Detta �r en arkiverad version av nogo.se
   03 June 2015  
Startsida
Notiser
L�nkar
Skicka in material
Forum
Gamla NoGo
Nogo Wiki
Orbital News Network
- - - - - - -
Inspiration
Regler
Scenarion
Cybertech
Utrustning
Vapen
V�rld
�vrigt
Spelhj�lpmedel
G��mK�f+z F�|L0R � cyberpunkutg�van
Skrivet av Krister Sundelin   
2004-08-04
F�llor i cyberpunk? Tja, varf�r inte? Normalt sett s� brukar f�llor i cyberpunk-genren mest best� av en smart kulspruta som riktar sig sj�lv, en st�rre spr�ngladdning eller ett vanligt bakh�ll, men det finns ju inget som hindrar en elak spelledare att s�tta in "riktiga" f�llor �ven i denna genre.

Det finns en n�got annan inst�llning till f�llor i genren som man m�ste t�nka p�. I den klassiska fantasyn �r f�llor en motst�ndare i sig � de finns d�r enbart f�r att ge rollpersonerna n�got att g�ra. F�llor i cyberpunk-genren finns d�r av ett sk�l. Som en del av den nya kapitalistiska id�n s� kan man inte bara bygga f�llor som rollpersonerna f�r syssla med som en ren service. Det h�ller helt enkelt inte aff�rsm�ssigt. Bygger man en s�dan f�lla f�r man n�stan ta betalt av cyberpunkarna f�r denna service�

Det finns inte heller riktigt samma utrymme f�r f�llor som det finns i fantasy. I fantasy har man rum f�r alla mystiska mangelmanicker � det �r obebott och det finns �nd� en massa underjordiska g�ngar som skr�par, s� det �r lika bra att kl�mma in en f�lla h�r och var. I en typisk n�ra framtidsstad med dess miljoner inv�nare och enorma markpriser finns det inte riktigt samma utrymme f�r f�llor.

D�remot finns det en massa nya resurser, fr�n laserstr�lar till videokameror och datorer, som helt enkelt bara m�ste anv�ndas f�r att bringa d�d och f�rintelse till de som f�rs�ker bryta sig in. Och allt detta finns �ppet tillg�ngligt p� datorn�ten � informationen �r ju trots allt inte enbart fri f�r cyberpunkarna, utan �ven f�r deras fiender. Fritt f�r en, fritt f�r alla�

Trots alla dessa nya begr�nsningar och nya resurser s� �r det f� som anv�nder f�llor i cyberpunk-genren. Det finns gott om fina f�rebilder om f�llor i modern tid, hela v�gen fr�n den stora stenkulan i Indiana Jones, till James Bonds hungriga pirajor, till sopkompressen i Star Wars, men i cyberpunken dyker de aldrig upp. Varf�r det �r s� �r ett ok�nt fenomen � f�llor kanske �r n�got som inte k�nns cyberpunk p� n�got s�tt.

Fast � andra sidan, f�llor borde inte heller k�nnas fantasy, men det hindrar ju inte. Kan Indiana Jones influera fantasyrollspelen med f�llor bak varje kr�k s� finns det inget som hindrar att han ocks� influerar cyberpunk-genren.

S� vars�goda, v�lkomna in i den m�rkast t�nkbara framtiden � den med g�stspel av trollet Grymk�ft.

 

Korridorf�llor

Har du n�gonsin tittat i ett modernt kontorslandskap? Har du sett alla dessa korridorer som bara ropar "minera mig"? Jag s�g dem, jag h�rde ropen, och nu finns n�gra av mina b�sta f�llor �ven f�r korridorbruk �r 2020. Anv�nd dem med f�rsiktighet. De kan allt f�r l�tt f� de h�rdaste cyberpunkare att springa hem till mamma.

Footlose var inte bara en dansfilm fr�n mitten p� 80-talet, det �r ocks� namnet p� denna f�lla. Och varf�r heter den s�? Jo, f�r att den best�r av en monofilament-snubbeltr�d som utan problem kapar fotkn�larna av vem som helst.

Fata Morgana var en klassisk besv�rjelse i Drakar&Demoner, som gott kan �teranv�ndas. Ta en l�ng korridor. Mitt i korridoren placeras en d�rr som tycks leda in i ett kontor. Sl�ng in lite vakter som jagar cyberpunkare l�ngs med korridoren. F�rr eller senare kommer cyberpunkarna f�rbi d�rren, och n�r kulorna viner kring dem s� �r det l�mpligt att kasta sig in i kontoret och ta skydd.

Kruxet �r dock att rummet �r ett hologram. Ett hologram �r bara ett ljusspel eller en illusion och saknar all fast materia, vad �n Star Trek vill f� oss att tro. Placera nu detta holografiska rum utanf�r sj�lva ytterv�ggen p� kontorskomplexet, helst p� trehundratolfte v�ningen eller s��

Skydd! �r ett kommando som man allt f�r ofta f�r h�ra i lumpen. Tanken �r v�l att man ska ta skydd bakom n�got som h�ller f�r fiendens kulor, till exempel en v�gg eller s�. S� visst! L�t cyberpunkarna ta skydd bakom v�ggen s� mycket de orkar. V�ggen �r ju trots allt �nd� bara ett hologram som inte skyddar en centimeter och kan st�ngas av n�rhelst skurkarna skulle �nska�

Hissf�llor

Hissf�llor �r ett specialfall av b�de korridorf�llor och rumsf�llor. En hiss �r ju trots allt ett rum, men den �r inte ett m�l i sig sj�lv som det rum man ska ta sig till, utan snarare �r det en passage p� samma s�tt som korridoren. Det hindrar inte att man bygger in elaka f�llor i den. Tv�rtom. Hissen f�r f�llor upp p� oanade h�jder.

Hiss till himlen, till exempel, �r en s�dan maskin. Hissen som s�dan fungerar alldeles utm�rkt som vanligt, men den har en knapp mer �n vad det finns v�ningar. Den �versta knappen, med texten "H�gst upp" leder inte till n�gon vanlig v�ning, utan till n�gonstans strax ovanf�r �versta v�ningen. Hisschaktet tar dock slut strax d�r ovanf�r, men det �r inte s� farligt. Hisslinorna �r n�mligen f�sta i bottenplattan och v�ggar och tak h�lls uppe av st�lfj�drar. N�r taket sl�r i hisschaktets topp s� trycks det ner mot bottenplattan och g�r pur� av alla cyberpunkare som r�kar st� i hissen. Var de sn�lla s� kommer de s�kert till himlen�

Alla har vi v�l tittat p� TV-shop och �nskat oss en Bull-TV Deluxe som snabbt ordnar maten �t alla TV-kockar? Naturligtvis har det elaka f�retaget investerat i en s�dan, f�r att snabbt reglera temperaturen i all mat de k�r upp den till arbetarna. Det �r ocks� industriell kapacitet p� den, s� mikrov�gsugnen �r stor som en hiss � om man ska vara petig s� �r den en hiss � och f�r att spara tid k�r den i fem minuter p� h�gsta effekt p� v�gen upp till kontorslandskapen. Helautomatiskt. J�tteeffektivt. Och framf�rallt d�dligt om cyberpunkarna skulle ta den hissen upp fr�n k�ket�

James Bonds bane �r resultatet av att alla hj�ltar alltid st�ller sig i h�rnet eller bredbent n�r man �ppnar luckan i hissgolvet. Den h�r g�ngen finns det ingen skarv att st�lla sig p� � den h�r g�ngen sl�pps hela golvet l�s, som tillsammans med eventuella cyberpunkare faller fritt till en s�ker d�d.

D�rrf�llor

Med den m�rka framtidens d�rrar i plexiglas och enkel och synlig mekanik skulle man kunna tro att d�rrar �r det s�kraste som finns. S� fel man kan ha! Den m�rka framtidens d�rrar �r bland de mest d�dsbringande maskiner som finns och det finns ett sk�l till att specialstyrkor hellre hoppar in genom f�nstren eller spr�nger h�l i v�ggen �n g�r genom en d�rr. Det sk�let �r trollet Grymk�ft och hans f�llor�

Waldorf Astorias d�rr placerar en f�lla i den sortens d�rr som man tror �r absolut s�ker, n�mligen den roterande som man inte beh�ver peta p�. Sanningen �r den att det inte finns en enda d�rr som �r absolut s�ker. Den roterande d�rren �r n�mligen s�dan att om man inte petar p� den n�r man g�r in i den s� stannar d�rren och sluter inne eventuella cyberpunkare halvv�gs igenom. Sedan larmar den s�kerhetstj�nsten. D�rren och v�ggarna runt omkring �r naturligtvis av skotts�kert glas och det finns �ven m�jlighet att spruta ner s�vande gas i de inneslutna utrymmena.

Star Trek-d�rren �r v�l k�nd sedan 1960-talets ber�mda TV-serie. Vem minns inte de stora d�rrarna som �ppnades sidledes med ett svagt pysande? �ven denna d�rr �ppnas sidledes med ett svagt pysande, men den st�ngs med ett rej�lt TJONG! n�r cyberpunkaren st�r mitt i d�rren.

D�rrstoppet �r utvecklingen av en vanlig stork�psd�rr, den d�r som �ppnas i sidled n�r en IR-sensor i taket uppt�cker en. Den framtida versionen har en liten kamera kopplad till en dator som k�nner igen ansikten och om r�tt person st�r framf�r d�rren s� �ppnas den. Den h�r varianten har ocks� en specialare: om fel person st�r framf�r sensorn i taket s� aktiveras den kraftiga lasern ist�llet f�r d�rren.

 

F�rem�l

F�rem�l �r precis vad det l�ter som: f�rem�l. De kan vara stora, sm�, gulliga, h�rda, mjuka, i alla former och f�rger� Kort sagt, en f�rem�lsf�lla kan vara vad som helst. Det finns bara ett gemensamt adjektiv som beskriver dem alla: d�dliga.

Ibland upph�r man inte att f�rv�nas �ver m�nniskors uppfinningsrikedom. Servit�ren �r faktiskt en nu idag existerande uppfinning i polisens tj�nst. Det �r en enkel robot med larvband som kan ta sig in i hus och �ven upp och nerf�r trappor. Den kan b�ra med sig en liten m�ngd last och �r avsedd att leverera f�rn�denheter till terrorister i gisslandramer utan att riskera att ett bud blir tagen och lagd till gisslan. Den �r fj�rrstyrd och f�rsedd med en upps�ttning kameror f�r att styra den. Dessutom har den en kort hagelbrakare inbyggd mellan kamerorna, laddad med en b�np�sepatron. Detta l�r bli en mycket brutal �verraskning f�r den som tror p� Asimovs tre lagar om robotar. Den elaka spelledaren byter f�rst�s ut patronen mot en riktig hagelpatron�

Vilka stora �gon� �r det namn jag valt till denna f�lla som garanterat kommer att g�ra cyberpunkare stor�gda av f�rv�ning, eller i alla fall blinda� Den best�r av ett vanligt optiskt sikte kombinerat med ett lasersikte. Det finns f�sten som g�r att det passar p� de flesta handeldvapen. Den stora �verraskningen kommer n�r man siktar genom det optiska siktet n�r man skjuter. �ven om lasersiktet fungerar som vanligt s� l�r man f� en fin �verraskning n�r man trycker av. Str�len f�rst�rks d� till farliga niv�er och reflekteras bak�t in i �gat p� skytten. Effekten l�r garanterat g�ra stora �gon hos cyberpunkaren.

Nallenumret ska man nog inte fr�ga oss om efter att ha h�rt talas om den h�r f�llan. Den best�r helt enkelt av tv� mobiltelefoner, b�da riggade med en elak dos med spr�ngdeg. Spr�ngladdningen utl�ses enbart om den ena nallen ringer till den andra. Det g�r inte om nallen bara ringer ut, eller om n�gon annan ringer till nallen, utan det m�ste just vara en nalle som ringer till den andra (eller tv�rtom). Den uppringda nallens spr�ngladdning exploderar d� och trycker in h�gtalaren till en bra bit innanf�r trumhinnan.

Se nu till att cyberpunkarna f�r tag p� en nalle. L�t sedan en elak skurk ringa upp denna nalle med den andra nallen, och BAM! s� l�r n�gon ha h�rselproblem. �r man riktigt elak l�ter man cyberpunkarna f� tag p� b�da, och l�ta b�da nallarna explodera. Det �r klart mycket roligare att l�ta en cyberpunkare spr�nga �rat av en annan�

Bright lights! �r ett namn som passat denna elaka f�lla. Det �r en helt normal Arkiv X-ficklampa, som har en liten extra bonus i form av en inbyggd svag laserstr�le. Den l�r inte m�rkas om det inte �r m�rkt och r�kigt. Lasern m�ter hela tiden reflektionsf�rm�gan hos det som lampan riktas mot, och om reflektionsf�rm�gan �r riktigt h�g, som till exempel i en spegel, s� kr�mar den p� med full effekt och kan ganska enkelt s�tta eld p� saker och cyberpunkare, eller i v�rsta fall till och med sk�ra av en v�l vald bit. Och eftersom denna bonuseffekt kommer f�rst n�r man riktar den mot n�got riktigt blankt, som till exempel speglar, s� �r det n�stan om�jligt att f�ruts�ga vad som kommer i v�gen f�r den. Riktigt kul blir det i ett rum med m�nga speglar.

Vill man ha Kontakt ska man nog inte anv�nda den h�r f�llan. En vanlig standardkontakt f�r cyberd�ckets obligatoriska plugg i tinningen f�rses med en mikrobrytare och en mycket liten spr�ngladdning med riktad spr�ngverkan. Den spr�nger inte mycket, men om explosionen intr�ffar precis innanf�r skallbenet l�r nog omedelbar lobotomi bli resultatet�

N�r du f�r ov�ntat bes�k �r ett �verfallslarm med krut i. Om man ska vara petig s� �r det just ett �verfallslarm, fast ist�llet f�r att vr�ka ur sig ett kraftigt tjut s� exploderar manicken i handen. En rej�l explosion lockar till sig uppm�rksamhet betydligt b�ttre �n ett h�gt tjut, och �r b�ttre p� att skr�mma bort r�nare och v�ldt�ktsm�n, och cyberh�nder �r inte s� dyra.

R�r inte min kpist! var en gammal slagd�nga fr�n slutet p� �ttitalet. Den har naturligtvis l�mplig vapentillverkare tagit p� orden, och konstruerat en tillsats till varje t�nkbart vapen. En handavtrycksl�sare i kolven aktiveras n�r n�gon trycker av vapnet och kontrollerar handavtrycket mot �garens. Om de inte st�mmer �verens skjuts ett litet giljotinblad fram genom en sk�ra i avtryckaren och kapar avtryckarfingret p� syndaren som har snott n�gon annans vapen.

Hehehe� det �r h�rligt att se att f�llskapande inte �r en bortgl�md konst �r 2020. Det h�r �r bara ett litet urval av alla hemskheter som finns, s� tro mig n�r jag s�ger att trollet kommer tillbaka. Ha�t s� skoj!

� Grymk�ft

Kommentarer

Kommentera
Namn:G�st
Titel:
Kommentar:Powered by AkoComment 2.0!

ONN Latest News
Mest l�sta
Popul�ra l�nkar
Donera till NoGo
Varf�r ska jag donera?
Top of Page
Baserad p� teknologi fr�n Mambo Open Source.
Ses (tyv�rr) b�st med Internet Explorer.
All information p� dessa sidor �r fiktiv.
NoGo Copyright © 1998 - 2015.