretech erkänner för Channel 42�s reporter Anni Lemon att man haft ännu en läcka p� säkerhetsavdelningen. I slutet av maj uppdagades det att personal p� säkerhetsavdelningen s�lt hemligstämplad information till högstbjudande. För tv� dagar sedan uppges tv� anställda vid Seresec, den paramilitära säkerhetsstyrkan som bevakar Seretechs intressen, ha skjutits till döds och ytterligare tv� jagas nu av företaget och InterPol.
Det blir vanligare och vanligare att de stora företagen r�kar ut för informationsstöld och sabotage. Vid ett flertal tillfällen har andra företag visat sig ligga bakom, men de allra flesta förblir ouppklarade. Officiellt. I v�r artikelserie om de nya militära företagsstyrkorna ska vi idag granska företagens agerande utifr�n händelserna p� Seretech under de g�ngna dagarna.

En säker källa vid franska polisen har berättat för Channel 42 om vad som skett.
Vi fick ett larm om tv� fordon som färdades i hög hastighet p� motorvägen öster om Le Havre. De var ej uppkopplade mot vägnätet.
Varifr�n kom larmet?
Fr�n en passerande bilist.
Vid vilken tid p� dygnet var detta?
Mitt i natten, strax efter 0300 p� morgonen. Vi skickade en bil fr�n Le Havre och när vi kom till platsen fann vi de tv� misstänkta fordonen vid sidan av vägen.
Befann sig n�gon p� platsen?
Ja. Personal fr�n Seresec. Detta visste vi inte d�, utan vi s�g bara fyra beväpnade män, varav en uppenbart skottskadade. De lade ned sina vapen och lydde v�ra instruktioner.
Ingen gjorde motst�nd?
Nej.
Fanns det ingen mer p� platsen?
Jo, en femte man. Vi fann honom liggande i vägkanten, död, skjuten med ett flertal skott.
Kunde ni identifiera honom?
Ja, med hjälp av de Seresec-personalen och Joulianta. Han var ocks� anställd vid Seresec.
Vad gav man för förklaring fr�n Seresecs sida?
Att man jagat honom och att man skjutit verkanseld som svar p� beskjutning fr�n dennes sida.
Vad var anledningen till att man jagat honom?
Att han varit delaktig i mord och mordförsök p� anställda vid företaget.
Man misstänkte honom för detta?
Nja, man var nog ganska säkra?
Ganska säkra? M�ste inte en anklagelse prövas i domstol?
Jo, egentligen.
Nu har de ansvariga f�tt betald semester och ej kunnat n�s för en kommentar, men det rör sig enligt säkra källor om samma män som sköt ihjäl en inbrottstjuv för fyra dagar sedan i Le Havre.
Det stämmer.
Och de kommer inte att straffas för detta?
�klagare kommer att avgöra om de agerat rätt.
Tror du att de kommer att fällas?
Nej, det tror jag inte.

Channel 42�s expert p� företagsrätt, Marc Trebujö, kommenterar intervjun.
Jag tror att vi bara ser början p� v�ldet fr�n företagens sida. Polisen st�r ofta oförmögen att gripa in mot denna typ av v�ld mellan militära styrkor, man har helt enkelt inte tillräckliga resurser. InterPol kan visserligen gripa in, men de har ocks� begränsade resurser och det krävs en del byr�krati för att de ska rycka ut. Därför har företagen drivit - och f�tt igenom - en slags �vilda western�-policy. Det innebär att deras säkerhetspersonal för en slags sheriffbefogenheter, de kan agera utan restriktioner inom sitt omr�de. Polisen är oftast glada att se att företagen sköter sina egna angelägenheter. Jag skulle dock vilja varan för den här utvecklingen. Som ett skräckexempel vill jag visa p� en serie fr�n 1990-talet, �Judge Dredd�, som handlar om en slags framtid där mordiska galningar är poliser och agerar domare, jury och bödel - snart är vi där om vi inte skärper lagstiftningen.

Personal fr�n Seretech ryckte allts� ut d� larm gick om att en anställd skjutits av en annan. Troligen för att denna upptäckt spionage. Fortfarande saknas tv� män och vilka hemligheter de f�tt med sig eller vem de arbetat för vill man inte kommentera. Vi fr�gade Seretechs VD Emanuel Pern vad man tänkte göra om man fick reda p� vem som l�g bakom. Han avböjde dock att svara. Vi fr�gade d� om det kunde bli aktuellt att man gick till anfall med sina militära styrkor och fick samma svar, �Inga kommentarer�. Fr�n InterPol säger man att man är inkopplade p� fallet och att man kommer att väcka �tal om man lyckas sp�ra den stulna informationen. Man kommer inte att �g� till anfall�. S�, än s� länge kan de som bor invid företagens kontor känna sig säkra, inga raketer kommer att regna över er, inga kulor att splittra era fönster, men som företagsexperten Marc Trebujö säger: �Snart är vi där�. Anni Lemon för Channel 42.

Channel 42 Newsletter 590710


Den senaste tidens v�ldsamheter kring företaget Seretech kulminerade ig�r kväll med ännu ett explosivt attentat mot företagets VD Emanuel Pern.
Mjukvaruföretaget Seretech har drabbats av en serie attentat där man b�de stulit information och dödat anställda. Det är ännu okänt vem eller vilka som ligger bakom d�den, men det spekuleras i att det rör sig om en aggressiv tillväxttaktik fr�n n�got av de rivaliserande företagen. VD Emanuel Pern befann sig under särskilt skydd d� han tidigare utsatts för tre mordförsök, bland annat i direktsändning i Channel 43. Sent p� kvällen 9/07 exploderade dock en bomb eller en granat och beväpnade män stormade in i hans hem.
Det hela avlöpte dock inte som angriparna hade tänkt sig. Enligt polisen fanns fyra sk. företagssoldater i byggnaden, och dessa lyckades efter att en av dem s�rats skada eller döda flera av angriparna. De resterande tog till flykten när polisen anlände till platsen. Polisen vill inte berätta vilka de gripna männen är, eller om de har samröre med de män som tidigare gripits i samband med attentat mot Seretech. Man säger sig dock ha gott hopp om att reda ut alla samband och ställa de skyldiga inför rätta.

Anni Lemon här p� Channel 43 har vid ett flertal tillfällen träffat männen p� Seresec, Seretechs säkerhetsavdelning. Hon kommenterar händelsen s�här:
Det verkar som de vilka nu för krig mot Seretech inte inser att de st�r inför ett aktivt försvar, kapabelt att ta till extrema v�ldsniv�er inför ett hot. Seretech och deras moderföretag, Joulianta Inc., har introducerat ett nytt vapen - företagssoldaten. Dessa män rekryteras fr�n olika beväpnade elitförband runtom i världen och förs sedan samman för att aktivt bevaka företagens intressen, ett slags privatarme helt enkelt.

Marc Trebujö, Channel 43s expert p� företagsrätt, kommenterar:
Det är nu ett faktum att vi st�r inför en ny kapprustning, ett nytt kallt krig, men denna g�ng är parterna icke suveräna nationer och motiven inte ideologier, det är inte en folkets kamp. Denna g�ng är det de multinationella företagen som bevakar sina intressen - och läger sig i andras - p� samma sätt som supermakterna än g�ng gjorde. Vi tror oss ha sett ett krig nu, men jag tror att det bara är en droppe i havet. Det r�der ingen tvekan om att aggressorn i fallet med Seretech är ett annat företag. Bakom Seretech st�r kanske den största supermakten som finns kvar idag, Joulianta. Vi kan nog förvänta oss en stark reaktion, och det snart.

Vi har försökt n� de inblandade för en kommentar, men b�de VD Emanuel Pern och personalen p� Seresec har flyttats till annan ort enligt Jouliantas presschef. Man vill inte svara p� n�gra fr�gor och r�der oss att inte spekulera för mycket i tidningarna.

Channel 42 Newsletter 590719


Seretechs VD till Channel 42: 'Vi tänker sl�ss för v�r rätt att försvara privat egendom.'
Mjukvaruföretaget Seretech har använt sig av "James Bond"-liknande agenter för att försvara sig mot företagsspionage och sabotage. Nu har en högt uppsatt tjänsteman inom EU uttalat sig och sagt att man tänker lägga fram ett förslag om ett förbud mot den typen av aktiviteter. Seretechs VD säger dock att man kommer att ta rättslig strid för detta. Samtidigt förbereder sig jätten Jouliantas advokater för att drabba samman med EUs jurister, en konflikt som kommer höras i världens fyra hörn. Och ovanför.

Ig�r medverkade fyra sk företagssoldater i Bitter Lemon Show där de försvarade sin egen existens. Idag medelas att de omplacerats till andra tjänster inom Joulianta-koncernen. Morn Hyland, talesman för styrelsen, säger att omplaceringen inte beror p� den uppmärksamhet de f�tt i media, men Channel 42s expert p� företagsrätt, Marc Trebujö, är av en annan �sikt:
Det är uppenbart att man drar in dem för att de är brända, brända som agenter för att deras identiteter är kända. De används inte i förebyggande syfte, de har inga uniformer eller sirener som varnar och skrämmer, nej, de sätts in som mördare, för att för evigt eliminera hotet mot företagets intressen. Det är mord, de är mördare, och vad duger en mördare till om alla vet vem han är?

Notiser


Företagssoldat mördad p� Space Station.
Joulianta: 'Han var p� semester.'
Natten till idag mördades 33-�rige Eliah Malone p� rymdstationen Space Station. Detta är det första mordet som inträffat p� en rymdfärja som inte orsakats av den sk. rymdsjukan (spacius crazius) och myndigheterna har uttryckt sin oro över det inträffade. Mannen som mördades var en av de fyra omskrivna företagssoldaterna som varit inblandade i en rad skandaler kring företaget Seretech under de senaste veckorna. Jouliantas pressombud säger dock till Ch42 att mannen var p� semester och att hans död inte haft n�got med hans ställning i företaget att göra. Den skyldige har enligt uppgift redan gripits.
CH42

I rymden kan ingen höra dig skrika!!!
Det var ingen som hörde 33-�rige Eliah skrika när han fick magen uppsprättad p� den olycksdrabbade Space Station d� han befann sig p� semester undan sitt liv som professionell mördare. Enligt uppgift var han p� väg till den exklusiva semesterorten Red Sands p� Mars d� hans liv s� olyckligt ändades. Hans mördare stängde in honom i en korridor med magen uppskuren och pumpade därefter ut luften s� att ett vakuum sög ut b�de tarmar och ögon. Marco Bastian, 32, är nästkusin till Eliah Malone: Han var en s� vänlig man, inte förtjänade han att d� s� fruktansvärt. Han skulle aldrig ha kunnat skada en fluga. Allt han ville var att sitta hemma med sina datorer. Han hade inte ens haft ett fysiskt förh�llande. Tragiskt allts�, att dö oskuld i rymden.
CH42 Gossip

Terrorister hotade spränga MarsTown. Hjälteinsats räddade 60.000 liv.
Under natten till g�rdagen attackerades Marstown, Jouliantas koloni p� Mars, av beväpnade terrorister tillhörande organisationen MarsLib, vars m�l är att frigöra populationen fr�n Jouliantas inflytande, bl.a. genom att konfiskera gruvindustrierna och inrätta ett Mars-parlament. MarsLib har tidigare legat bakom sprängningarna av tv� kärnreaktorer p� Mars och ett flertal upplopp. G�rdagens händelser inleddes med att soltuberna som lyser upp den 45 kvadratkilometer stora centralgrottan slocknade varp� panik utbröt. Drygt 2000 människor rasade genom MarsTown och lynchstämning r�dde. Terroristerna utnyttjade paniken för att attackera polisstationen och det centrala kontrolltornet där man planerade att spränga bomber för att ödelägga hela kolonin. Hela situationen räddades dock av Jouliantas insatsstyrka under ledning av Klaus Hansen, Heinz Knacker och Louie Enrice som befann sig p� Mars just för att avstyra det enligt Jouliantas talesmän väntade angreppet. De är redan p� väg tillbaka till Jorden och väntas hyllas som hjältar när de �tervänder.
CH42

�rets sexförh�llande: Anni Lemon och Heinz Knacker.
Heinz Knacker, en av MarsTown-hjältarna och huvudpersonen i den fyrklöver som utpekats som megaföretaget Jouliantas elitstyrka har haft ett sexuellt förh�llande med stjärnreportern Anni Lemon. Det här berättar Peter Scheffka, tidigare anställd vid Seretech, för oss p� Gossip. De har träffats vid ett flertal tillfällen, b�de p� jobbet och privat. Vid ett tillfälle kom Anni ensam hem till Knackers lägenhet. Efter�t klagade flera grannar till ordningspolisen p g a allt oljud de förde.
CH42 Gossip

Tysk mästerskapsmedaljör i dödsskjutning p� brittiskt varuhus.
Tyske elitgymnasten Klaus Hansen ska ha skjutit tv� människor till döds i Storbritannien för tre veckor sedan. Detta var p� ett stort varuhus i centrala London. De b�da döda var en MI5-agent och en ung kvinna som handlade underkläder till sitt bröllop. Joulianta förnekar detta och säger att brittiska myndigheter beg�tt ett misstag. Klaus Hansen, tidigare anställd vid SereSec, har nu semester fr�n sitt jobb som företagssoldat. Marc Trebujö, Channel 42s expert p� företagsrätt kommenterar händelsen:
Mr Hansen är en känd yrkesmördare. Det är uppenbart att han skickats för att döda n�gon, möjligen kvinnan han sköt, och han tvekade som vi f�tt höra inte att döda statliga agenter för att n� sitt offer. Det är löjeväckande att brittiska myndigheter är de enda som hittills reagerat p� företagens brott mot samhället och individerna. Mr Hansen har redan deltagit i morden p� ett halvdussin Eu-medborgare utan att n�gra myndigheter ingripit. Fy fan!
CH42

Marstown-hjältarna �tervänder till Jorden.
Välkomstmiddagen hölls p� Le Hoteleux Des Grandes Pari� efter att hjältarna mottagit sin belöning fr�n företaget. Anni Lemon var som enda reporter närvarande vid den stora hyllningsmiddagen. Endast Jouliantas anställda var inbjudna, och d� först�s bara de riktiga celebriteterna. Inga av styrelsemedlemmarna var närvarande, men vid hjältarnas bord satt förutom Anni Lemon ocks� deras gamle chef, Emanuel Pern, som dock drog sig tillbaka tidigt, och sergeant Sean Francis som spelat en stor roll i �terupprättandet av ordningen i MarsTown. Efter middagen bjöds p� dyra champagner och ett tal av Heinz Knacker som här �terges i sin helhet:
Vi var tvungna att skjuta n�gra skurkar, men det var det värt. Tack.
I övermorgon h�lls den stora Channel 42 - galan där de tre hjältarna kommer att f� mottaga priset som �rets Mediapersonligheter. Missa inte det.
CH42

Ordningen �terställd i MarsTown.
Situationen har lugnat ned sig n�got i Marstown. Fortfarande finns den tungt beväpnade insatsstyrkan kvar, men man spelar enbart en fredsbevarande roll. Polischefen, InspektörTadley, säger till Channel 42: Jag är glad att situationen kunde lösas s� smidigt utan förlust av oskyldiga liv. En slags lokal styrelse med representanter fr�n b�de befolkningen har inrättats i hopp om att kunna undvika fortsatta konflikter.
CH42

Företagsdiktatur mördar civila
Marc Trebujö, ledande expert p� företagsrätt i EU, säger till Channel 42 att han tagit del av en hemligstämplad rapport som visar att 123 civila mördades av Joulianta under �terställandet av ordningen i MarsTown. Marc Trebujö hävdar att terroristerna och upploppen var fredliga demonstranter som ville införa demokrati i MarsTown - en självklar rättighet enligt honom - men som d� utsattes för brutala repressalier fr�n en hemlig militär styrka fr�n Phobos som brutit mot den internationella konventionen som förbjuder vapen inom de koloniserade delarna av solsystemet. Joulianta har valt att inte kommentera uppgifterna att säger att man finner s�dana p�st�enden vara en sjuk hjärnas fantasier.
CH42

MarsTown-hjältarna mördade
P� väg till Channel 42 -galan exploderade en bomb i Heinz Knackers och Louie Enrices taxi som totalförstördes. Samtidigt omkom Klaus Hansen i en anlagd brand p�
Le Hoteleux Des Grandes Pari�. Samtidigt som nationer sörjer dessa hjältar s� säger Marc Trebujö: I kväll kan vi alla dra en lättnadens suck, vi vet i v�ra hjärtan att rättvisa är skipad.
CH42

Min vilda natt med en yrkesmördare
Belinda Miles berättar för Gossips reporter Samantha Babe om sin träff med mördade yrkesmilitären och MarsTown-hjälten Heinz Knacker.
Hur träffades ni?
P� hyllningsmiddagen p� Le Hoteleux Des Grandes Pari. Efter själva middagen d� alla gick runt � minglade kom han fram och bjöd p� en massa drinkar.
Var han trevlig?
�h, ja, han var s� charmant och sade en massa snälla saker. Ja, du vet, typ �mitt kanontorn vill skjuta salut för dig, smulan� och s�nt
S� romantiskt. Berätta vad som hände sedan.
Jo, vi gick upp till hans rum och plötsligt när vi kommit innanför dörren tog n�gon strypgrepp p� mig och stoppade in en trasa i munnen p� mig
S�g du vem det var?
Nej.
Kan det ha haft samband med att han senare mördades?
Vet inte. Men det var jättehemskt!
Och sedan?
Jag tror att de pratade och han jag inte s�g stängde in mig i badrummet efter att ha bundit mig med n�gra remmar. Sedan fick jag ligga där hela natten
Och vad hände p� morgonen?
Knacker kom in och urinerade. Sedan drog han tag i mig och skrek en massa som jag inte förstod. Jag lyckades slita mig och sprang därifr�n.
M�nga läsare undrar säkert varför du inte g�tt till polisen
Och anklaga en hjälte? Nej. Dessutom var han ju snäll mot mig innan�
CH42 Gossip

Kommentarer
min text ovan...
Skrivet av herrquisling den 2006-06-03 08:04:05
...har ett par �r p� nacken, vill jag till�gga. Samtliga texter skrevs till spelarna i spelgruppen under kampanjen, s� de skrevs inte f�r publikation. Men f�rhoppningsvis kan de tj�na som inspiration.

Kommentera
Namn:G�st
Titel:
Kommentar:Powered by AkoComment 2.0!

ONN Latest News
Mest l�sta
Popul�ra l�nkar
Donera till NoGo
Varf�r ska jag donera?
Top of Page
Baserad p� teknologi fr�n Mambo Open Source.
Ses (tyv�rr) b�st med Internet Explorer.
All information p� dessa sidor �r fiktiv.
NoGo Copyright © 1998 - 2015.