Detta �r en arkiverad version av nogo.se
   03 June 2015  
Startsida
Notiser
L�nkar
Skicka in material
Forum
Gamla NoGo
Nogo Wiki
Orbital News Network
- - - - - - -
Inspiration
Regler
Scenarion
Cybertech
Utrustning
Vapen
V�rld
�vrigt
Spelhj�lpmedel
STRV 212
Skrivet av Markus Boman   
2005-05-31
ImageMedeltung stridsvagn som ursprungligen introducerades av den skandinaviska vapenkoncernen Joulianta mellan �ren 2012 och 2020. Stridsvagnen beställdes i stora antal b�de före och efter militärens sammanslagning med Joulianta. Vagnen har utmärkt sig väl i konflikter som exempelvis ockupationen av St. Petersburg-regionen, liksom i den l�gintensiva krigföringen mot de samiska separatisterna i norr.  Används än idag d� den i samband med en rad förbättringar fortfarande betraktas som ett av de bättre stridsfordonen i världen. Det nedtonade hotet fr�n Ryssland har resulterat i att introduktionen av nya och moderna stridsvagnar för SFS sedan dess i princip har st�tt stilla med endast ett f�tal undantag av importerad materiel. P� grund av vagnarnas �lder och stegrande underh�llsbehov har dock röster �ter höjts för att f� de cirka 500 stridsvagnarna som idag fortfarande är i tjänst ersatta.

STRV212 liknar mycket den ur�ldriga amerikanska M1 stridsvagnen med i stort sett samma intetsägande yttre design. Detta med l�nga och plana, lätt sluttande ytor. De bägge kanonerna ger ifr�n sig en väldig kraft när de avfyras mot samma objekt och luftvärnsrobotarna är mer än väl för att avhysa fientliga vektorjetplan och helikoptrar fr�n stridsvagnens verkansradie. B�de kanoner, robotvapen och rökkastare är liksom övriga instrument en integrerad del av det sofistikerade eldledningssystemet som även innebär att besättningsmännen f�r all information levererad direkt till hjälmens HUD. Systemet kan dock även med enkla ingrepp integreras direkt med eventuella cybertechimplantat och dylikt.
 
Kanonerna laddas via en automatisk laddningsmekanism i tornet, vilken liksom ammunitionsförr�det ocks� är helt fr�nskiljt besättningen. Ammunitionsförr�det i tornets bakre del best�r av tv� separata kammare, en för respektive kanon. Ifall ett av dessa förr�d skulle sl�s ut är det tänkt att den andra kanonen fortfarande skall kunna laddas. Automatladdaren är konstruerad p� ett liknande sätt med tv� separata krets- och funktionssystem, varav ett oberoende system för respektive kanon. När automatladdaren för den ena kanonen sl�s ut, finns det en viss möjlighet (beroende av den tillfogade skadan) att den andra fortfarande kan fungera.

Besättningen är placerad i ett utrymme nere i vagnskroppen och är därmed �tskiljd fr�n tornet och ammunitionsförr�det. Vid nödsituation kan besättningen fly via antingen en lucka i golvet eller genom luckor i taket. Möjlighet finns även för att vid fel p� automatladdningsmekanismen ladda huvudkanonerna manuellt inifr�n vagnen, n�got som dock är tidsödande och riskabelt för besättningen.

Det aktiva försvarssystemet STORM skyddar effektivt mot inkommande robotar genom att störa deras elektronik. Om systemet inser att inkommande projektil fr�n granatgevär eller robotvapen änd� riskerar träffa stridsvagnen, kommer den att med moteld (raketer med splittersprängverkan) försöka bekämpa och söndersmula den inkommande projektilen. Systemet anses vara till 80 % effektivt mot en till maximalt tre inkommande objekt samtidigt och mot 12 angrepp totalt innan systemet kräver omladdning. STORM har dock visat sig ha en avgörande nackdel och det är den p� taket monterade radarenheten som vid flera tillfällen har slagits ut av prickskyttar och därefter har vagnen med framg�ng angripits med raketgevär, robotvapen och granatkastare.

Ursprungsbeteckning: AV10
Tillverkare: Joulianta
Dimensioner (lxbxh): 10x3,8x2,3m
Vikt: 53 ton
Motor: Bränslecellsystem 1800HP
Hastighet
: 70 km/h (väg), 50 km/h (terräng)
Räckvidd: 400 km (väg), 120 km (terräng)
Besättning
: 3 man (Chef, Skytt och Förare)
Skydd
: Torn Front (50% SKY38, 40% SKY32, 10% SKY14), Torn Sida (40% SKY20, 40% SKY17, 20% SKY15), Torn Bak (50% SKY20, 30% SKY17, 20% SKY14), Skrov Front (50% SKY35, 50% SKY26), Skrov Sida, Bak (60% SKY20, 40% SKY17), Tak (50% SKY19, 50% SKY14)
Beväpning
: 2x140mm parallella kanoner, 2x4 SCE m/33 luftvärnsrobotar, 2x7,62mm kulsprutor
Utrustning
: Eldledningssystem, Radioutrustning, GPS, Passiv IR, Aktiv luftvärnsradarenhet, Laseravst�ndsmätare, 2x8 Rökkastare, Aktivt försvarssystem STORM.
Varianter
:
AV10b är en variant som utrustats med tjockare bepansring tack vare ERP (explosivt reaktivt pansar), samt externt st�lnätpansar mot upprepade angrepp fr�n tyngre infanteriunderstödsvapen. En annan variant, AV10c finns sedan 2029 som luftförsvarspjäs med takmonterad 120mm luftvärnslaserkanon, samt 2x4 SCE m/33 robotar. Denna variant saknar dock förutom tv� 7,62mm kulsprutor, vapensystem för markbekämpning, vilket leder till att den kräver understöd för att inte riskera att bli tillf�ngatagen. Joulianta experimenterar för närvarande med en s� kallad elektrokinetisk höghastighetskanon, som kan komma att introduceras i begränsad utsträckning kring �rsskiftet p� en uppgraderad AV10b(e).
Funktionsvärden:
 Chockvärde: 17
 Antändningsvärde: 20 
 Funktionskolumner: 7
 Antändningskolumner: 7

Kommentarer

Kommentera
Namn:G�st
Titel:
Kommentar:Powered by AkoComment 2.0!

Senast uppdaterad ( 2006-05-28 )
ONN Latest News
Mest l�sta
Popul�ra l�nkar
Donera till NoGo
Varf�r ska jag donera?
Top of Page
Baserad p� teknologi fr�n Mambo Open Source.
Ses (tyv�rr) b�st med Internet Explorer.
All information p� dessa sidor �r fiktiv.
NoGo Copyright © 1998 - 2015.