Detta �r en arkiverad version av nogo.se
   03 June 2015  
Startsida
Notiser
L�nkar
Skicka in material
Forum
Gamla NoGo
Nogo Wiki
Orbital News Network
- - - - - - -
Inspiration
Regler
Scenarion
Cybertech
Utrustning
Vapen
V�rld
�vrigt
Spelhj�lpmedel
NoGos historia
Skrivet av RipperDoc   
2004-08-04

NoGo �r numer en ganska gammal sida med m�nga �r p� nacken. Under den g�ngna tiden har stora utseendem�ssiga omv�lvningar skett, likv�l som sidan ibland varit mycket aktiv men desto oftare st�tt helt ouppdaterad. H�r f�ljer en beskrivning av NoGos historia.

Introduktion
Id�n NoGo f�ddes f�r l�nge, l�nge sedan. Faktiskt f�ddes den h�sten 1998, p� en maillista som styrdes av en viss Pontus Ullgren, som f�r �vrigt b�r tackas f�r allt han gjord f�r Neotech.
Det b�rjade snackas om att det beh�vdes en ordentlig sida till Neotech, n�got i stil med vad de st�rsta Eonsidorna var f�r Eon. Efter ett tag bildades en grupp som var beredda att arbeta p� sin vision. Efter att jag (Martin Fr�jdh) kollat ordlistan i N1 fann vi det utm�rkta arbetsnamnet till v�rt projekt: NoGo. F�r att citera Neotech 1:s grundbok, s 215:

"No-go: Ett st�lle d�r man av h�lsosk�l inte b�r befinna sig."

Starten
Id�erna b�rjade bearbetas och projektet formades alltmer ur hobbyentusiasmens djupa skuggor. Det best�mdes att jag skulle vara webmaster och projektledare, och jag b�rjade fila p� ett utseende. Det �ndrades m�nga g�nger �ver �rsskiftet, och allt fler id�er uppkom, �ven material b�rjade komma in. S�, f�rsta mars 1999, sl�pptes NoGo f�r f�rsta g�ngen f�r allm�nheten, liggandes p� en Linuxserver st�endes i Trollh�ttan. 3.0 var det fina namnet f�r den versionen.
Efter lite "reklamarbete" b�rjade folk komma till sidan. Det vi f�rstod snabbt var att vi hade alldeles f�r lite material. Det jag f�rstod var att entusiasmen fr�n de andra i gruppen tyv�rr b�rjade d� ut, redan. Vi hade samarbetssv�righeter.
S� fortsatte NoGo. Alltfler id�er och fler bes�kare genererade mer och mer arbete, samtidigt som de andra i gruppen gjorde allt mindre. Till r�ga p� allt kraschade v�r server ob�nh�rligen, och n�stan varje krasch tajmades perfekt in p� ett nytt versionsl�pp.

Genombrottet
Det stora genombrottet f�r NoGo var (kanske) n�r vi gick ihop med AlfaWeb och bildade deras officiella Neotechsida. Det skedde ganska snabbt efter sl�ppet av 3.0, och visionerna f�r NoGo och AlfaWeb var m�nga och stora. Dock h�nde det inte mycket. Jag b�rjade m�rka att �ven AlfaWebs servrar kan kr�ngla p� de mest opassande tillf�llena.
Intresset fr�n bes�karna b�rjade �ven det rinna ut i sanden. D� blev det sommar...
Sommaren tecknade NoGo:s fall och p�nyttf�delse. Jag hade n�stan inga m�jligheter alls att uppdatera sidan under sommaren, de i gruppen som jag gett arbete hade inte heller haft n�gon tid. Under sommaren kraschade �ven v�r server f�r gott och var nere flera veckor i str�ck.

Ren�ssansen
S�, NoGo:s ren�ssans kom n�r jag kom hem fr�n sommarst�llet, f�rf�rades av alla problem och b�rjade ta tag i grejer. AlfaWeb-samarbetet f�rdjupades, mer material kom, jag b�rjade skriva mer sj�lv, NoGo l�mnade Linuxservern f�r Telia och NoGo som projekt l�stes upp och jag blev ensam ansvarig.
H�sten passerade och allt gick fint. Inget tekniskt kr�ngel, och uppdateringarna var m�nga och stora. Det b�rjade bli tydligt att NoGo klarade sig "p� egen hand". D�rf�r br�ts under julen 1999 samarbetet med AlfaWeb. Brytningen berodde fr�mst p� att NoGo inte hade upplevt n�got egentligen utbyte med AlfaWeb och att samarbetet rent allm�nt kr�nglat redan fr�n b�rjan. Med stor tur fann jag ett nytt st�lle att f�rl�gga sidan. En Linuxserver i Lund, tillh�randes den eminente Puffpappan! Servern har i stort sett aldrig kr�nglat under tiden NoGo legat p� den, och det tackar jag f�r. I samma veva togs ett nytt stort steg, NoGo blev en egen dom�n, under adressen www.nogo.nu. Allt detta lades till en stor utseendef�r�ndring och en massa nytt material. NoGo var p� sin topp.

Nytt fall med f�ljande d�d
Under v�ren str�mmade uppdateringarna in. Men fram�t sommaren syntes en tydlig trend. Uppdateringsfrekvensen sj�nk stadigt. Och det berodde p� mycket. Fr�mst att jag b�rjade skriva f�r Neogames, men �ven mycket annat. Under sommaren 2000 uppdaterades sidan inte alls, och tyv�rr blev h�stens b�rjan inte en ny ren�ssans. F�rvisso blev det lite ordning p� sidan, och uppdateringarna b�rjade komma in, om �n s�llan. Efter en stunds upplivningsf�rs�k avstannade dock sidan helt.

D�d, konstgjord anding, levande igen?
NoGo var mer eller mindre d�tt fr�n 2000 till 2004. Kanske en g�ng om �ret gjordes n�gon form av uppdatering. 2003 lanserades NoGo Alfa, som skulle vara ett s� avskalat s�tt som m�jligt att presentera nytt material. Det gick s�d�r - en del material lades upp, men frekvensen blev inte s�rskilt mycket st�rre. Allt detta var dock n�gon form av konstgjord andning. Men inspiration saknades inte - i bakgrunden planerades konstant NoGos utveckling, men tid och motivering saknades f�r det mesta.

Nya tekniker v�xte dock fram som kunde f�renkla arbetet med NoGo avsev�rt och framf�rallt att hj�lpa bes�karna att sk�lva h�lla siten levande. Inneh�llshanteringssystemet Mambo kan vara r�ddningen f�r NoGo i denna stund.

Kommentarer

Kommentera
Namn:G�st
Titel:
Kommentar:Powered by AkoComment 2.0!

ONN Latest News
Mest l�sta
Popul�ra l�nkar
Donera till NoGo
Varf�r ska jag donera?
Top of Page
Baserad p� teknologi fr�n Mambo Open Source.
Ses (tyv�rr) b�st med Internet Explorer.
All information p� dessa sidor �r fiktiv.
NoGo Copyright © 1998 - 2015.