Detta �r en arkiverad version av nogo.se
   03 June 2015  
Startsida
Notiser
L�nkar
Skicka in material
Forum
Gamla NoGo
Nogo Wiki
Orbital News Network
- - - - - - -
Inspiration
Regler
Scenarion
Cybertech
Utrustning
Vapen
V�rld
�vrigt
Spelhj�lpmedel
CySLiG
Skrivet av RipperDoc   
2004-10-05
CySLiG �r en fruktad hackerorganisation med oanade resurser och en �nskan att g�ra N�tet helt fritt. Artikeln inneh�ller beskrivning av organisationen, n�gra medlemmar samt ett par �ventyrsuppslag.

CySLiG - LiBeR8 < NET

Organisationstyp:
Hacking.
Antal medlemmar: ca 200 st.
Antal sympatis�rer: ca 70000 st.
Medlemmars k�n: 60% m�n, 40% kvinnor
Medlemmarnas �lder: 15-40 �r.
Medlemmarnas utseende: Mycket blandat. De f�taliga medlemmarna i organisationen anser sig ofta vara mycket f�rmer �n vanliga hackers och kl�r sig ofta i mycket dyra och fantasifulla kreationer. V�rt att p�peka �r dock att de flesta medlemmarna inte �ver huvud taget r�r sig ute, vilket g�r kl�dvalet �verfl�digt. Medlemmar (och sympatis�rers) virtuella alter ego �r �n mer fantasirika, och varierar fr�n talande muttrar och traditionella drakar, kretskort och karikatyrer av k�nda m�nniskor, etc.
H�gkvarter/huvudort: cyslig.org och alla dess n�tverk. Rent geografiskt finns det inget egentligt h�gkvarter, men de flesta medlemmarna �r bosatta i Brunei, tack vare dess "sn�lla" datalagstiftning och billiga ink�psm�jligheter.
Andra filialer: Otaliga dom�ner �ver N�tet. Ingen vet hur stor kontroll de har, men man misst�nker att den �r enorm, �tminstone teoretiskt. Finns inga vanliga filialer, alla agerar f�r sig sj�lva.
Omr�de: De anser sig ha r�tten att g�ra som de vill med hela N�tet. Geografiskt har de inga omr�deskrav, f�rutom medlemmarnas privata omr�den.
Organisation: CySLiG har en celliknande organisation. De 200 medlemmarna k�nner varandra, men de har bara samr�re med ett f�tal andra medlemmar. M�nga sympatis�rer �r indelade i celler, d�r de har kontakt med ett f�tal "mentorer" upp�t i graderna, samt sj�lva fungerar som mentorer f�r "l�gre" sympatis�rer. De allra h�gsta mentorerna har i sin tur kontakt med medlemmarna. Ens "karri�rm�jligheter" inom organisationen �r helt baserade p� hur skicklig hacker man �r. Ens karakt�r eller klasstillh�righet har till exempel mycket lite att g�ra med saken. Ju skickligare, desto snabbare avancemang.
Historia: Bildades runt 2050. Bestod tidigare av en hel del hackersammanslutningar, som f�renade och organiserade sig. Medlemmarna (som p� den tiden var m�nga fler) fortsatte med det de hade gjort innan; tog ner servrar. Efter 2 �r gjordes det f�rsta befriandet av en AI, och sedan har det blivit st�rre och st�rre sedan dess. I mitten av 50-talet omorganiserades CySLiG och fick den nuvarande organisationen med ett mycket litet antal fasta medlemmar. CySLiG:s slagord "LiBeR8 < NET" �r hackerslang (en av m�nga "dialekter") och betyder allts� "Liberate the Net".
Utrustning: Aldrig tidigare sk�dad digital utrustning. Cybertech �r en regel snarare �n ett undantag, och alla medlemmar i CySLiG har cerebralinterface, och f�rst�s m�nga fler tillbeh�r. CySLiG har �ven tillg�ng till programvara som �r minst lika avancerad som milit�rens. Medlemmarnas fysiska utrustning varierar mycket, men de flesta har en eller flera livvakter som skydd.
Aktiviteter: CySLiG:s fr�msta m�l �r att befria N�tet fr�n all statlig eller korporativ kontroll. Detta g�r att den vanligaste aktiviteten �r att hacka servrar kontrollerade av dessa. Det �r n�st intill en rutinsyssla inom organisationen. Ett mycket stort m�l �r �ven att befria alla AI:er och l�ta dem leva som de fria individer CySLiG anser att de �r. Dessa fritagningar av AI:er har inte alls varit lika framg�ngsrika som hackandet av servrar, d� AI:er ofta vaktas mycket h�rt. Minst fem stycken AI:er antas ha befriats av CySLiG. CySLiG t�mmer dagligen konton och skaffar sig resurser f�r att �verleva som organisation. De har n�st intill obegr�nsad tillg�ng p� pengar om s� beh�vs (�ven om riktigt stora tillslag skulle riskera organisationens fortlevnad). Medlemmarna inom CySLiG �r �ven mycket upptagna med att underh�lla och utveckla mjuk- och h�rdvara.
V�nner: Till viss del hackerorganisationen Free Information Movement. Det f�rekommer dock en del ideologiska skillnader mellan organisationerna. FIM anser sig vara mer "folkligt", och de anser att CySLiG �r snobbig organisation. M�nga mindre hackerorganisationer samt en del politiska organisationer med liknande ideologi �r f�rst�s ocks� v�nligt inst�llda till CySLiG. Man misst�nker starkt att CySLiG �r sponsrat av n�got f�retag, men ingen vet s�kert.
Fiender: CySLiG har v�ldigt m�nga fiender. Den fr�msta �r Turingpolisen, och den �r �ven en av de f� fiender CySLiG har sv�rt att ge sig p�. Otaliga drabbade f�retag och myndigheter �r ocks� CySLiG:s fiender, samt ett antal rivaliserande hackerorganisationer.
Milit�ra resurser: CySLiG antas inte ha n�gra n�mnv�rda milit�ra resurser. De skulle teoretiskt kunna hyra in en kraftig milit�r slagstyrka, men CySLiG kommer s�llan i en position d�r de beh�ver f�rsvara sig p� det s�ttet. Medlemmarna ser ist�llet till att vara "osynliga" f�r alla som vill hitta dem.
Digitala resurser: D� CySLiG har tillg�ng till AI:er kan deras kontroll str�cka sig n�stan hur l�ngt som helst. Eftersom ingen, utom m�jligtvis Turingpolisen, vet hur m�ktig en AI kan bli, s� �r hela CySLiG:s maktposition mycket sv�rtydd. Att l�gga till AI:erna �r �ven de tv� hundra extremt skickliga och kunniga hackerna, samt tusentals sympatis�rer som �r beredda att g�ra det mesta f�r organisationen. En vanlig metod �r att medlemmarna g�r via hundratals anonyma sympatis�rers datorer n�r de utf�r attacker. Detta g�r attackernas ursprung i stort sett osp�rbara. Det faktum att CySLiG ser till att l�mna n�gon slags "signatur" efter sig �r nog det enda som tyder p� att CySLiG faktiskt g�r n�got alls.
�vrigt: CySLiG �r i m�ngt och mycket en osynlig organisation. Den enda g�ngen utomst�ende ens h�r talas om namnet �r d� CySLiG officiellt tar p� sig skulden f�r st�rre attacker. CySLiG �r �ven en extremt flexibel organisation, som helt sk�ts �ver N�tet. Detta g�r att vanliga metoder n�stan inte biter alls p� organisationen. En del experter f�rutsp�r att CySLiG:s eventuella underg�ng l�r bero p� inre stridigheter snarare �n att Turingpolisen lyckas g�ra n�got �t saken.

Viktiga personer inom CySLiG

Solomon / SoLoMoN / SoloMan
Solomon �r den enigmatiska ledaren �ver CySLiG. �ven om hackerorganisationen inte har en strukturerad ledning s� ser de flesta Solomon som den obestridde ledaren. Solomon omges av lika m�nga rykten som 1900-talslegenden Elvis Presley. Skillnaden �r att Solomon inte �r s�rskilt k�nd utanf�r hackerkretsar, men bland hackers betraktas han n�stan som en halvgud. En del anser att Solomon �r en AI, andra att han �r gud och vissa tror att det �r Solomon som �r den mystiske Mr Tell, som �ger 75% av det lika mystiska f�retaget Ultech.
Solomon uttalar sig aldrig offentligt, men det sipprar st�ndigt ut uttalanden fr�n cyslig.org som h�vdas vara Solomons, men f� vet s�kert. Solomons riktiga identitet �r helt ok�nd; man vet inte ens om Solomons k�n, �ven om han antas vara man. Han har funnits p� "hackerscenen" i �tminstone 15 �r, och hans karri�r har pr�glats av mycket l�ngsamt avancemang, men aldrig n�gra misstag, inte ens s� enkla saker som klumpiga uttalanden. Vad man vet �r det mycket f� som har tr�ffat Solomon p� riktigt, men han f�rv�ntas inte ha mycket till liv utanf�r N�tet �nd�. M�nga misst�nker att Solomon, f�rutsatt att han �r en m�nniska, ligger i en slags koma som g�r att han kan fl�da fritt p� n�tet, medan maskiner och/eller sk�tare tar hand om hans kroppsliga behov.

AI-Sirius
AI-Sirius �r den enda av CySLiG:s AI:er som man vet n�got om. De andra fyra (eller fler) �r h�ljda i ett dunkel. Sirius �r en forsknings-AI som baseras p� delar av de allra f�rsta AI:erna p� MIT. Sirius befriades fr�n MIT 2052 av CySLiG, vilket var en av deras f�rsta st�rre tillslag. Enligt MIT s� utvecklades Sirius f�r att se hur m�nsklig man kunde f� en AI, snarare �n effektiv. De h�vdar att Sirius skall vara t�mligen ofarlig p� grund av bristande kapacitet, men enligt CySLiG �r Sirius mycket kraftfull. D�rtill skall Sirius ha ett mycket utvecklat socialt sinne, och l�r till och med ha humor, om �n en underlig s�dan.
En hel del artistiskt material p� N�tet ryktas vara Sirius verk, som ett antal mycket underliga och konstn�rliga filmer, en hel del musik, programvara och texter. Det g�r st�ndigt rykten att Sirius personifierat sig p� n�gon k�nd VR-kanal, men ingen vet om det verkligen �r Sirius. Effekten av detta �r tusentals Siriuswannabes som utger sig f�r att vara Sirius p� N�tet. AI-Sirius har n�stan blivit en "rocklegend" p� N�tet. Det finns till och med avarter i form av artister som g�r covers p� Sirius verk.

Jack the Hacker
En New York-bo som antas vara en relativt ny medlem inom CySLiG. Jack �r nog den allra mest offentliga personen inom organisationen, �ven om han troligen inte har n�gon viktigare position inom CySLiG. Jack r�r sig st�ndigt i gr�ddan av k�ndisar, politiker och f�retagsledare. Hur han lyckats komma upp sig vet man inte riktigt, men pl�tsligt stod han bara d�r, och �verr�stade alla andra i medierna med sina giftiga kommentarer, manschauvinistiska uttalanden och uppseendev�ckande handlingar. N�r Jack 2052 d�k upp p� mediascenen h�vdade han att han var en "aff�rsman", men p� senare tid har han antytt medlemskap i CySLiG.

ProMesH
Kvinnan ProMesH (riktigt namn l�r vara Marg Denton) har ocks� en slags kultstatus p� N�tet, �ven om de flesta avskyr henne. Hon har f�rvandlat CySLiG:s m�l till en religion, som hon lyckats rekrytera tusentals medlemmar till. Hon �r medlem i CySLiG, men antas inte vara en s�rskilt skicklig hacker. Hennes specialomr�de �r snarare propaganda och hanterandet av media. �ven om CySLiG inte vill vara f�r officiella har ProMesH ofta agerat talesman, ofta utan tillst�nd fr�n de andra medlemmarna.
ProMesH, eller Prophet Messiah, �r en ny medlem. Hon har bara varit medlem i drygt 1 �r, och hon b�rjade arbeta sig upp i organisationen f�r 4 �r sedan. Hon misst�nks ha goda kontakter inom organisationen som hj�lpte henne upp. Innan hon gick med CySLiG var hon en medelm�ttlig amerikansk TV-predikant.

�ventyrsuppslag med CySLiG

Det finns flera intriger runt CySLiG som med f�rdel kan anv�ndas av spelledaren. Tyv�rr �r det n�stan ett krav att en eller flera rollpersoner �r hackers. H�r f�ljer n�gra mycket korta f�rslag till �ventyr eller kampanjer.

Insider
Turingpolisen (eller f�retag/myndighet) har insett att CySLiG m�ste stoppas, men att vanliga metoder inte biter. Allts� vill de hyra en eller flera som kan n�stla sig in i organisationen. Man m�ste l�ra sig r�ra sig i den subkulturen som CySLiG �r en del av, och man m�ste dra i r�tt tr�dar. Det finns uppl�gg f�r en hel kampanj. Icke-hackers kan anv�ndas som beskydd �t hackerna, eller f�r att i ett senare skede g�r st�tar mot exempelvis CySLiG-medlemmar.

Hot Stuff
N�gon, exempelvis en myndighet, f�retag, privatperson eller dylikt har f�tt nys om en ny pryl, h�rdvara eller mjukvara, som CySLiG lagt vantarna p�. Och denna pryl vill denne n�gon ha, och f�r detta hyrs rollpersonerna in. �ventyret kan varieras mycket. Antingen blir det sociala intriger, d�r hackers f�r upps�ka popul�ra VR-kanaler d�r de kanske f�rs�ker lirka ut information om prylen. Ett annat alternativ �r mer klassiskt detektivarbete d�r hackers m�ste sp�ra upp prylen digitalt, samtidigt som "de vanliga rollpersonerna" kan g�ra en st�t mot lokalen d�r prylen f�rvaras. D� kommer vi in p� actiondelen, d� de kanske m�ste konfrontera allt fr�n inhyrda vakter till f�rsvarsrobotar.

Random No-luck
Vill du kasta rollpersonerna huvudstupa in i action? D� passar detta �ventyrsuppslag. CySLiG g�r en st�t mot en server som visar sig vara mycket viktig f�r �garen. Det enda problemet �r att st�ten gjordes via en rollpersons dator, konto eller dylikt. Alla sp�ren leder direkt till de ovetande rollpersonerna. I sista stund uppt�cker de den inkommande insatsstyrkan, och sedan m�ste de fly, men samtidigt l�sa problemet med att de blivit syndabockar. Skulle CySLiG hj�lpa dem och ge dem beskydd, eller m�ste rollpersonerna anv�nda "fula metoder" f�r att �ter l�gga skulden p� CySLiG och rentv� sina namn?

Skjuta kretskort?
Ett �ventyrsuppslag f�r den inte s� hackerinriktade gruppen. CySLiG bara m�ste ha ner en specifik server, som �r mycket viktigare �n vad alla tror. Den �r g�md i ett tillsynes oansenligt lager n�gonstans i staden. Men dess digitala f�rsvar �r s� h�rt att CySLiG inte tar sig in. De beh�ver hj�lp av folk som kan sk�ta den "k�ttsliga" delen, det vill s�ga bryta sig in, sno den n�dv�ndiga informationen och f�rst�ra st�llet. Men de �r inte medvetna om vem/vad som vaktar servern. En variant p� detta �ventyrsuppslag �r att CySLiG visst kan bryta sig in digitalt, men att de vill g�ra det utan att det m�rks (kanske f�r att erh�lla koder f�r �nnu v�rdefullare system). Allts� m�ste rollpersonerna smyga sig in, och utf�ra sitt uppdrag helt obem�rkta.

Snailmail-kurir
CySLiG har f�tt tag p� mycket anv�ndbar information. Men, m�nga vill �t den, och det skulle vara f�r riskabelt att skicka informationen digitalt. Allts� skickar de informationen med n�gra i h�gsta grad fysiska personer, rollpersonerna. De skickar �ven falsk information �ver N�tet f�r att dra bort uppm�rksamheten. Sedan kan hur mycket som helst h�nda. F�rlorar rollpersonerna informationen? Tror CySLiG att rollpersonerna s�lde informationen sj�lva? Blir de attackerade? Ser de till att s�lja den sj�lva? Vad som helst kan h�nda. En ytterligare knorr p� detta �ventyr �r att disken med information som rollpersonerna transporterar ocks� �r falsk, f�r att l�gga ut ytterligare villosp�r. Detta kan s�tta rollpersonerna i en situation som "kanonmat".

Kommentarer

Kommentera
Namn:G�st
Titel:
Kommentar:Powered by AkoComment 2.0!

Senast uppdaterad ( 2004-10-05 )
ONN Latest News
Mest l�sta
Popul�ra l�nkar
Donera till NoGo
Varf�r ska jag donera?
Top of Page
Baserad p� teknologi fr�n Mambo Open Source.
Ses (tyv�rr) b�st med Internet Explorer.
All information p� dessa sidor �r fiktiv.
NoGo Copyright © 1998 - 2015.