Detta �r en arkiverad version av nogo.se
   03 June 2015  
Startsida
Notiser
L�nkar
Skicka in material
Forum
Gamla NoGo
Nogo Wiki
Orbital News Network
- - - - - - -
Inspiration
Regler
Scenarion
Cybertech
Utrustning
Vapen
V�rld
�vrigt
Spelhj�lpmedel
Radioaktivt avfall uppt�ckt i skog
Skrivet av ONN   
2004-10-08
(K�penhamn, SFS)

Ett st�rre fynd av det radioaktiva �mmnet GR-7 hittades i en skog tre mil sydv�st om K�penhamn sent i g�r natt.

Enligt polisens talesm�n fanns f�rska sp�r av ett st�rre vektorfordon p� platsen. RRT, Radioactive Response Team, anl�nde samtidigt som ett av v�ra nyhetsteam, och p�b�rjade arbetet med att s�kra sp�r samt f�rhindra mer l�ckage fr�n tunnorna. Det r�rde sig om n�gra hundra kilo, inr�knat tunnorna, och tunnorna hade l�ckt en del enligt RRT.

RRT kunde �ven nyligen komma med detta uttalande (av RRT:s aktionschef i Nordeuropa): "Det kommer att ta flera m�nader att rensa upp och st�da s� att den omedelbara risken f�rsvinner. Vad som kommer att g�ras f�r att avsk�rma omr�det sedan �r �nnu inte beslutat, men det har diskuterats om att gjuta in det lilla omr�det i betong."

Viltv�rdsf�rbundet i SFS uttryckte sin f�rtvivlan d� de befarar att det redan vacklande ekosystemet i skogen skulle falla helt. De p�pekade dock att de var glada �ver att ingen m�nniska kommit till skada.

Kommentarer

Kommentera
Namn:G�st
Titel:
Kommentar:Powered by AkoComment 2.0!

Senast uppdaterad ( 2004-10-08 )
ONN Latest News
Mest l�sta
Popul�ra l�nkar
Donera till NoGo
Varf�r ska jag donera?
Top of Page
Baserad p� teknologi fr�n Mambo Open Source.
Ses (tyv�rr) b�st med Internet Explorer.
All information p� dessa sidor �r fiktiv.
NoGo Copyright © 1998 - 2015.