Detta �r en arkiverad version av nogo.se
   03 June 2015  
Startsida
Notiser
L�nkar
Skicka in material
Forum
Gamla NoGo
Nogo Wiki
Orbital News Network
- - - - - - -
Inspiration
Regler
Scenarion
Cybertech
Utrustning
Vapen
V�rld
�vrigt
Spelhj�lpmedel

Filer

Home »  V�rld

DokumentDatum upplagt

file icon Smugglarenhot!
2005-06-06
Smugglaren är en fristående regel/kampanjmodul för Neotech n2 som fördjupar sig i smugglaryrket och dess omgivning. Modulen innehåller bland annat följande:

Regler

 • "Smugglare" som ny sysselsättning och flera inriktningar erbjuds inom detta. Alla inriktningar har sina specifika händelsetabeller.

 • Utökade, alternativa regler för kontakter och fiender.

 • Speciella kontakttabeller.

 • Enskilt kontaktformulär anpassat för de nya reglerna.

Kampanj

 • Beskrivning av spelmiljön, en smugglares vardag på världshaven eller längs de oändliga landsvägarna.

 • Beskrivningar av omgivningens störande moment med vägpirater, polismakt och sjörövare.

Tr�ffar: 12932
file icon Skandinavisk Vapenhandbokhot!
2007-05-07

Detta är det ultimata spelledarverktyget för krigsliknande scenarier i Neotechs Skandinavien. Modulen beskriver vapen, ammunition, fordon och n�gra av de krigssk�deplatser som under l�ng tid har pl�gats av den ena konflikten efter den andra. I modulen finns även stämningstexter och bakgrundsinformation som beskriver det nuvarande läget i Skandinavien, där den skandinaviska federationen SFS kämpar mot en h�rdnackad och krigsvan samiskt dominerad gerilla i norr, samtidigt som vapenkoncernen MosCorp trycker p� fr�n öster. Problemen nalkar sig, fr�gan är - pallar federationen för trycket?

Vapenhandboken kan sammanfattas som en hyllning till och fortsättning p� Offensiv, som publicerades av Neogames 2001 och som fortfarande idag kan beställas fr�n företagets webshop. Men det är ocks� en fortsättning p� den grund som lades i Euro, fast här kommer den i ett naket tillst�nd utan n�gra som helst förmildrande omständigheter.

Mycket nöje önskas!

Team NoGo 2007

Tr�ffar: 12459
file icon Sektenhot!
2005-11-07

Sekten är en regelmodul som gör det möjligt för rollpersonerna att träda in i olika slags sekter. I modulen behandlas främst de regelmässiga följderna av medlemskapet och kampanjdelen är hittills nästan obefintlig. Kom gärna med tips eller egna uppslag till hur kampanjdelen kan utvecklas.

Regler

 • Sektmedlemskap som ny sidosysselsättning.

 • Regler för befordringsvägar och karriärklättranden inom sekten.

 • Särskilt formulär för sektbunden rollperson.

Tr�ffar: 12241
file icon KRIMORGhot!
2005-06-14
KRIMORG är en fristående kampanjmodul för Neotech n2 som inriktar sig på tänkbara kriminella organisationsformer och den organiserade brottsligheten anno 2059.

Kampanj

 • Beskrivning av tänkbara kriminella organisationsformer, däribland löst sammansatta nätverk, strikt hierarkiska, centraliserade organisationsmodeller, karteller och nätverk av internationell smuggling.

 • Beskrivning av Fasadverksamhet, Spelverksamhet och den moderna sexhandeln.

 • Modulen beskriver även ett par etablerade kriminella organisationer.

Scenariouppslagen har tillfälligt tagits bort för att istället återkomma i nästa revidering.

Tr�ffar: 12718
file icon Guerillahot!
2005-06-06
Guerilla är en fristående regel/kampanjmodul för Neotech n2 som inriktar sig på gerillakrigföring och militära specialoperationer främst i den tredje världen. Modulen innehåller bland annat:

Regler

 • Ny uppväxtmiljö.
 • Nya sysselsättningar med tillhörande perioder.
 • Regeltillägg för bland annat indirekt eldgivning.
 • Understödsvapen bland andra tunga kulsprutor och granatkastare.
 • Utrustningslistor och ny materiel.

Kampanj

 • Beskrivning av kampanjmiljön.

 • Beskrivningar av gerillan, dess fiender, taktik och motmedel.

Tr�ffar: 13639
file icon Br�nnpunkt Skandinavienhot!
2005-11-07

Brännpunkt Skandinavien är en frist�ende och kortfattad inledande bakgrundsartikel som beskriver inbördeskriget i SFS (Skandinaviens Förenta Stater) och gerillan Samisk Befrielsefront.

Tr�ffar: 12386
ONN Latest News
Mest l�sta
Popul�ra l�nkar
Donera till NoGo
Varf�r ska jag donera?
Top of Page
Baserad p� teknologi fr�n Mambo Open Source.
Ses (tyv�rr) b�st med Internet Explorer.
All information p� dessa sidor �r fiktiv.
NoGo Copyright © 1998 - 2015.