Detta �r en arkiverad version av nogo.se
   03 June 2015  
Startsida
Notiser
L�nkar
Skicka in material
Forum
Gamla NoGo
Nogo Wiki
Orbital News Network
- - - - - - -
Inspiration
Regler
Scenarion
Cybertech
Utrustning
Vapen
V�rld
�vrigt
Spelhj�lpmedel
Vill du veta när NoGo uppdaterats? Vill du att det ska skötas automatiskt? Har du Mozilla Firefox? D� kan du se följande ikon nere i högra hörnet: Live Bookmark. Klicka p� den för att lägga till en Live Bookmark som automatiskt h�ller reda p� NoGo:s uppdateringar med hjälp av RSS. Vill du använda ett annat program, klicka p� ikonerna nere till vänster p� startsidan.
Vinnare av scenariot�vling
Skrivet av Martin Fr�jdh   
2005-11-06
Vinnaren i webbfansinet stank.nu:s scenariotävling sommaren 2005 är inget mindre än ett rejält Neotechäventyr under namnet Rid�n faller. Det är skrivet och producerat av NoGo:s redaktör Markus Boman och vi tipsar alla Neotechspelledare med id�torka att spela äventyret till nästa spelkväll. Du kan ladda ner det fr�n stank.nu här.
Senast uppdaterad ( 2005-11-06 )
Neotech kontra cyberpunk
Skrivet av Markus Boman   
2005-11-06

Neotech associeras ofta till den numera allmänt förekommande termen cyberpunk, vilket i sin tur leder till en rad föreställningar och en hel världs�sk�dning inom science fiction genren. Cyberpunk kan dels slarvigt sammanfattas som en anarkistisk rörelse, vilken försvarar individens rätt gentemot de stora, teknokratiska tendenserna och etablissemanget i form av stat och transnationell företagsamhet. Cyberpunk försvarar kulturell m�ngfald och modernism, samtidigt som den genom bekräftelse av den nya teknologin ställer sig fr�gande till den nya tiden.

Senast uppdaterad ( 2005-11-07 )
Politisk v�rldsbild
Skrivet av Markus Boman   
2005-11-06

Europa är världens idag absoluta centrum, b�de kulturellt, ekonomiskt och militärt. F� ifr�gasätter den världsbild som utg�r fr�n detta faktum och f� v�gar ifr�gasätta det samhälle som växer fram med Europa som utg�ngspunkt.

Senast uppdaterad ( 2005-11-07 )
En m�rk framtid
Skrivet av Markus Boman   
2005-11-06

Neotech utspelar sig i en mörk och cynisk framtid fylld av segregering, kontraster, svek och förtryck. Känslan av att leva i 2060-talets samhälle kan kanske bäst illustreras genom en fokusering p� makt och frustration. Klyftorna och kontrasterna i samhället är stora och varje enskild rollperson har sitt eget perspektiv p� tillvaron.

Senast uppdaterad ( 2005-11-07 )
Mobilisering efter nedskjutning
Skrivet av Markus Boman   
2005-09-25

En skandinavisk spaningssattelit skall enligt europeiska uppgifter ha blivit förstörd av en rysk s� kallad försvarssattelit. Delar av det skandinaviska sattelitbaserade positionsbestämningssystemet SSPS ska i samband med incidenten ha blivit utslaget. Enligt Joulianta har samtliga militära förband försatts i högsta beredskap. Skandinavien har begärt en officiell förklaring fr�n Ryssland, som hittills har förnekat all inblandning eller vetskap om incidenten. SFS har även begärt den ryske utrikesministerns närvaro i Köpenhamn men Ryssland har avböjt. Man har dock enligt uppgift sagt sig vara beredd att skicka den ryske transport- och kommunikationsministern. Skandinaviska Förenta Staterna avfärdar detta som ett �h�n� mot diplomatin och världsfreden.

Senast uppdaterad ( 2005-11-06 )
Spekulation p� arbetskraft
Skrivet av Markus Boman   
2005-09-01

Staden Chicago drabbades inledningsvis h�rt av Förenta staternas upplösning och upplevde mellan �ren 2027 och 2030 en dramatisk nedg�ng i ekonomin. När kapitalflykten plötsligt blev ett allmänt faktum, spred sig krisen även till kringliggande regioner som Detroit i öster och Minneapolis i väster. Detta var inledningen till vad som kom att bli en l�ngvarig regional stagnation och ett ekonomiskt dödläge uppstod istället för företagsetableringar. H�rdast drabbades, som vanligt under ekonomiska kriser, de redan sämst ställda i samhället; människor vilka nu tvingades till kraftigt underbetalda arbeten, i hopp om att skaffa sig mat för dagen. Valfriheten tycktes lysa med sin fr�nvaro.

Vad som skulle komma att rädda de nordamerikanska centralregionerna var en ny trend inom arbetsmarknaden; spekulation p� arbetskraft. Denna tendens uppstod till synes spontant men kom i ett inledande skede att begränsas till just regionerna kring Chicago. Fenomenet gjorde att kapitalflödet fick en snabb rekyl och investeringarna �tervände. Ekonomin tycktes räddad för tillfället men förutom det hade n�gonting viktigt inträffat p� arbetsmarknaden. Trenden spred sig dessutom hastigt över till Europa, n�got som skedde nästan helt utan att det fick n�gon som helst politisk uppmärksamhet. Men vad var det d� egentligen som hände?

Senast uppdaterad ( 2005-09-01 )
<< F�rsta < F�reg�ende 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N�sta > Sista >>

Resultat 43 - 56 av 260
Vilket tema spelar du helst i Neotech?
  
ONN Latest News
Mest l�sta
Popul�ra l�nkar
Donera till NoGo
Varf�r ska jag donera?
Top of Page
Baserad p� teknologi fr�n Mambo Open Source.
Ses (tyv�rr) b�st med Internet Explorer.
All information p� dessa sidor �r fiktiv.
NoGo Copyright © 1998 - 2015.