Detta �r en arkiverad version av nogo.se
   03 June 2015  
Startsida
Notiser
L�nkar
Skicka in material
Forum
Gamla NoGo
Nogo Wiki
Orbital News Network
- - - - - - -
Inspiration
Regler
Scenarion
Cybertech
Utrustning
Vapen
V�rld
�vrigt
Spelhj�lpmedel
Progenex k�per i Orbital News
Skrivet av ONN   
2004-10-08

(Freeport, Omloppsbana)

Det visar sig nu att Progenex, det stora profitt�nkande l�kemedelsf�retaget, har k�pt upp ytterligare 0,3% i Orbital News. Alla uppk�p sk�ttes genom bulvaner, s� de kunde inte hindras effektivt av Orbital News egna stiftelse, Fri Media, som k�mpar f�r r�ttvisa i samh�llet genom att alla ska f� fri tillg�ng till sanningsenliga media.

Fri Medias ordf�rande, Frederick Mannh, gjorde detta uttalande tidigare idag: "Det �r hemskt att ett f�retag f�r agera som Progenex. De f�rs�ker k�pa upp Orbital News f�r att f�rhindra att deras usla l�kemedel ska avsl�jas. Men vi p� Fri Media kommer att g�ra allt f�r att f�rhindra detta uppk�p, och Orbital News kommer f�rhoppningsvis att forts�tta avsl�ja Progenex avskyv�rda hemligheter, som hotar hela m�nskligheten."

Vi kommer att �terkomma s� fort n�got nytt h�nt, men ett ord till alla aktie�gare i Orbital News. H�ll p� era aktier! Spara dem f�r att r�dda Orbital News. Det blir inte s�mre av att oberoende experter f�rutsp�r h�jda aktiev�rden.

Kommentarer

Kommentera
Namn:G�st
Titel:
Kommentar:Powered by AkoComment 2.0!

ONN Latest News
Mest l�sta
Popul�ra l�nkar
Donera till NoGo
Varf�r ska jag donera?
Top of Page
Baserad p� teknologi fr�n Mambo Open Source.
Ses (tyv�rr) b�st med Internet Explorer.
All information p� dessa sidor �r fiktiv.
NoGo Copyright © 1998 - 2015.